Töösuhe (tähendus, näide) | Kuidas tõlgendada?

Töösuhe Tähendus

Tegevussuhe viitab mõõdikule, mida ettevõte kasutab selleks, et teha kindlaks, kui tõhus on ettevõtte juhtkond tegevuskulusid madalal hoida, samal ajal teenides tulu või müüki, võrreldes ettevõtte tegevuskulusid kogu müügituluga.

Ettevõtte tegevuskulud koosnevad kahest komponendist, peamiselt müüdud kaupade ja tegevuskuludest.

 • Tegevuskulud hõlmavad üldjuhul raamatupidamis- ja õigusabikulusid, pangakulusid, müügi- ja turunduskulusid, kontoritarvete kulusid, palka, remondi- ja hoolduskulusid, kapitaliseerimata teadus- ja arendustegevuse kulusid.
 • Müüdud kaupade maksumus sisaldab otseseid materjalikulusid, tehase üüri, otsest tööjõudu, remondikulusid jne.

Töösuhte tõlgendamine

Selle saavutamiseks jagatakse tegevuskulude summa ja müüdud kaupade maksumus müügituluga.

Tegevussuhe = (tegevuskulud + müüdud kaupade maksumus) / müügitulu.

Suurem suhe viitab sellele, et kulud ületavad ettevõtte võimet teenida piisavat tulu ja neid võib pidada ebaefektiivseteks. Samamoodi peetakse suhteliselt madalat suhtarvu heaks märgiks, kuna ettevõtte kulud on väiksemad kui tema tulud.

Töösuhte näide

Arvutagem välja GE töösuhe aastaks 2018. Üksikasjad on toodud ülevaates.

Selle Exceli operatsioonisuhte malli saate alla laadida siit - operatsioonisuhte Exceli mall

Allikas: GE aastaaruanne

Kasutage järgmisi andmeid -

 • Müüdud kaupade maksumus = kaupade ja teenuste maksumus (63116 + 29555) = 92671
 • Tegevuskulud kokku = müügi-, üld- ja halduskulud (18111) + muud kulud ja kulud (464) = 18575
 • Netokäive = 121615

Seetõttu saab arvutuse teha järgmiselt -

Tegevussuhe = (tegevuskulud + müüdud kaupade maksumus) / müügitulu

 • = (18575 + 92761) / 121615
 • = 0,914739

Töösuhte eelised

 • Finantsmõõdik ettevõtluse hindamiseks: see toimib suhtarvu analüüsi olulise hõlbustajana, kui ta peab võrdlema ettevõtte kulusid tulude kuludega ja on seega ettevõtte finantsmõistmise vajalikuks vahendiks ettevõtte tervise mõistmisel.
 • Hõlbustab aegridade analüüsi : Kasutades mõõdikut ettevõtte töövõime hindamiseks, kipub see suhe hõlbustama ka sama ettevõtte aegridade analüüsi ületundide analüüsimist. Nii saab aru, kas ettevõttel läks eelmistes aastatel selles konkreetses mõõdikus paremini või läks sellel aastal tegelikult hästi. Nii saab ettevõtte aegridade analüüsi läbi viia aja jooksul.
 • Hõlbustab ristlõikevõrdlust: see mõõdik aitab ka ettevõtete vahelist võrdlust, aidates vaadata erinevate ettevõtete sama suhet. Mõõdikut saab võrrelda ka valdkonna võrdlusalusega, et hinnata ja mõista, kas tulemuslikkus on kooskõlas tööstusharu ja kaaslastega, ning teada saada, kas on ruumi kasvuks ja tulemuslikkuse parandamiseks.
 • Toimib juhtimise efektiivsuse näitamise indikaatorina: Kui peate võrdlema ettevõtte tegevuskulusid käibe kuludega, saab aru, kas ettevõte suudab oma kulusid tõhusalt hallata. Madalam suhe on hea märk, samas kui kasvav suhe kipub toimima punase signaalina, kuna see näitab, et kulutused aja jooksul suurenevad, ja hädavajalik on hoida samas vahelehte.

Töösuhte puudused

 • Eraldamisel ei saa sellega arvestada: on hädavajalik märkida, et lihtsalt seda mõõdet vaadates ei saa hinnata ettevõtte tervislikku seisundit. Samuti tuleb uurida kasumlikkust, aktiivsust ja ka finantsvõimenduse suhet ning mõista ettevõtet paremini.
 • Ei saa võrrelda teiste tööstusharudega : Sellise suhtarvu üks puudus on see, et suhet ei saa võrrelda teistes tööstusharudes tegutsevate ettevõtetega, kuna see ei pruugi olla sobiv võrdlusalus. Võrdlemise hõlbustamiseks ja äritegevuse paremaks mõistmiseks tuleb suhteliselt sarnaste äride kaudu uurida sarnaseid ettevõtteid.
 • Ei võta arvesse võlga : ettevõttel võib olla tohutu võlg ja need intressimaksed ei kuulu tavaliselt ettevõtte tegevuskulude hulka. Seega pole sellest suurt kasu, kui (seda suhet uuritaks eraldi). Vaja on terviklikku vaadet, võttes arvesse ka teisi suhtarvusid, mida tavaliselt kasutatakse finantsaruannete analüüsis.

Piirangud

 • Nõuab suhtelist otsust: selle suhte hindamiseks ja mõistmiseks ning seeläbi ettevõtte tulemuslikkuse hindamiseks on vaja võrdlevaid andmeid, vaadates muid suhtelisi andmeallikaid, kuna seda suhet ennast ei saa uurida eraldi
 • Vähesed arvestamata komponendid: Siinkohal ei käsitleta mõningaid komponente, näiteks võlga, ja järgnevad intressimaksed ei moodusta lugeja osa tegevuskulude osana. Seetõttu võib analüüs kalduda sellisel määral moonutama.

Järeldus

Tegevussuhe on suurepärane mõõdik ning aitab juhtkonnal ja analüütikutel mõista, kas ettevõte on piisavalt efektiivne kõigi oma kulude haldamisel ettevõtte kogukäibega võrreldes. Sarnaselt finantsaruannete analüüsile, kasutades muid suhtarvusid, aitab ka see meede aegridade ja ristlõikeanalüüside mõistmisel võrrelda ettevõtet ajas ning ka tema enda ja isegi kaaslaste võrdlust.

Ehkki sellel mõõdikul puudub ulatus, mida seda eraldi uurida ei saa ja see võib kipuda kasutamata jätma ka konkreetseid komponente, mida ei peeta võlgade intressimakseteks, peab analüütik üles märkima ja neid silmas pidama sama. Aastate jooksul on selle näitaja kiituseks siiski kiiduväärt töö, kuna see peab olema klassikaline näide juhtkonna tõhususe hindamiseks, mõistes, kuidas ta müügi korral kulusid haldab.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found