Käibe suhtarvude valem | Arvutusnäited

Mis on käibe suhtarvude valem?

Käibe suhe mõõdab, kui tõhusalt rajatisi, sealhulgas organisatsiooni varasid ja kohustusi, kasutatakse. Käibearvude valem sisaldab varude käibe suhet, nõuete käibe suhet, hõivatud kapitali käibe suhet, käibekapitali käibe suhet, varade käibe suhet ja arveldatava käibe suhet.

Varude käibe suhe näitab, kui tõhusalt varusid konkreetsel perioodil hallatakse.

Varude käibe suhe = müüdud kaupade maksumus / keskmine laoseis.

Nõuete käibe suhe näitab ettevõtte efektiivsust võlgade sissenõudmisel.

Nõuete käibe suhe = krediidimüük / keskmine saadaolev arv 

Kasutatava kapitali käibe suhe näitab efektiivsust, millega ettevõte kasutab oma kapitali müügi osas.

Kasutatud kapitali käibe suhe = müük / keskmine kasutatud kapital.

Käibekapital on ettevõtte käibevara ja lühiajaliste kohustuste vahe. Käibekapitali käibe suhe näitab ettevõtte käibe suurendamise efektiivsust käibekapitali põhjal.

Käibekapitali käibe suhe = müük / käibekapital

Varakäibe suhe on ettevõtte võimet kasutada oma vara tulude saamiseks eesmärgiga mõõta.

Vara käibe suhe =  müük / keskmine kogu vara.

Arveldatava käibe suhe mõõdab kiirust, millega ettevõte tarnijatele ära maksab.

Võlgnevused käibe suhe = tarnijate ostud / keskmine võlgnetav arv

Käibe suhe

# 1 - varude käibe suhe

Varude käibe suhte arvutamiseks peaksime tegema järgmised sammud:

1. samm: peame arvutama müüdud kaupade maksumuse. Müüdud kaupade maksumus arvutatakse, lisades perioodi jooksul tehtud ostudele algvarud ja lahutades perioodi lõppvarud.

Müüdud kauba maksumus = varude algus + ostud perioodi jooksul - varude lõpp.

2. etapp: keskmise laoseisu arvutamiseks kasutage allpool mainitud valemit:

Keskmine laoseis = avatav loend + sulgev loend / 2

3. samm: tuleb arvutada varude käibe suhe. Tulemuse saamiseks kasutage allpool mainitud valemit:

Varude käibe suhe = müüdud kaupade maksumus / keskmine laoseis

# 2 - nõuete käibe suhe

Nõuete käibe suhte arvutamiseks peaksime süstemaatiliselt järgima allpool nimetatud samme:

1. samm: arvutage kogu krediidimüük. Krediidimüük on klientide ostud, mille eest tasutakse hiljem ja mis seetõttu viivitatakse.

2. samm: me peaksime arvutama keskmise saadaolevate arvete arvu järgmise valemi abil:

Keskmine debitoorne võlg = debitoorne võlg + võlgade sulgemine / 2

3. samm : arvutage nõuete käibe suhe, kasutades allpool mainitud valemit:

Nõuete käibe suhe = krediidimüük / keskmine saadaolev arv

# 3 - hõivatud kapitali käibe suhe

1. samm: arvutage kogu müük

2. samm: arvutage keskmine kasutatud kapital, kasutades järgmist valemit:

Keskmine hõivatud kapital = hõivatud algkapital + hõivatud lõpukapital / 2

3. samm: arvutage kasutatud kapitali käibe suhe allpool nimetatud valemi abil:

Kasutatud kapitali käibe suhe = müük / keskmine kasutatud kapital

# 4 - käibekapitali käibe suhe

Käibekapitali käibe suhte arvutamiseks tuleb järgida järgmisi samme:

1. samm: arvutage kogu müük. See viitab kindla ajavahemiku jooksul ettevõtte teostatud müügi kogusummale.

2. samm: arvutage käibekapital allpool nimetatud valemi abil:

Käibekapital = käibevara - lühiajalised kohustused

3. samm: arvutage käibekapitali käibe suhe allpool nimetatud valemi abil:

Käibekapitali käibe suhe = müük / käibekapital

# 5 - vara käibe suhe

Varakäibe suhtarvu arvutamiseks peaksime järgima järgmisi samme:

1. samm: uurige müüki

2. samm: arvutage vara keskmine kogusumma, kasutades allpool mainitud valemit:

Keskmine varade koguarv = algav vara + sulgev vara / 2

3. samm: arvutage varade käibe suhe. Valemi saab arvutada järgmiselt:

Vara käibe suhe = müük / keskmine kogu vara

# 6 - tasumisele kuuluva käibe suhe

Võlgnevuste käibe suhte arvutamiseks toimige järgmiselt.

1. samm: saate teada tarnijate ostudest

2. samm: arvutage keskmine võlg. Sel eesmärgil tuleks kasutada järgmist valemit

Keskmine võlgnevus = võlgnevuste avamine + võlgnevuste sulgemine / 2

3. samm: selles etapis tuleks arvutada võlgnetava käibe suhe järgmise valemi abil:

Võlgnevused käibe suhe = tarnijate ostud / keskmine võlgnetav arv

Käibe suhtarvude valemi näited

Selle paremaks mõistmiseks vaatame lihtsaid ja täpsemaid praktilisi näiteid käibesuhtest.

Selle käibe suhtarvude valemi Exceli malli saate alla laadida siit - käibe suhtarvude valemi Exceli mall

Näide 1

Georgia Inc. annab teile järgmise teabe. Ülaltoodud teabe põhjal peate arvutama varude käibe suhe ja vara käibe suhe.

Lahendus

Varude käibe määra arvutamine

  • = 50000/5000

Varude käibe suhe on -

  • Varude käibe suhe = 10

Vara käibe suhe arvutamine

= 100000/20000

Vara käibe suhe on -

  • Vara käibe suhe = 5

Varude käibe suhe on 10 ja vara käibe suhe 5.

Näide 2

Credence Inc. annab oma äri kohta järgmise teabe. Arvutage järgmine a) hõivatud kapitali käibe suhe. b) Käibekapitali käibe suhe.

Lahendus

Käibekapitali arvutamine

= 30000–10000

Käibekapital on -

Käibekapital = 20000

Kasutatud kapitali käibe suhe arvutamine

= 40000/20000

Kasutatud kapitali käibe suhe 

  • Kasutatava kapitali käibe suhe = 2

Käibekapitali käibe suhe

= 40000/20000

Käibekapitali käibe suhe on -

Käibekapitali käibe suhe = 2

Tööjõukapitali käibe suhe on 2 ja käibekapitali käibe suhe on 2.

Näide # 3

Merwin Inc. annab teile 2018. aasta kohta järgmise finantsteabe. Arvutage järgmised efektiivsussuhted: a) võlgnetava käibe suhe. b) Varade käibe suhe. c) nõuete käibe suhe.

Lahendus

Võlgnevuste käibe suhtarvu arvutamine

= 4000/1000

Võlgnevuste käibe suhe on -

  • Võlgnevuste käibe suhe = 4

Vara käibe suhe arvutamine 

= 100000/50000

Vara käibe suhe on -

  • Vara käibe suhe = 2

Nõuete käibe määra arvutamine 

= 100000/10000

Nõuete käibe suhe on -

  • Nõuete käibe suhe = 10

Asjakohasus ja kasutusalad

Varude käibe suhe näitab kiirust, millega ettevõte suudab oma varusid liigutada. Nõuete käibe suhe näitab, kui kiiresti suudab ettevõte oma nõuded rahaks muuta. Kasutatava kapitali käibe suhe näitab ettevõtte võimet teenitud kapitalist tulusid teenida. Mida suurem on käibekapitali käibe suhe, seda suurem on ettevõtte efektiivsus kasutada oma lühiajalisi varasid ja kohustusi müügi genereerimiseks.

Madal varakäibe suhe näitab, et ettevõte ei kasuta oma vara müügi genereerimiseks tõhusalt. Kui mitu korda ettevõte tarnijatele perioodi jooksul tasub, annab arvete tasumise käibe suhe.

Käibe suhtarvude valem Excelis (Exceli malliga)

Prudent Inc. finantsjuht on huvitatud erinevate suhtarvude väljaselgitamisest. Arvutage järgmised suhtarvud, eeldades, et kogu müük toimub krediidil: a) vara käibe suhe b) nõuete käibe suhe.

Teave on järgmine:

Lahendus

1. samm: varade käibe suhte arvutamiseks sisestage lahtrisse B6 valem = B3 / B5.

2. samm: tulemuse saamiseks vajutage sisestusklahvi

3. samm: sisestage lahtrisse B7 valem = B3 / B4

4. samm: tulemuse saamiseks vajutage sisestusklahvi

Vara käibe suhe on 2 ja nõuete käibe suhe on 8.