Tulumaksude arvestus (määratlus, näited) Samm sammu haaval

Tulumaksu arvestus

Tulumaksu arvestus on vajalik tasumisele kuuluva tulumaksu arvestusraamatutes kajastamiseks ja jooksva perioodi maksukulude kindlaksmääramiseks. See tuleb maksta kas enne või pärast eelarveaasta lõppu ning kajastada vastavalt raamatupidamises. Finantsaruandluses finantsaruannetes kajastatud väärtuse ja maksustamise eesmärgil kajastatud väärtuse vahel on vahe.

Tulumaksu arvestuse põhitingimused

Tulumaksupõhise raamatupidamise mõistmiseks peame mõistma järgmiste komponentide tähendust:

 1. Raamatupidamise kasum - raamatupidamise kasum tähendab kasumit, mida näidatakse kasumiaruandes pärast kõigi tulude ja kulude arvestamist, kuid enne maksustamist.
 2. Maksustatav kasum - maksustatav kasum tähendab kasumit, mis saadakse vastavalt maksuseadustele ja mille pealt tuleb maksta maksu vastavalt maksuseadusele.
 3. Käibemaks - jooksev maks on maks, mis tuleb tasuda või maksta maksustatava kasumi pealt vastavalt jooksva aasta kehtivale maksumäärale.
 4. Edasilükkunud maks - edasilükkunud tulumaks on maks, mis tekib ajaerinevuste tõttu. Ajutised / ajastuslikud erinevused on erinevused finantsaruandes olevate varade ja kohustuste bilansiliste maksumuste ning maksubaasile omistatud varade ja kohustuste vahel.

Ülaltoodud terminite mõistmiseks võtame näite - 

Kui ostame aasta alguses ühe vara väärtusega 1000 dollarit ja amortisatsioonimäär finantsaruandluse eesmärgil on 10% ja maksuseaduse kohaselt 20% ning kasum enne amortisatsiooni ja maksusid on 500 dollarit.

 • Raamatupidamise kasum on (500 dollarit - amortisatsioon raamatupidamise järgi (1000 dollarit * 10% = 100 dollarit), st 400 dollarit.
 • Maksustatav kasum on (500 dollarit - amortisatsioon maksu kohta (1000 dollarit * 20% = 200 dollarit)), st 300 dollarit
 • Kehtiv maks makstakse alates 300 dollarilt * maksumääralt.
 • Edasilükkunud maks tekib ajutiselt erinevalt, st raamatupidamisliku amortisatsiooni ja maksu amortisatsiooni vahe. Ülaltoodud näites tekib edasilükkunud tulumaks 100 dollarilt.

Tulumaksu raamatupidamise ajakiri

1. Tulumaksu esitamine - raamatupidamisarvestusse kantud tulumaksu eraldamine debiteerides kasumit / kahjumit a / c ja see kuvatakse bilansi kohustuse all.

2 . Tulumaksu ettemaks - ettemaksu tulumaks kuvatakse bilansi varade all.

Edasilükkunud tulumaksu varad ja edasilükkunud maksukohustused

Edasilükkunud tulumaksu on kahte tüüpi - edasilükkunud tulumaksu varad ja edasilükkunud tulumaksu kohustised.

# 1 - edasilükkunud tulumaksu vara (DTA) - DTA tekib siis, kui raamatupidamise kasum on väiksem kui maksu kohta arvutatud kasum. Mõistame seda allpool toodud näite abil. Nt. X Ltd.-l on enne amortisatsiooni mõju avaldamist kasumiaruande kasum 5000 dollarit ja amortisatsioonimäär on 20% finantsaruandluse eesmärgi ja 10% tulumaksu eesmärgi kohta.

 • Kasum vastavalt finantsaruandele - 5000 dollarit - (5000 dollarit * 20%) = 4 000 dollarit
 • Kasum vastavalt maksustamise eesmärgile - 5000 dollarit - (5000 dollarit * 10%) = 4500 dollarit

Kuna maksukasum on suurem kui raamatupidamise kasum, peame nüüd maksma rohkem makse ning tulevikus ja sellest tulenevalt tekib vähem makse ning DTA on (4500–4000 dollarit) * maksumäär

# 2 - Edasilükkunud maksukohustused (DTL) - DTL tekib siis, kui raamatupidamise kasum on suurem kui maksu kohta arvutatud kasum. Mõistame seda allpool toodud näite abil.

Nt X-i kasum on 5000 dollarit, kui arvestada saadaolevat intressi 500 dollarit, kuid vastavalt tulumaksule maksustatakse intressid siis, kui see tegelikult laekus.

 • Kasum vastavalt finantsaruandele - 5000 dollarit
 • Kasum vastavalt maksustamise eesmärgile - 5000 dollarit - 500 dollarit = 4500

Kuna maksukasum on väiksem kui raamatupidamise kasum, peame nüüd maksma vähem makse ning tulevikus ja sellest tulenevalt tekib rohkem makse ning DTL on (5000–4000 dollarit) * maksumäär

Edasilükkunud tulumaksu kajastamine

Edasilükkunud tulumaksuvara kajastatakse raamatupidamises kasumiaruande krediteerimisega ja erinevad maksukohustused kajastatakse kasumiaruande debiteerimisega a / c

Ajakirja kirjed on järgmised:

Eelis

 • Kui majandusüksus tegeleb maksuarvestusega, aitab see neil maksudeklaratsiooni esitada.
 • See säästab majandusüksuse aega arvutuse tegemiseks maksudeklaratsiooni esitamise ajal.
 • Äriüksus saab tegeleda maksude planeerimisega.
 • Ainult ühe raamatupidamissüsteemi ülalpidamisel saate kokku hoida tööjõukulusid ja raamatupidamistarkvara kulusid.

Puudused

 • Ainult väikeettevõte saab pidada ainult maksuarvestust.
 • See ei anna õiget pilti tegevuskuludest ja -kasust.
 • Ettevõtted, kes peavad kontrollima oma raamatupidamist, ei saa järgida ainult tulumaksu arvestusmeetodit.

Järeldus

Pärast ülaltoodu lugemist saime aru, et raamatupidamise kasumi ja maksustatava kasumi vahel on vahe. Enne tulumaksu kohta kasumi laekumist peame mõistma tulumaksu sätted ja arvutama maksustatava kasumi. Kui (majandus) üksus järgib maksuarvestuse süsteemi, siis ei pea nad aasta lõpus maksustatava kasumi arvutamist tegema, kuid see on piiratud ainult nende organisatsioonide suhtes, kelle suhtes äriühingute seadus ei kehti ja / või ei pea raamatupidamist pidama raamatupidamise standard vastavalt raamatupidamisstandardile.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found