Kategooria: Raamatupidamise alused

Proovisaldo vorming

Proovisaldo vorming

Mis on proovibilansi vorming? Proovisaldol on tabelivorming, mis näitab üksikasju kõigi pearaamatute saldode kohta ühes kohas. See hõlmab nii aasta jooksul tehtud tehinguid kui ka pearaamatute alg- ja lõppsaldosid, kuna iga üksus peab hindama oma finantsseisundit kindla ajavahemiku jooksul. Proovisaldo näitab kõigi kontode loendit koos nii deebet- kui ka krediidijäägiga ühes kohas ning aitab analüüsida selle aja jooksul tehtud positsioone ja tehinguid ühes kohas. Üldiselt on p
Finantsaruanded

Finantsaruanded

Millised on finantsaruanded? Finantsaruanded on ettevõtte juhtkonna koostatud kirjalikud aruanded, et esitada oma finantsasju antud perioodil (kvartal, kuus kuud või aasta). Need aruanded sisaldavad bilanssi, kasumiaruande rahavoogusid ja omakapitali aruannet ning need tuleb koostada järgides ettenähtud ja standarditud arvestuspõhimõtteid, et aruandlus oleks kõigil tasanditel harmooniline. Fin
Olulisuse kontseptsioon

Olulisuse kontseptsioon

Mis on olulisuse kontseptsioon? Igas finantsarvestuse aruandes on mõned tehingud, mis on kajastamiseks liiga väikesed, ja sellised tehingud ei pruugi avaldada mingit mõju välise vaatleja finantsaruande analüüsile; Sellise ebaolulise teabe eemaldamist, et finantsaruanne oleks täpne ja konsolideeritud, nimetatakse olulisuse mõisteks . Üksika
Tekkepõhine vs edasilükkamine

Tekkepõhine vs edasilükkamine

Tekkepõhise ja edasilükkamise vahe Teatud raamatupidamiskontseptsioone kasutatakse tavaliselt iga ettevõtte tulude ja kulude kajastamise põhimõttes. Need on korrigeerimiskanded, mida tuntakse tekkepõhise ja ajatatud raamatupidamisarvestuse nime all, mida ettevõtted kasutavad sageli oma raamatupidamisraamatute kohandamiseks ettevõtte tegeliku pildi kajastamiseks. Tekkep
Tekkepõhise raamatupidamise näited

Tekkepõhise raamatupidamise näited

Tekkepõhise raamatupidamise näited Tekkepõhine raamatupidamine kajastab ettevõtte müügiks teenitud tulu ja kajastab kulusid nende tekkimise ajal, mille näideteks on kauba müük krediidiga, kus müük kajastatakse raamatupidamises raamatupidamise kuupäeval. olenemata sellest, kas tegemist on krediidi või sularahaga. Allpool on
Filiaalide raamatupidamine

Filiaalide raamatupidamine

Filiaalide arvestus on raamatupidamise süsteem, mille alusel peab ettevõte eraldi raamatupidamist ettevõtte kõigi tegevuskohtade või filiaalide kohta ning seda järgitakse läbipaistvuse suurendamise ning rahavoogude positsiooni ja rahapildi tundmise motiiviga. ettevõtte töökoht. Filiaalide raamatupidamise tähendus Filiaalide raamatupidamine on süsteem, kus iga filiaali kohta peetakse eraldi raamatupidamisraamatuid. Need harud
Pro forma finantsaruanded

Pro forma finantsaruanded

Mis on Pro Forma finantsaruanded? Pro forma finantsaruanded viitavad ettevõtete jooksvate või prognoositavate finantsaruannete aruandlusele, mis põhinevad teatavatel eeldustel ja hüpoteetilistel sündmustel, mis võivad olla või võivad juhtuda tulevikus. Teie ettevõtte juhtkond võib lisada või välistada ridu, mis nende arvates ei pruugi tema hinnanguid täpselt mõõta. Pro Forma fin
Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu

Mis on ostjate nõuded? Nõuded ostjate vastu on summa, mille ettevõte on oma kliendile esitanud arve oma kaupade müümise või teenuste osutamise eest, mille eest kliendid ei ole seda summat veel tasunud ja mis on ettevõtte bilansis kajastatud varana. Lihtsamalt öeldes on saadaolevad nõuded (majandus) üksuse bilansis raamatupidamiskanne, mis tekib kaupade ja teenuste krediidimüügi tõttu. Kuna (majand
Ettevaatlikkuse kontseptsioon raamatupidamises

Ettevaatlikkuse kontseptsioon raamatupidamises

Ettevaatlikkuse kontseptsioon raamatupidamises Ettevaatlikkuse kontseptsioon või konservatiivsuse põhimõte on raamatupidamise põhiprintsiip, mis tagab, et varasid ja tulusid ei ole üle hinnatud ning eraldatakse kõik teadaolevad kulud ja kahjumid, olenemata sellest, kas summa on kindel või lihtsalt hinnanguline, st kulusid ja kohustusi ei ole alahinnatud. raamat
Raamatupidamise tsükkel

Raamatupidamise tsükkel

Mis on raamatupidamistsükkel? Raamatupidamistsükkel on ettevõtte finantstehingute tuvastamise, kogumise ja kokkuvõtte tegemise protsess, mille eesmärk on luua kasulikku teavet kolme finantsaruande kujul, nimelt kasumiaruanne, bilanss ja rahavood. See algab raamatupidamistehinguga ja lõpeb siis, kui raamatupidamisraamatud suletakse. Siin
Vahearuandlus

Vahearuandlus

Vahearuanne Tähendus Vahearuanne on finantsaruanded, mille ettevõte on esitanud vähem kui ühe aasta jooksul (poolaasta, kvartali või isegi kuu kaupa) ja mida ettevõtte siseaudiitorid tavaliselt üle vaatavad, mitte täieliku kohustusliku auditi läbiviimist, mis oleks ebapraktiline ja aeganõudev arvestades nende aruannete avaldamise sagedust. Ehkki re
Pearaamatu saldo

Pearaamatu saldo

Mis on pearaamatu saldo? Pearaamatu saldo on algsaldo, mis jääb kättesaadavaks iga tööpäeva alguses. See sisaldab kõiki hoiuseid ja väljamakseid, mida on kasutatud eelmise päeva lõpus kontole jäänud koguarvu arvutamisel. Kuidas saab pearaamatu saldot päeva lõpus arvutada? Pearaamatu saldo saab arvutada, ühendades konkreetse kuu iga tööpäeva lõppsaldo ja jagades tulemuse konkreetse kuu päevade arvuga. Tööpäeva lõppsaldo
Nostro konto

Nostro konto

Nostro konto tähendus Nostro konto on konto, mida riigi pank peab teise riigi pangas välisvaluutas, ja see aitab teise riigi pangas kontot omaval pangal lihtsustada välisriigi vahetust ja kauplemisprotsessi. valuutad. Lihtsamalt öeldes viitab see välisriigi pangakontole, mis on asutatud kodumaise panga kaudu vastavas riigis soovitud vääringus. Näitek
Konservatiivsus Raamatupidamise põhimõte

Konservatiivsus Raamatupidamise põhimõte

Konservatiivsuse arvestuspõhimõte annab raamatupidamisarvestuse, mille kohaselt ebakindluse korral tuleks kõik kulud ja kohustused kajastada, samas kui kõiki tulusid ja kasumeid ei tohiks kajastada ning selliseid tulusid ja kasumeid tuleks kajastada ainult siis, kui selle tegeliku kättesaamise osas on mõistlik kindlus. Mis
Tootmine vs tootmine

Tootmine vs tootmine

Erinevus tootmise ja tootmise vahel Peamine erinevus tootmise ja tootmise vahel on see, et tootmine on protsess, mille käigus tooraine muudetakse materiaalseteks toodeteks, samas kui tootmine loob kasulikkuse, nagu ka protsess, kus toode valmistatakse tarbimise eesmärgil, ühendades erinevad ressursid . M
Finantsaruannete kasutajad

Finantsaruannete kasutajad

Kümme kõige tavalisemat finantsaruannete kasutajat Ettevõtete koostatud finantsaruandeid kasutavad erinevad kategooriad üksikisikud, ettevõtted nende jaoks olulises mõttes. Finantsaruannete kõige levinumad kasutajad on loetletud allpool: Seltsi juhtimine Investorid Kliendid Võistlejad Valitsus ja valitsusasutused Töötajad Investeerimisanalüütikud Laenuandjad Reitinguagentuur Tarnijad Arutagem neid kõiki üksikasjalikult - # 1 Ettevõtte juhtimine Finantsaruannete esimene ja peamine kasutaja on ettevõtte juhtkond. Ehkki finantsar
Raamatupidamise tööleht

Raamatupidamise tööleht

Mis on raamatupidamise tööleht? Raamatupidamise tööleht on arvutustabeli tööriist, mis salvestab kogu raamatupidamisteabe ja mida kasutatakse ettevõtte raamatupidamisaruannete koostamiseks raamatupidamistsükli lõpus, tagades seeläbi selle finantsilise täpsuse. Need raamatupidamistabelid on mõeldud peamiselt sisemisteks eesmärkideks ainult siis, kui ettevõtte väliskasutajad, nagu investorid, võlausaldajad jne, saavad harva võimaluse näha ettevõtte raamatupidamise töölehte. Seetõttu on raamatu
Raamatupidamisfunktsioonid

Raamatupidamisfunktsioonid

Mis on raamatupidamisfunktsioonid? Raamatupidamisfunktsioonid on sellised finantssüsteemide kogumid, mis aitavad organisatsioonis finantsteavet pidada, finantsanalüüse, kokkuvõtteid koostada, tehingutest aru anda ja on pea iga ettevõtte selgroog. Raamatupidamine kui süsteem püüab tuvastada, hinnata ja registreerida finantsilist laadi tehinguid väga süsteemselt. Raamatup
Finantsaruannete komponendid

Finantsaruannete komponendid

Millised on finantsaruannete komponendid? Finantsaruannete komponendid on ehituskivid, mis koos moodustavad finantsaruande ja aitavad mõista ettevõtte finantsseisundit. ja see koosneb kasumiaruandest, bilansist, rahavoogude aruandest ja omakapitali aruandest. Iga komponent täidab eesmärki ja aitab ettevõtte finantsküsimustest kokkuvõtlikult aru saada. Finan
Raamatupidamistehingute näited

Raamatupidamistehingute näited

Viis parimat näidet raamatupidamistehingutest Raamatupidamistehingud on tehingud, millel on rahaline mõju ettevõtte rahandusele, näiteks on Apple'i bilansis umbes 200 miljardit dollarit sularaha ja raha ekvivalente ning seda esindust nimetatakse raamatupidamistehinguks. Järgmistes raamatupidamistehingute näidetes antakse ülevaade enamlevinud tehingutest. Tehing
IFRS vs India hea raamatupidamistava | Olulised erinevused IFRSi ja India raamatupidamistava vahel

IFRS vs India hea raamatupidamistava | Olulised erinevused IFRSi ja India raamatupidamistava vahel

Peamine erinevus IFRS-i ja India hea raamatupidamistava vahel on see, et IFRS on rahvusvahelised raamatupidamisstandardid, mis annavad juhiseid selle kohta, kuidas ettevõte peaks paljudes riikides kasutatavates finantsaruannetes erinevaid tehinguid kajastama, samas kui India üldtunnustatud raamatupidamistava on üldtunnustatud arvestuspõhimõte välja töötanud ettevõtte asjade ministeerium (MCA) ja järginud ainult Indias. Erinevus
Lõpparved

Lõpparved

Mis on lõplikud kontod? Lõpparve on raamatupidamisprotsessi viimane etapp, kus ettevõtlusorganisatsiooni proovisaldos (raamatupidamisraamatutes) hoitavad erinevad raamatupidamisaruanded esitatakse kindlaksmääratud viisil, et pakkuda sidusrühmadele majandusüksuse kasumlikkust ja finantsseisundit kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul. ja muud
Akende riietus raamatupidamises

Akende riietus raamatupidamises

Mis on akende riietus raamatupidamises? Aknaklaas raamatupidamises viitab manipuleerimisele, mida ettevõtte juhtkond on finantsaruannetes tahtlikult teinud, et esitada finantsaruande kasutajate ees ettevõttest soodsam pilt enne selle avalikkusele avaldamist. Aknaklaas raamatupidamises tähendab juhtkonna jõupingutusi ettevõtte finantsaruannete ilme parandamiseks enne selle avalikku avaldamist. See
Tulude haldamine

Tulude haldamine

Mis on tulude haldamine? Tulude haldamine tähendab juhtkonna tahtlikku sekkumist aruandluse käigus sidusrühmade petmiseks ettevõtte majanduslikus ja finantsolukorras või isiklikul kavatsusel saada tulu lepingutest nende manipuleeritud finantsaruannetega. Ettevõtte finantsjuht või juhtkond otsustab oma finantsaruannetes näidata ainult neid asju, mis kavandavad nende ettevõtet heas seisukorras, et sellest kasu saada. Tulude h
Kirjalik lubadus, kirjalik tõotus

Kirjalik lubadus, kirjalik tõotus

Mis on garantiikiri? Garantiikiri on panga väljastatud kirjalik nõusolek, milles öeldakse, et kui asjaomane klient ei maksa tarnijalt ostetud kauba eest, siis maksab pank kliendi nimel. See aitab tarnijal tehingus usaldada ja toodet tarnida. Panka / osapoolt, kes vastutab maksmise eest, nimetatakse käendajaks. Ga
GAAP (üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtted)

GAAP (üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtted)

Mis on raamatupidamises GAAP? Üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtted (GAAP) on raamatupidamise ja aruandluse miinimumstandardid ja ühtsed juhised, mis kehtestavad finantsaruandluse õiged klassifitseerimise ja mõõtmise kriteeriumid ning annavad parema pildi, kui investorid võrdlevad erinevate ettevõtete finantsaruandeid. Lihtsam
Eelmise perioodi korrigeerimised

Eelmise perioodi korrigeerimised

Mis on eelmiste perioodide korrigeerimised? Varasemate perioodide korrigeerimised on korrigeerimised perioodidele, mis pole praegune periood, kuid on juba arvestatud, kuna on palju mõõdikuid, kus raamatupidamine kasutab lähendamist ja lähendamine ei pruugi alati olla täpne summa ja seetõttu tuleb neid korrigeerida, et veenduda, et kõik teised põhimõtted jäävad puutumata. Selgitus
Sisemine risk

Sisemine risk

Mis on kaasasündinud risk? Sisemise riski võib määratleda kui tõenäosust, et finantsaruanne on puudulik vigade, väljajätmiste või väärkajastamise tõttu, mis ilmnevad kontrolliväliste tegurite tõttu või mida ei saa sisekontrolli abil kontrollida. Näited hõlmavad tehingu registreerimata jätmist töötaja poolt, kohustuste eraldamist kontrolli riski vähendamiseks, kuid samal ajal töötajate / sidusrühmade kokkumängu halva enesetunde kavatsuste tõttu. Sisemise riski tüübid
Raha mõõtmise kontseptsioon

Raha mõõtmise kontseptsioon

Mis on raha mõõtmise mõiste raamatupidamises? Raha mõõtmise kontseptsioon on üks raamatupidamise mõisteid, mille kohaselt ettevõte peaks oma finantsaruandes kajastama ainult neid sündmusi või tehinguid, mida saab mõõta rahas väljendatuna ja kus tehingutele pole rahalise väärtuse määramine võimalik, siis on see vajalik. ei kajastata fina
Töötsükkel

Töötsükkel

Mis on töötsükkel? Tegevustsükkel, mida nimetatakse ka ettevõtte kassatsükliks, on tegevuse suhe, mis mõõdab ettevõtte varude rahaks muutmiseks kuluvat keskmist ajaperioodi. See varude tootmise või ostmise, valmistoodete müümise, klientidelt sularaha vastuvõtmise ja selle sularaha kasutamise varude uuesti ostmiseks / tootmiseks protsess on lõputu tsükkel, kuni ettevõte töötab. Nagu näeme altpo
Raamatupidamise kontroll

Raamatupidamise kontroll

Raamatupidamise kontroll on protseduurid ja meetodid, mida (majandus) üksus rakendab finantsaruannete kindluse, kehtivuse ja täpsuse tagamiseks, kuid neid raamatupidamise kontrolle rakendatakse vastavuse tagamiseks ja ettevõtte kaitseks ning mitte seaduste, reeglite ja eeskirjade järgimiseks. määrused. Mis
Raamatupidamiseeskirjad

Raamatupidamiseeskirjad

Mis on raamatupidamiseeskirjad? Raamatupidamispõhimõtted on reeglite või juhiste kogum, millest ettevõte peab oma finantsaruannete koostamise ja esitamise ajal kinni pidama ning on seetõttu struktuuriks või raamistikuks, mida ettevõtted peavad järgima. Kuna tippjuhtkond seab ettevõttes toodete või teenuste kvaliteedi säilitamise võrdlusalused, seatakse võrdlusalusena ka arvestuspõhimõtted, mis esindavad usaldusväärset ja täpset pilti ettevõtte raamatupidamistavast. Raamatupidamispõh
Finantsplaneerimise ja -analüüsi (FP&A) intervjuu küsimused

Finantsplaneerimise ja -analüüsi (FP&A) intervjuu küsimused

Finantsplaneerimise ja -analüüsi parimad küsimused ja vastused (FP&A) Finantsplaneerimise ja -analüüsi meeskond pakub tippjuhtkonnale strateegilisi sisendeid ja prognoose, sealhulgas kasumiaruande, eelarve koostamise ja projektide finantsmudeli koostamist. Selles artiklis räägime kümnest parimast FP & A intervjuuküsimusest ja vastusest, mis aitavad teil lähitulevikus ette tulla ja intervjuud hästi ette valmistada. # 1 - Mis
Raamatupidamise põhimõtted

Raamatupidamise põhimõtted

Mis on raamatupidamise põhimõtted? Raamatupidamispõhimõtted on reeglid ja juhised, mida erinevad üksused järgivad ettevõtte finantsaruannete kajastamiseks, koostamiseks ja esitamiseks, et esitada nende finantsaruannete kohta tõene ja õiglane pilt. Nagu nimest võib järeldada, on need põhimõtted reeglite ja juhiste kogum, mille säilitamisel peaks ettevõte oma finantsandmeid esitama. Siin on 6 peam
Vastutusarvestus

Vastutusarvestus

Mis on vastutusarvestus? Vastutusarvestus on raamatupidamissüsteem, kus konkreetsed isikud pannakse vastutama teatud valdkondade arvestuse ja kulude kontrolli eest. Kui see hind suureneb, võetakse inimene vastutusele ja vastutusele. Seda tüüpi raamatupidamissüsteemis määratakse vastutus lähtuvalt inimese teadmistest ja oskustest ning sellele isikule antakse nõuetekohane autoriteet, et ta saaks teha otsuse ja näidata oma tulemuslikkust. Vastutus
Konsolideeritud finantsaruanne

Konsolideeritud finantsaruanne

Mis on konsolideeritud finantsaruanne? Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on kogu kontserni finantsaruanne, mis esindab emaettevõtte ja kõigi tütarettevõtete koguarvu ning sisaldab kõiki kolme peamist finantsaruannet - kasumiaruanne, rahavoogude aruanne ja bilanss. Seletatud Emaettevõtet, kui tal on teises ettevõttes märkimisväärne osalus, nimetatakse seda tütarettevõtteks. Isegi kui m
Finantsaruannete tähtsus

Finantsaruannete tähtsus

Finantsaruannete tähtsus Finantsaruanded on väga olulised, kuna need kajastavad täpselt ettevõtte majandustulemusi ja finantsseisundit. Lisaks aitab see kõigil sidusrühmadel, sealhulgas juhtkond, investorid, finantsanalüütik jne, hinnata ja teha sobivaid majanduslikke otsuseid, võrreldes varasemaid ja praeguseid tulemusi ning ennustada seeläbi ettevõtte tulevast tootlust ja kasvu. Selles ar
Finantsaruande piirangud

Finantsaruande piirangud

Finantsaruande 10 parema piirangu loetelu Ajaloolised kulud Inflatsiooni korrigeerimine Isiklikud kohtuotsused Konkreetse ajaperioodi aruandlus Immateriaalne põhivara Võrreldavus Pettused Mittefinantsküsimustes pole arutelu Seda ei tohi kontrollida Tuleviku ennustus Ettevõte avaldab finantsaruanded ja seetõttu on ilmne piirang see, et analüütiku saadud teave piirdub sellega, mida ettevõte soovib näidata ja kuidas ta kavatseb infoga manipuleerida. Allpool
Vedu sissepoole

Vedu sissepoole

Vedu sissepoole Tähendus Sissevedu, mida nimetatakse ka sisseveoks või kauba sissetoomiseks, on määratletud kui kulud, mis tekivad kaubaveoks ja kauba transportimiseks tarnija laost ostja ärikohta ning seda käsitletakse otseste kulutustena ja see on alati kajastub kauplemiskonto deebet (Dr.) poolel ja enamasti vastutab selliste kulude tasumise eest ostja. Selg
Finantsaruande näited

Finantsaruande näited

Finantsaruande näited Järgmine finantsaruande näide annab ülevaate kõige tavalisematest finantsaruannetest. On võimatu pakkuda täielikku näidete komplekti, mis käsitleks kõiki erinevusi igas olukorras, kuna selliseid ettevõtteid on tuhandeid. Igas finantsaruande näites on toodud teema, asjakohased põhjused ja vajaduse korral lisakommentaarid On kolm peamist finantsaruannet: Eelarve Kasumiaruanne Rahavoogude aruanne # 1 bilansi näide Bilanss näitab ettevõtte varasid, kohustusi ja omakapitali kindlas vormingus. Vaatleme Apple'
Raamatupidamise infosüsteem (AIS)

Raamatupidamise infosüsteem (AIS)

Mis on raamatupidamise infosüsteem? Raamatupidamise infosüsteem viitab arvutipõhisele meetodile, mida ettevõtted kasutavad raamatupidamise ja finantsandmete kogumiseks, säilitamiseks ja töötlemiseks, mida ettevõtte sisekasutajad kasutavad, et anda sidusrühmadele aru mitmesuguse teabe kohta. ettevõte
Finantsarvestuse eesmärgid

Finantsarvestuse eesmärgid

Mis on finantsarvestuse eesmärgid? Finantsarvestuse põhieesmärk on avaldada ettevõtte kasum ja kahjum ning anda ettevõttest õige ja õiglane ülevaade, mille eesmärk on kaitsta erinevate ettevõttega seotud nii sisemiste kui ka väliste sidusrühmade huve. Finantsarvestuse eesmärgid # 1 - vastavus seaduses sätestatud nõuetele Üheks eesmärgiks on tagada maksustamisega seotud kohalike seaduste, ettevõtlusseaduse ja muude seadusega kehtestatud nõuete järgimine, mis on seotud riigiga, kus ettevõte tegutseb. See tagab, et äriteg
Raamatupidamise tüübid

Raamatupidamise tüübid

7 parimat raamatupidamistüüpi Finantsarvestus Projekti raamatupidamine Juhtide raamatupidamine Valitsuse raamatupidamine Kohtuekspertiisi raamatupidamine Maksuarvestus Kulude arvestus. Raamatupidamist on erinevat tüüpi, mida organisatsioon saab järgida vastavalt oma töö mahule, et rahuldada ettevõtte erinevate sidusrühmade vajaduste mitmekesisust, ja mõned neist hõlmavad finantsarvestust, kohtuekspertiisi, raamatupidamise infosüsteemi, juhtide raamatupidamine, maksustamine, auditeerimine, kuluarvestus jne. Raamatupid
Raamatupidamisperiood

Raamatupidamisperiood

Arvestusperioodi määratlus Raamatupidamisperiood viitab fikseeritud ajaperioodile, mille jooksul kõik raamatupidamistehingud registreeritakse ja finantsaruanded koostatakse investoritele esitamiseks, et nad saaksid jälgida ja võrrelda ettevõtte üldist tootlust iga ajaperioodi kohta. Raamatupidamisperioodi tüübid Neid on kahte tüüpi - Kalendriaasta: Nende ettevõtete jaoks, kes järgivad kalendriaastat, algab see 1. jaanuarist j
Finantsaruandluse eesmärgid

Finantsaruandluse eesmärgid

Iga ettevõtte finantsaruandluse peamine eesmärk on esitada vajalik teave ettevõtte finantsseisundi, ettevõtte rahavoogude positsiooni ja ettevõtte erinevate kohustuste kohta, mis on selle kasutajate jaoks asjakohased äritegevuse jälgimiseks. , nii ettevõtte finantsseisundi mõistmine kui ka informatiivne otsuste tegemine. Finants
Maksmisele kuuluv intress

Maksmisele kuuluv intress

Mis on makstav intress? Maksmisele kuuluv intress on kulude summa, mis on tekkinud, kuid siiani tasumata (kuupäev, millal see kajastatakse ettevõtte bilansis). Kui intressi tekib pärast tasumisele kuuluva intressi bilansis kajastamise kuupäeva, ei arvestata seda intressi. Maksmisele kuuluvad intressid Vaatame järgmisi näiteid. Näid
Asjakohasus raamatupidamises

Asjakohasus raamatupidamises

Mis on raamatupidamise asjakohasus? Asjakohasus raamatupidamises tähendab, et raamatupidamissüsteemist saadud teave aitab lõppkasutajatel vastu võtta olulisi otsuseid. Lõppkasutajad võivad olla kas sisemised või välised sidusrühmad. Sisemiste sidusrühmade hulka kuuluvad juhid, töötajad ja ettevõtete omanikud. Väliste sidu
Äritehing

Äritehing

Mis on äritehing? Äritehing on raamatupidamistermin, mis on seotud sündmustega, mis toimuvad kolmandate osapoolte (st klientide, müüjate jms) puhul, millel on rahaline väärtus ja millel on ettevõtte majandusele käegakatsutav majanduslik väärtus, aga mis mõjutavad ka ettevõtte finantsolukorda. Ettevõte. S
Finantsarvestuse piirangud

Finantsarvestuse piirangud

Mis on finantsarvestuse piirang? Finantsarvestuse piiramine viitab nendele teguritele, mis võivad finantsaruannete kasutajat, olgu see siis investorid, juhtkond, juhid ja kõik muud ettevõtte sidusrühmad, eemale peletada ainult finantskontodele tuginedes. Õige on öelda, et finantsarvestuse piirangud on need aspektid, mida finantsaruannete koostamisel ei käsitleta ega võeta arvesse ning mis mõjutavad seega finantsaruannete kasutaja põhilisi otsuseid mingil vajalikul eesmärgil. Finants
Tekkepõhine vs eraldis

Tekkepõhine vs eraldis

Tekkepõhise ja eraldise erinevus Kogumine ja eraldamine on nii finantsaruandluse olulised kui ka olulised aspektid ja teenivad kasutaja eesmärki mõista üksikasjalikult ettevõtte finantsseisundit. Kogunemine ja eraldamine on kasutaja seisukohast võrdselt olulised. Raamatupidamisarvestust pidav raamatupidaja peaks tagama, et number esitatakse ja fikseeritakse õigesti, et kajastada juhtkonnale ja aktsionäridele õiget pilti. Tekkepõ
Inflatsiooniarvestus

Inflatsiooniarvestus

Inflatsiooni arvestuse tähendus Inflatsiooniarvestus tähendab meetodit, mida kasutatakse finantsaruannete esitamiseks, arvestades erinevate kaupade hüppeliste või langevate kulude mõju, mida korrigeeritakse vastavalt hinnaindeksitele, et anda selge pilt ettevõtte finantsseisundist tavaliselt inflatsioonikeskkonnas. Tava
Raamatupidamise konventsioon

Raamatupidamise konventsioon

Mis on raamatupidamise konventsioon? Raamatupidamise kokkulepped on keeruliste ja ebaselgete äritehingute jaoks teatud suunised, ehkki see ei ole kohustuslik ega õiguslikult siduv, kuid need üldtunnustatud põhimõtted säilitavad finantsaruannetes järjepidevuse. Finantsaruandlusprotsessi standardiseerimisel kaalutakse nende tavade võrdlemist, asjakohasust, tehingute täielikku avalikustamist ja rakendamist finantsaruannetes. Teatud
Õiglase väärtuse riskimaandamise arvestus

Õiglase väärtuse riskimaandamise arvestus

Ettevõtte raamatupidamine, mis käsitleb objekti õiglase väärtuse muutuse riskipositsiooni maandamist, olgu see siis ettevõtte vara või kohustus, mis on seotud konkreetse riskiga ja mis võib põhjustada kasumi või kahjumi tekkimist ettevõte on tuntud kui õiglase väärtuse riskimaandamise raamatupidamine. Õiglase väär
Suur vann

Suur vann

Mis on suur vann? Big Bath on omamoodi manipuleeriv raamatupidamine raamatupidamisraamatutes, kus ettevõte manipuleerib kehva aasta sissetulekutega, halvustades tulusid veelgi, teatades seeläbi veelgi suuremast kahjumist kui see tegelikult on, et eelseisev periood või aasta näeks parem välja ja teeks tulevikku tulemused näevad välja atraktiivsed. Selgi
Kulude põhimõte

Kulude põhimõte

Mis on ajaloolise kulu põhimõte? Soetusmaksumuse põhimõte ütleb, et vara tuleks alati kajastada algses ostuhinnas või soetusmaksumuses, mitte tajutud väärtuses, mistõttu vara turuväärtuse muutused ei tohiks mõjutada seda, kuidas neid bilansis kajastatakse. Lühike selgitus Seda tuntakse ka kui ajaloolise kulu põhimõtet. Varasemate kul
Panga mustand

Panga mustand

Mis on panga eelnõu? Panga veksel, mida nimetatakse ka panga tšekiks, on finantsinstrument, mis ostetakse pangast ja mida teine ​​osapool kasutab selle hiljem ülekandmiseks. Teine osapool saab etteantud aja jooksul seda eelnõu esitada mis tahes pangas, et võtta välja eelnõus nimetatud rahasumma. See on gar
Märgi turuarvestusse

Märgi turuarvestusse

Mis on turuarvestuse märk? Mark to market raamatupidamine tähendab bilansi varade või kohustuste väärtuse kajastamist jooksvas turuväärtuses eesmärgiga anda ettevõtte finantsaruandele õiglane hinnang. Teatud väärtpaberite turule viimise põhjuseks on tõese pildi andmine ja väärtus on varasema väärtusega võrreldes asjakohasem. Näited # 1 - m
Raamatupidamise skandaalid

Raamatupidamise skandaalid

10 parimat raamatupidamisskandaali loetelu Maailma suurim raamatupidamisskandaal on Enronist, mis oli kunagi üks maailma suurimaid ettevõtteid, kes võltsis oma raamatupidamise väljavõtteid kaubamärgi kasutamisega turustrateegiate jaoks ja võttis sellega Arthur Anderseni (mis on nüüd Accenture). Selles
Tulude tsükkel

Tulude tsükkel

Tulu tsükli määratlus Tulude tsükkel on meetod, kuidas määratleda ja säilitada protsessid, mida kasutatakse ettevõtte pakutavatest teenustest või toodetest saadud tulu arvestusprotsessi lõpuleviimiseks, mis hõlmab tehingute jälgimise ja registreerimise raamatupidamisprotsessi algusest peale, tavaliselt alustades tellimuse saamisest kliendilt või sõlmides kokkuleppel kliendiga, tellimuse edastamine kliendile ja lõpeb kliendilt makse saamisega. Kuidas see er
Kulu tunnustamise põhimõte

Kulu tunnustamise põhimõte

Kulu tunnustamise põhimõtte määratlus Kulude kajastamine viitab peamiselt tekkepõhise põhimõtte järgimisele, mille kohaselt kulud kajastatakse raamatupidamises tulude omaga samal perioodil. Kulude tuvastamise põhimõtte tüübid Kulude kajastamise põhimõtet on kahte tüüpi - Tekkepõhisus - selle tekkepõhise põhimõtte kohaselt kajastatakse kulud raamatutes siis, kui need on tuludega kokku lepitud. Näiteks telefoniarv
Töötasu kvaliteet

Töötasu kvaliteet

Mis on töötasu kvaliteet? Tulu kvaliteet viitab ettevõtte põhitegevusest (korduvale) teenitud tulule ja see ei hõlma muudest allikatest saadud ühekordseid (ühekordseid) tulusid. Kvaliteedi hindamine aitab finantsaruande kasutajal teha hinnanguid praeguse sissetuleku „kindluse“ ja tulevikuväljavaadete kohta. Kasumikv
Kulude-tulude põhimõte

Kulude-tulude põhimõte

Mis on tasuvusprintsiip? Kulude-tulude põhimõte on raamatupidamiskontseptsioon, mis ütleb, et raamatupidamissüsteemi eelised, mis aitavad koostada finantsaruandeid ja -aruandeid, peaksid alati kaaluma üles sellega seotud kulud. Näited Näide 1 - kohtuekspertiis Vaatleme eksemplari kohtuarvestuse valdkonnast. Oletam
Vahearuanded

Vahearuanded

Millised on vahearuanded? Vahearuanded on finantsaruanded, mis avaldatakse aastaaruande avaldamise vahelisel perioodil (üldiselt avaldatakse vahearuanded kvartalites, mis konsolideeritakse aastaaruanneteks). Seletatakse lühidalt Vahearuanded on need finantsaruannete kogumid, mis sisaldavad üksikasju vähem kui ühe aasta kohta ja võivad olla kas täielikud või kokkuvõtlikud. Avaliku
Sularahatšekk

Sularahatšekk

Mis on sularaha kviitung? Sularaha kviitung on sularaha või sularaha ekvivalendi ülekandmisega seotud tehingu käigus saadud sularaha summa trükitud kinnitus. Selle kviitungi originaalkoopia antakse kliendile, teist koopiat hoiab müüja raamatupidamise eesmärgil. Teisisõnu tekib see siis, kui müüja aktsepteerib sularaha või raha ekvivalenti väljastpoolt, näiteks kliendilt, investorilt või pangalt. Tavaliselt võ
Eelarveaasta

Eelarveaasta

Eelarveaasta Tähendus Eelarveaastat (FY) nimetatakse kaheteistkümne kuu pikkuseks perioodiks ning seda kasutatakse eelarvestamisel, raamatupidamisarvestusel ja kogu muul majandusharu finantsaruandlusel. Mõned kõige levinumad eelarveaastad, mida ettevõtted kogu maailmas kasutavad: 1. jaanuar - 31. dets
Konto kustutamine

Konto kustutamine

Mis on arvelduskonto? Kliirekonto, mida nimetatakse ka pesukontoks, on omamoodi ajutine konto, kus hoitakse raha, et see sujuvalt vajalikule kontole üle kanda, kui ülekannet ei saa teha otse ühelt kontolt teisele. See aitab klientidel tehingute tegemise ajal rahasumma kõrvale jätta. See võib aidata eraldada rahasumma konkreetse ettevõtte kontolt. Selgi
Tekkepõhine raamatupidamine

Tekkepõhine raamatupidamine

Mis on tekkepõhise raamatupidamise alus? Tekkepõhine raamatupidamine on kõige aktsepteeritum arvestusprintsiip, mis ütleb, et tulu kajastatakse müügi sooritamisel (sõltumata sularaha või krediidi müügist) ning kulu sobitatakse ja kajastatakse koos vastava tuluga (olenemata sellest, millal see makstakse). Viitlaek
Täielik avalikustamise põhimõte

Täielik avalikustamise põhimõte

Mis on täieliku avalikustamise põhimõte? Täielik avalikustamise põhimõte on raamatupidamispõhimõte, mida toetavad GAAP (üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtted) ja IFRS7 (rahvusvahelised finantsaruandluse standardid), mis nõuab organisatsiooni juhtkonnalt võlausaldajatele iga asjakohase ja olulise rahalise või mitterahalise finantsteabe avalikustamist. , investorid
Kassapõhine raamatupidamine

Kassapõhine raamatupidamine

Mis on kassapõhine raamatupidamine? Kassapõhine raamatupidamine on arvestusmeetod, kus ettevõtte kõiki tulusid kajastatakse siis, kui sularaha on tegelikult laekunud, ja kõiki kulusid kajastatakse siis, kui need tegelikult makstakse ning meetodit järgivad üldjuhul nii eraisikud kui ka väikeettevõtted. Seda me
Finantsaruannete liigid

Finantsaruannete liigid

3 erinevat tüüpi finantsaruanded Bilanss: Et öelda ettevõtte seisu varade ja kohustuste osas. Kasumiaruanne: selgitamaks, kuidas erinevad tuluvood on toiminud. Rahavoogude aruanded: selgitamaks, kuidas tegelik rahavoog on. Heidame pilgu sellele, mida need avaldused neisse salvestavad ja millist rolli nad ettevõtte tegevuse kohta aruandluses mängivad. #
Rahaarvestus vs tekkepõhine raamatupidamine

Rahaarvestus vs tekkepõhine raamatupidamine

Sularaha ja tekkepõhise raamatupidamise erinevus Sularahaarvestus on koht, kus tulud ja kulud realiseeritakse nende väljamaksmisel või laekumisel, tekkepõhine raamatupidamine on koht, kus realiseerite teenuse osutamisel sissetulekud ja teenuse kasutamisel kulud. Raamatupidamist on kahte tüüpi Sularaha arvestus , ettevõte fikseerib tehingu ainult siis, kui toimub sisse- või väljavool. Tekkepõ
Raamatupidamise eeldused

Raamatupidamise eeldused

Mis on raamatupidamise eeldused? Raamatupidamise eeldusi saab määratleda kui reeglistiku kogumit, mis tagab organisatsiooni äritegevuse ning mida viiakse läbi tõhusalt ja vastavalt FASB (Financial Accounting Standards Board) määratletud standarditele, mis aitab lõpuks luua aluse järjepidevaks, usaldusväärseks ja väärtuslikuks teave ja see põhineb täielikult sellistel alustel nagu kogunemine, järjepidevus, usaldusväärsus ja objektiivsus, eeldus rahaühiku kohta, majandusüksuse eeldus, ajaperiood, tegevuse jätkamine, ajaloolised kulud, täielik avalikustamine ja konservatiivsus. See määratleb fina
Seotud osapoolte tehingud

Seotud osapoolte tehingud

Mis on seotud osapoolte tehingud? Seotud osapoole tehing on kahe seotud osapoole vaheline tehing / tehing / kokkulepe ressursside, teenuste või kohustuste ülekandmiseks, olenemata sellest, kas küsitakse hinda, ja see võib mõjutada (majandus) üksuse kasumiaruannet ja finantsseisundit . Vaja on nõuda selliste tehingute kajastamist seotud osapoolte vahel finantsaruandes. Samuti
Finantsaruannete eesmärgid

Finantsaruannete eesmärgid

Mis on finantsaruannete eesmärgid? Finantsaruande peamine eesmärk on anda ettevõtte kohta finantsteavet, mis aitaks sidusrühmadel ja teistel kasutajatel langetada majanduslikke otsuseid, sealhulgas varasemaid tulemusi ja praeguse positsiooni hindamist, prognoosida ja hinnata ettevõtte kasvu ning ennustada selle olukorda pankroti või mis tahes muu olukorra osas. ebaõn
Finantsaruannete analüüsi eesmärgid

Finantsaruannete analüüsi eesmärgid

Finantsaruande analüüsi eesmärgid Iga ettevõtte analüüsi finantsaruande peamine eesmärk on anda vajalikku teavet, mida finantsaruande kasutajad vajavad informatiivseks otsuste tegemiseks, ettevõtte praeguse ja varasema tegevuse hindamiseks, ettevõtte edukuse või ebaõnnestumise prognoosimiseks. äri jne F
Raamatupidamise hinnangud

Raamatupidamise hinnangud

Mis on raamatupidamise hinnangud? Raamatupidamise hinnang on meetod raamatupidamises nende kirjete mõõtmiseks, millel pole täpset kvantifitseerimisviisi ja mida seetõttu hinnatakse hinnangute ja varasemate kogemuste põhjal saadud teadmiste põhjal. Illustratsioon Oletame, et ettevõte tajub, et tal tekivad teatud perioodil mõned halvad võlad. Kuid tal
Raamatupidamismeetodid

Raamatupidamismeetodid

Mis on raamatupidamismeetod? Raamatupidamismeetodid viitavad erinevatele reeglitele, mida erinevad ettevõtted järgivad ettevõtte aruandeperioodil tekkinud tulude ja kulude kajastamiseks ja aruandluseks, kusjuures kaks peamist meetodit hõlmavad raamatupidamisarvestuses sularahas kasutatavat meetodit ja tekkepõhist arvestusmeetodit. . L
Raamatupidamise eetika

Raamatupidamise eetika

Mis on raamatupidamise eetika? Raamatupidamise eetika viitab juhtorganite kehtestatud konkreetsete reeglite ja juhiste järgimisele, mida iga raamatupidamisega seotud isik peaks järgima, et vältida finantsteabe või juhtimispositsiooni väärkasutamist. Raamatupidamiseetika näide On ettevõte Y ltd. kes mää
Rahaarvestus

Rahaarvestus

Mis on sularahaarvestus? Sularahaarvestus on selline raamatupidamisliik, mis keskendub raha sissevoolule ja väljavoolule ning käsitleb seetõttu ainult aruandeperioodi jooksul saadud raha tuluna ja samal perioodil makstud sularaha kuludena ning koostab kooskõlas oma finantsaruannete. Seda on nii lihtne hooldada, sest lihtsalt sularahajääki vaadates saate lihtsalt kulusid ja tulusid jälgida. Samuti
Valmistage raamatud

Valmistage raamatud

Küpseta raamatute tähendust Cooki raamatut kasutatakse selle kirjeldamiseks, et ettevõtted on teinud pettusi oma finantsaruannete võltsimise eesmärgil ja seetõttu ettevõtte finantskontode moonutamise vahendina teadlikult maksumaksete vältimiseks või faktide varjamiseks, nii et ettevõtte olukord tundub parem kui tegelik olukord. Teatud m
Raamatupidamise põhimõtte sobitamine

Raamatupidamise põhimõtte sobitamine

Mis on raamatupidamise vastav põhimõte? Raamatupidamise ühtlustamise põhimõte annab raamatupidamisarvestuse juhised, mille kohaselt tuleks kõik kulud kajastada selle perioodi kasumiaruandes, mil selle kuluga seotud tulu teenitakse. See tähendab, et kontode deebetküljele kantud kulud peaksid olema samal ajavahemikul vastava kreeditkandega (nagu nõuab kahekordse raamatupidamise raamatupidamissüsteem), sõltumata tegeliku tehingu tegemise ajast. Põhinäide
Pangakrediit

Pangakrediit

Pangakrediit Tähendus Pangakrediiti nimetatakse tavaliselt laenuks, mis antakse klientidele äritegevuse või isikliku vajaduse rahuldamiseks koos garantii või tagatisega või ilma, eeldades, et laenusummalt võidakse perioodiliselt intressi teenida. Põhisumma tagastatakse laenulepingu lõppemisel, mis on nõuetekohaselt kokku lepitud ja mainitud laenulepingus. Tänapäe
Ajaline meetod

Ajaline meetod

Mis on ajaline meetod? Ajalise kursi meetodit või ajaloolise kursi meetodit kasutatakse emaettevõtte välisriigi tütarettevõtete finantsaruannete teisendamiseks kohalikust valuutast aruandlus- või arvestusvaluutaks, kui arvestusvaluuta ja kohalik valuuta ei ole ühesugused. Ajalist meetodit kasutatakse ka vara ja kohustuste omandamise ajal. Aja
Aruandeperiood

Aruandeperiood

Aruandeperioodi tähendus Aruandeperiood on kuu, kvartal või aasta, mille kohta koostatakse organisatsiooni finantsaruanne väliseks kasutamiseks, ühtlaselt teatud aja jooksul, nii et raamatupidamise aastaaruanne oleks üldsusele või finantsaruannete kasutajale võrreldav ja arusaadav. Aruandeperioodi tüübid Aruandeperioodi saab üldjuhul koostada järgmisteks perioodideks - # 1 - igakuine aruandeperiood Kiiresti muutuva keskkonnaga üksuste jaoks on vaja ette valmistada kontrollisüsteem, mis esitaks regulaarselt üksikasju finantstulemuste ja finantsseisundi kohta. # 2 - kvarta
Kiire garantii

Kiire garantii

Ekspressgarantii määratlus Ekspressgarantii on siis, kui see on selgesõnaliselt kas suuliselt või kirjalikult öeldud, et tagada toodete või teenuste kvaliteet või usaldusväärsus. Need lubadused hõlmavad igasugust toodete esitamist, toodete / teenuste kirjeldust või faktide avaldusi. Paljudele meie tehtud ostudele kehtib garantii. Garantii o
Eelarveaasta vs kalendriaasta

Eelarveaasta vs kalendriaasta

Erinevused eelarveaasta ja kalendriaasta vahel Korporatiivses maailmas valitseb kahte tüüpi aastaid. Need kaks aastat on eelarveaasta ja kalendriaasta . Nende aastate sarnasus on see, et need kestavad kokku 365 päeva või järjestikku 12 kuud. Kalendriaasta algab igal aastal esimesel jaanuaril ja lõpeb 31. detse
Saadetiste raamatupidamine

Saadetiste raamatupidamine

Mis on saadetiste raamatupidamine? Saadetiste raamatupidamine on ärikokkuleppe liik, mille kohaselt üks isik saadab kauba teisele isikule tema nimel müümiseks ja kaupa saatvat isikut nimetatakse kaubasaatjaks ning teist isikut, kes kauba vastu võtab, kaubasaajaks, kus kaubasaaja müüb kaupa tema nimel. teatav
Läbilöögipunkt raamatupidamises

Läbilöögipunkt raamatupidamises

Mis on raamatupidamise tasuvuspunkt? Tasuvuspunkt raamatupidamises viitab punktile või tegevustasemele, kus müügimaht või tulu võrdub täpselt kogukuludega. Teisisõnu, murdepunkt on see, et tegevuse tase, mille korral ei ole kasumit ega kahjumit, ning ettevõtluse kogukulu ja -tulu on võrdsed. See on
Mure muretsemine

Mure muretsemine

Mure tekkimise tähendus Iga ettevõtet analüüsiv analüütik jääb põhioletusele, et ettevõte ei lähe pankrotti, või esitab 11. peatüki pankroti ja see põhiline eeldus, mis võimaldab analüütikul arvata, et ettevõttele pole otsest ohtu ja ettevõte saab tegutseda kuni lõpmatust nimetatakse tegevuse jätkamise põhimõtteks . Seletatud Jätkuv teg
Eelarveaasta USA-s

Eelarveaasta USA-s

Mis on eelarveaasta USA-s? Eelarveaasta on raamatupidamis- või majandusaasta, mis on kohandatud kõigi finantstehingute ja raamatupidamisprotseduuride jaoks ning on 12 järjestikuse kuu pikkune periood, mida arvestatakse maksustamise eesmärgil. USA föderaalvalitsuse eelarveaasta algab järgmise kalendriaasta 1. oktoo
Makseviivituseta konto

Makseviivituseta konto

Võlgatud konto tähendus Makseviivitusega konto on konto, mida pole tasutud isegi pärast selle konto makse tähtpäeva möödumist. See on see konto, mis on märgitud võlgnetuks, mille eest konto omanik ei maksa tasumata väärtust nõutava makse tähtpäeva jooksul kasvõi ühe päeva jooksul. Üldiselt ei märgi pangad kontot nii vara ja viivitamatult rikkumiseks. Nad saadavad teile
Raamatupidamistehing

Raamatupidamistehing

Raamatupidamistehingu määratlus Raamatupidamistehing on äritegevus või tehing, millel on rahaline mõju ettevõtte finantsaruandele. See põhineb raamatupidamise põhivõrrandil, mis on järgmine: Vara = kohustused + omakapital Seega peame meeles pidama, et kui lisame raamatutesse raamatupidamiskande, tuleb ülaltoodud võrrandi tasakaalustamiseks sisestada ka vastukirje. Nende välja
Finantsaruannete analüüsi piirangud

Finantsaruannete analüüsi piirangud

Finantsaruannete analüüsi piirang Analüüsitud finantsaruanne sisaldab vajalikku teavet, mida finantsaruande kasutajad vajavad, kuid sellel on mõningaid piiranguid, mis hõlmavad finantsaruande mittevõrreldatavust erinevates ettevõtetes erinevate arvestuspõhimõtete ja protseduuride kasutuselevõtu tõttu, finantsaruande korrigeerimata jätmist. inflatsiooni
Lisasoodustused

Lisasoodustused

Mis on erisoodustused? Erisoodustused tähendavad täiendavat hüvitist, mida ettevõtted annavad oma töötajatele kas tööga seotud kulude hüvitamiseks või tööga rahuloluks ja mille näited hõlmavad tervisekindlustust, abi lapse õppemaksu tasumiseks või muud hüvitised lastele, ametiauto jms. Lihtsamalt öeld
Raamatupidamise kontseptsioon

Raamatupidamise kontseptsioon

Mis on raamatupidamise põhimõtted? Raamatupidamiskontseptsioonid on põhireeglid, eeldused ja tingimused, mis määratlevad parameetrid ja piirangud, milles raamatupidamine toimib. Teisisõnu on raamatupidamiskontseptsioonid üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtted, mis on finantsaruannete universaalse vormi järjepideva koostamise põhialus. Raamatupi
Raamatupidamise tava

Raamatupidamise tava

Mis on raamatupidamistava? Raamatupidamistava on süsteemne protseduur ja kontroll, mida majandusüksuse raamatupidamine kasutab raamatupidamisdokumentide ja kirjete kontrollimiseks, kuna raamatupidamisdokumentide põhjal koostatakse muid aruandeid, näiteks finantsaruandeid, rahavoogude aruannet, fondide voogude aruandeid, palgaarvestust, maksude toimimist, makse- ja kviitungi väljavõte jms ning need on audiitori tuginemise aluseks finantsaruannete auditeerimisel. Selg
Enroni skandaal

Enroni skandaal

Mis on Enroni skandaal? Enroni skandaal hõlmab Enroni reguleerivate asutuste petmist, kasutades raamatupidamisarvestuse välist raamatupidamistava ja kaasates võltsitud osalust. Ettevõte kasutas eriotstarbelisi ettevõtteid, et varjata oma mürgiseid varasid ja suuri võlgasid investorite ja võlausaldajate eest. Selgit
Finantsaruandlus

Finantsaruandlus

Mis on finantsaruandlus? Finantsaruandlus on organisatsiooni olulise finantsteabe ja muude tegevuste avalikustamine erinevatele sidusrühmadele (investorid, võlausaldajad / pankurid, avalik-õiguslikud asutused, reguleerivad asutused ja valitsus), et aidata neil igal ajal ideed saada organisatsiooni tegelikust finantsseisundist õigel ajal. Tä
Leasehold vs Freehold

Leasehold vs Freehold

Erinevus Leaseholdi ja Freeholdi vahel Peamine erinevus üürilepingu ja omandiõiguse vahel on see, et üürilepingu korral annab kinnisvara üürnikule üürileandjale vara, kui selle kasutamisele on seatud erinevad piirangud, samas kui vaba valduse korral on omanikul täielik omand. vara võõrandamise, muutmise või ehitamise piiranguid. Vabakutse