Kategooria: Finantsaruande analüüs

Muutused netokäibekapitalis

Muutused netokäibekapitalis

Millised on netokäibekapitali muutused? Puhaskäibekapitali muutus on ettevõtte netokäibekapitali muutus ühelt arvestusperioodilt võrreldes teise arvestusperioodiga, mis arvutatakse selleks, et tagada ettevõtte piisava käibekapitali säilitamine igal arvestusperioodil, nii et rahalisi vahendeid ei tohiks puududa või need ei peaks tulevikus seisma jääma. Valem Net
Brutokasumi protsent

Brutokasumi protsent

Brutokasumi protsent on valem, mida juhtkond, investorid ja finantsanalüütikud kasutavad ettevõtte finantsseisundi ja kasumlikkuse teadmiseks pärast müügikulude arvestamist. See arvutatakse ettevõtte brutokasumi jagamisel tema müügituluga. Kui suur on brutokasumi protsent? Brutokasumi protsent on kasumlikkuse näitaja, mis arvutab, kui palju igast dollarist tulust jääb järele pärast müüdud kaupade maksumuse tasumist (COGS). Teisisõnu, see
Panuse marginaal

Panuse marginaal

Mis on panuse marginaal? Sissemaksemarginaal on mõõtmine, mille kaudu saame aru, kui palju ettevõtte muutuvkulude katmise tulemusel ettevõtte müügitulu püsikuludesse ja puhaskasumisse aitab. Niisiis arvestame sissemakse arvutamisel netomüügist maha muutuvkulud kokku. Panuse marginaali valem Selle suhte arvutamiseks peame vaatama vaid müügitulu ja muutuvkulude kogumahtu. Siin on va
Investeeringutasuvuse valem (ROI)

Investeeringutasuvuse valem (ROI)

Valem investeeringutasuvuse arvutamiseks Investeeringutasuvus mõõdab investeeringult saadud kasumit või kahjumit võrreldes investeeritud summaga ja arvutatakse lihtsa valemi abil, st puhaskasum jagatuna investeeringu algse kapitalikuluga. Investeeringutasuvuse arvutamine tehakse investeeringu tulemuslikkuse analüüsimiseks See on esindatud järgmiselt - Investeeringutasuvuse valem = (puhaskasum / investeeringukulu) * 100 See valem on paindlik ja erinevad investorid kasutavad selleks, et võrrelda ROI-d erinevate potentsiaalsete investeeringute ja aktsiate tootlusega. Invest
Finantssuhtarvud

Finantssuhtarvud

Mis on finantsnäitajad? Finantssuhtarvud on ettevõtete finantstulemuste näitajad ja on olemas erinevaid finantssuhtarvu tüüpe, mis näitavad ettevõtte tulemusi, finantsriske ja tööefektiivsust, näiteks likviidsuse suhe, varade käibe suhe, äritegevuse kasumlikkuse suhtarv, äririski suhe, finantsnäitajad riskisuhe, stabiilsussuhted jne 28 parema finantsnäitajate loetelu koos valemite ja tüüpidega Allpool on toodud valemitega finantssuhtarvude tüübid ja loetelu Voolu suhe Kiire suhe Absoluutne likviidsuse suhe Sularaha suhe Varude käibe suhe Nõuete käibe suhe Kapitali käibe suhe Vara kä
Vertikaalse analüüsi valem

Vertikaalse analüüsi valem

Mis on vertikaalse analüüsi valem? Vertikaalne analüüs on omamoodi finantsaruannete analüüs, kus iga finantsaruande kirje on näidatud protsendina baasarvust. See on üks populaarsemaid kasutatud finantsaruannete meetodeid, kuna see on lihtne ja seda nimetatakse ka tavaliseks suuruse analüüsiks. Siin on k
Brutokasumi suhe

Brutokasumi suhe

Kui suur on brutokasumi suhe? Kogukasumi suhe on tasuvuse näitaja, mis arvutatakse kogukasumi (GP) ja müügitulu suhtena ning näitab seetõttu, kui palju kasumit teenib ettevõte pärast tulude maksumuse mahaarvamist. Brutokasumi suhte valem Vaatame, kuidas saab kogukasumit arvutada. Brutokasum = puhaskäive - müüdud kaupade maksumus Nüüd, et saada ülaltoodud võrrandi abil brutokasumit, peame välja selgitama veel kaks väärtust, st netokäive ja müüdud kaupade maksumus. Kõigepealt uurime
Happe testi suhe valem

Happe testi suhe valem

Valem happetesti suhte arvutamiseks Happekatse suhe on ettevõtte lühiajalise likviidsuse näitaja ja see arvutatakse jagades kõige likviidsemate varade, nagu raha, raha ekvivalendid, turustatavad väärtpaberid või lühiajalised investeeringud, ning jooksevate nõuete summa lühiajaliste kohustuste koguarvuga. . Suhet t
Horisontaalne analüüs

Horisontaalne analüüs

Mis on horisontaalne analüüs? Finantsaruannete horisontaalne analüüs on üks olulisemaid tehnikaid, et teada saada, kuidas ettevõttel rahaliselt läheb. Seda kasutatakse trendide hindamiseks aasta-aastalt (YoY) või kvartal kvartalile (QoQ). Kui olete investor ja mõtlete ettevõttesse investeerimisele, ei piisa ainult aasta lõpu bilansist või kasumiaruandest, et saaksite hinnata, kuidas ettevõttel läheb. Vähemasti tul
Maksevõime suhtarvud

Maksevõime suhtarvud

Mis on maksevõime suhtarvud? Maksevõime suhtarvud on suhtarvud, mis arvutatakse organisatsiooni finantsseisundi hindamiseks pikaajalise maksevõime seisukohast. Need suhtarvud mõõdavad ettevõtte võimet täita oma pikaajalisi kohustusi ja investorid jälgivad neid hoolikalt, et mõista ja hinnata ettevõtte võimet täita oma pikaajalisi kohustusi ning aidata neil otsustada oma fondide pikaajalise investeerimise vastu. äri. Seet
Suundumuste analüüs

Suundumuste analüüs

Mis on trendianalüüs? Trendianalüüs on ettevõtte suundumuse analüüs, võrreldes tema finantsaruandeid, et analüüsida turusuundumusi või tulevikuanalüüsi varasemate tulemuste põhjal ja see on katse teha parimaid otsuseid tulemuste põhjal. tehtud analüüs. Trendianalüüs hõlmab mitme perioodi teabe kogumist ja kogutud teabe joonistamist horisontaaljoonele, et leida antud teabest toimivaid mustreid. Rahanduses kasutata
Varusuhte valem

Varusuhte valem

Valemi reservi määra arvutamiseks Reservimäär näitab hoiuste koguosa, mida kommertspangad on kohustatud keskpangas sularahareservina hoidma, ja see ei ole kättesaadav ühegi kommertslaenu jaoks. Kohustusliku reservi määra nõude otsustab riigi keskpank, näiteks USA puhul Föderaalreserv. Panga arvestuse saab tuletada, jagades keskpangas hoitava sularahareservi panga hoiustega ja see väljendatakse protsentides. Reservimäär
Kasumlikkuse suhtarvud

Kasumlikkuse suhtarvud

Mis on kasumlikkuse suhe? Kasumlikkuse suhtarv aitab kindlaks määrata ja hinnata ettevõtte võimet teenida tulusid tekkivate kulude suhtes ning võtab ettevõtte tulemuslikkuse analüüsimisel arvesse ettevõtte bilansi ja kasumiaruande erinevaid elemente. Kasumlikkuse suhtarvude valemite loetelu Ettevõtted kasutavad oma tegevustulemuste jälgimiseks erinevaid tasuvusnäitajaid. Selles arti
Suhte analüüsi tüübid

Suhte analüüsi tüübid

Suheanalüüsi 5 parimat tüüpi Suhteanalüüsi tehakse, et analüüsida ettevõtte finantstulemusi ja ettevõtte tulemuste suundumust aastate jooksul, kus on peamiselt viis laia suhtarvu kategooriat, nagu likviidsusnäitajad, maksevõime suhtarvud, kasumlikkuse suhtarv, efektiivsussuhe, katte suhe, mis näitab ettevõtte tulemuslikkust ja mitmesugused näited nendest suhetest hõlmavad praegust suhet, omakapitali tasuvust, võla ja omakapitali suhet, dividendide väljamaksmise määra ning hinna ja kasumi suhet. Arvutatava suhte l
Vara käibe suhe

Vara käibe suhe

Mis on vara käibe suhe? Varakäibe suhe on ettevõtte netokäibe ja ettevõtte keskmise ajavahemiku kogu suhe; see aitab otsustada, kas ettevõte teenib piisavalt tulusid, et olla kindel, et tasub ettevõtte bilansis hoida suurt hulka varasid. Lihtsamalt öeldes tähendab varakäibe suhe, kui palju tulu teenite kogu oma vara põhjal. Ja see tul
Võlgnikupäevade valem

Võlgnikupäevade valem

Võlgnikupäevade valemit kasutatakse keskmiste päevade arvutamiseks, mis on vajalikud klientidelt väljamaksete saamiseks väljastatud arvete alusel, ja see arvutatakse jagades saadaolevad laekumised aasta krediidimüügiga ja korrutades saadud summa päevade koguarvuga. Mis on võlgnikupäevade valem? Mõiste „
Keskmine kogumisperiood

Keskmine kogumisperiood

Mis on keskmine kogumisperiood? Keskmine kogumisperiood on aeg, mis kulub ettevõttel krediidimüügi (võlgnevuste) konverteerimiseks rahas. Siin on valem - Teise võimalusena võib kogumisperioodi arvutada ka järgmiselt: Keskmise kogumisperioodi näide Nüüd võtame keskmise kogumisperioodi arvutamise illustreerimiseks praktilise näite. BIG Compan
Varude käibe suhe valem

Varude käibe suhe valem

Valem varude käibe suhte arvutamiseks Varude käibe suhet saab määratleda kui sagedusi, millega organisatsioon teatud aja jooksul oma varusid müüb ja seejärel asendab. Varude käibe määra arvutamise valem on esitatud järgmiselt: Varude käibe suhe valem = müüdud kaupade maksumus / keskmine laoseis Kus Müüdud kaupade maksumus on võrdne algvaru + ostud miinus lõppvarud. Müüdud kaupade m
Puhas käibekapital

Puhas käibekapital

Puhas käibekapitali määratlus Lihtsamalt öeldes tähistab netokäibekapital ettevõtte lühiajalist likviidsust ja arvutatakse käibevahendite ja lühiajaliste kohustuste koguarvu vahena Käibekapitali puhasvalem Vaatame valemit - On kaks olulist elementi. Esimene element on käibevara. Käibevara on vara, mille saab likvideerida ühe aasta jooksul või vähem. See tähendab, e
Maksmata päevad maksmata

Maksmata päevad maksmata

Mis on tasumata päevad (DPO)? Tasumata päevade eest makstav päev mõõdab keskmist aega päevades, mis ettevõtjal kulub võlausaldajate tasumiseks, ning seda võrreldakse tavaliselt valdkonna keskmise maksetsükliga, et hinnata, kas ettevõtte maksepoliitika on agressiivne või konservatiivne. Vaatame ülaltoodud graafikut. Märgime, et
Praegune suhe

Praegune suhe

Praegune suhe Tähendus Jooksev suhe on suhe, mis mõõdab ettevõtte võimet maksta tagasi järgmise aasta jooksul tasumisele kuuluvad lühiajalised võlad. See arvutatakse jagades ettevõtte kogu käibevara tema lühiajaliste kohustustega. See vastab küsimusele: "Kui palju dollareid on käibevarades, et katta iga lühiajaliste kohustuste dollar?" Kas ettevõtt
Dividendid aktsia kohta

Dividendid aktsia kohta

Mis on dividendid aktsia kohta? Dividendid aktsia kohta on võrdsed ettevõtte poolt aasta jooksul välja antud dividendide kogusumma jagamisega ettevõtte valduses olevate keskmiste aktsiate koguarvuga; see annab ülevaate ärikasumi kogusummast, mille ettevõte on ettevõttelt välja saatnud aktsionäridega jagatud kasumina, mida pole vaja uuesti investeerida. Dividend
NOPAT

NOPAT

Mis on NOPAT? NOPAT ehk puhas ärikasum pärast maksusid on kasumlikkuse näitaja, mille puhul arvutatakse ettevõtte kasum, jättes välja võimenduse mõju, eeldades, et ettevõtte kapitalil puudub võlg, ning ignoreerib omakorda intressimakseid ja maksueelist, mida ettevõtted emiteerides võla oma kapitali. Põhimõttel
Gearing Ratio valem

Gearing Ratio valem

Mis on ülekandearv? Finantsanalüütikud kasutavad ülekandearvut tavaliselt ettevõtte üldise kapitalistruktuuri mõistmiseks, jagades koguvõlg omakapitaliks. Mida suurem on suhe, seda suurem on maksejõuetuse tõenäosus ja seeläbi ettevõtte kasvu rohkem takistavad. Samamoodi on madalam suhe, seda parem. Lisaks on ka
Müügitulu

Müügitulu

Mis on müügi tasuvuse suhe? Müügitulu on finantssuhe, mis näitab, kui tõhusalt suudab ettevõte oma tuludest teenida ärikasumit. Seda kasutatakse ettevõtte tulemuslikkuse mõõtmiseks, analüüsides, milline protsent tulust toob lõpuks ettevõttele kasumit, selle asemel et kulutada ettevõtte tegevuskulude tasumiseks. Seda saab ka
Kiire suhtevalem

Kiire suhtevalem

Kiire suhte arvutamise valem Kiire suhtarvu valem on üks olulisemaid likviidsusnäitajaid ettevõtte lühiajaliste lühiajaliste kohustuste tasumise võime kindlakstegemiseks ning see arvutatakse raha ja raha ekvivalentide, turustatavate väärtpaberite ja nõuete ning lühiajaliste kohustuste suhtena. VÕI K
Võimendussuhete valem

Võimendussuhete valem

Finantsvõimenduse suhtarvude arvutamise valem (võlg / omakapital) Finantsvõimenduse suhtarvude valemit kasutatakse põhiliselt ettevõtte võlatase mõõtmiseks bilansi suuruse suhtes. Finantsvõimenduse suhtarvude arvutamine toimub peamiselt kogu võlakohustuse võrdlemisel kas ettevõtte kogu vara või omakapitali osakaaluga. Kõrge finan
Müügipäev on kogumata

Müügipäev on kogumata

Kogumata päevade müük on ettevõtte investorite ja võlausaldajate jaoks oluline suhe, mis aitab mõõta päevi, mille jooksul ettevõte saab müügi eest sularaha kätte. See arvutatakse jagades keskmised saadaolevad arved müügituluga ja korrutades seejärel tulemuseks on päevade koguarv aastas. Mis on päevamü
Kasumi valem

Kasumi valem

Kasumi arvutamise valem Kasumi valem arvutab ettevõtte antud perioodi puhaskasumi või -kahjumi, lahutades kogumüügist kogukulud. Kasum on iga ettevõtte tegevuse põhinäitaja. Kasumit peetakse kasumimarginaali, aktsiakasumi, kasumlikkuse suhtarvu jms võtmekomponendiks. On olemas mitmesugused seaduses sätestatud juhised ja kohalikud üldtunnustatud raamatupidamistavad, mida kõik ettevõtted peavad järgima konkreetse perioodi kasumi arvutamisel. See mitte ai
Kasumimarginaal

Kasumimarginaal

Mis on ärikasumi marginaal? Ärikasumi marginaal on tasuvuse suhe, mida kasutatakse ettevõtte poolt enne maksude ja intresside mahaarvamist teenitud kasumi protsendi määramiseks ja arvutatakse ettevõtte ärikasumi jagamisel tema müügituluga. Kasutusmarginaali valem Investorid kasutavad seda agaralt, kuna investorid saavad teada, kui palju ettevõte ärikasumi osas teenib. Siin on te
Käibekapitali käibe suhe

Käibekapitali käibe suhe

Mis on käibekapitali käibe suhe? Käibekapitali käibe suhe aitab kindlaks teha, kui tõhusalt kasutab ettevõte oma käibekapitali (käibevarad - lühiajalised kohustused) ja arvutatakse ettevõtte perioodi müügitulu sukeldumisel sama perioodi keskmise käibekapitaliga . Käibekapitali käibe suhtarvu valem See tähistab seda, kui hästi teenib ettevõte oma käivet ettevõtte käibekapitali suhtes. Ettevõtte käibekapit
Raamatupidamise suhtarvud

Raamatupidamise suhtarvud

Mis on raamatupidamise suhtarvud? Raamatupidamissuhtarvud on suhtarvud, mis näitavad ettevõtte tegevust, võrreldes erinevaid finantsaruannetes esitatud andmeid, võrreldakse ettevõtte viimase perioodi tulemusi / tulemusi, näitavad suhet kahe raamatupidamiskirje vahel, kus finantsaruannete analüüs tehakse likviidsuse abil, maksevõime, aktiivsuse ja kasumlikkuse suhtarvud. Raamatu
Sularaha suhe

Sularaha suhe

Mis on sularaha suhe? Sularahasuhe on suhe, mis mõõdab ettevõtte võimet lühiajalised võlad tagasi maksta sularaha või raha ekvivalentidega. See arvutatakse jagades ettevõtte kogu raha ja raha ekvivalendid tema lühiajaliste kohustustega. Kui suhe on suurem kui 1, kas see näitaks, et sularaha kasutamisel on ebaefektiivsus suurema kasumi teenimiseks või turg on küllastunud Kui suhe on väiksem kui 1, kas see näitab, et ettevõte on sularaha tõhusalt kasutanud või ei ole nad piisavalt müünud, et oleks rohkem sularaha? Kui vaatame all
Kasumi protsendi valem

Kasumi protsendi valem

Kasumi protsendi arvutamise valem Kasumi protsendi valemiga arvutatakse rahaline kasu, mis jääb ettevõttele alles pärast kõigi kulude tasumist, ja see väljendatakse protsendina omahinnast või müügihinnast. Kasumi protsent on kahte tüüpi: a) juurdehindlus, väljendatuna protsendina omahinnast, b) kasumimarginaal on müügihinna alusel arvutatud protsent. Kasumi prots
Tegevussuhted

Tegevussuhted

Tegevussuhete määratlus Tegevussuhted viitavad finantssuhtarvude tüübile, mida ettevõte kasutab selleks, et teha kindlaks tõhusus, millega ettevõte on võimeline kasutama oma bilansis olevaid erinevaid tegevusvarasid ja teisendama need müügiks või sularaha. Tegevussuhted aitavad hinnata ettevõtte tegevustõhusust, analüüsides põhivara, varusid ja võlgnevusi. See ei väljenda
ROCE valem

ROCE valem

Valem ROCE arvutamiseks Töötava kapitali tasuvus (ROCE) on teatud tüüpi finantsvalem, mis mõõdab ettevõtte kasumlikkust ja kapitali efektiivsuse kasutamist. Teisisõnu mõõdab see suhe seda, kuidas ettevõte saab teenida kasumit oma kapitalist, mis hõlmab nii võlgu kui ka omakapitali. Valem on esitatud järgmiselt: Töötava kapitali tasuvuse valem = EBIT / kasutatud kapital ROCEd peetakse kasumlikkuse suhteks ja pikaajaliseks, kuna see näitab, kui tõhusalt ettevõtte varad toimivad, kui arvestada pikaajalist finantseerimist. Investorid kasuta
Dividendivalem

Dividendivalem

Mis on dividendivalem? Kui organisatsioon või ettevõte teenib aruandeaasta lõpus kasumit, võivad nad juhatuse koosolekul või teatud juhtudel aktsionäri nõusoleku alusel võtta vastu otsuse jagada osa teenitud kasumist aktsionäridele, mida nimetatakse aktsionärideks. dividend. Allolevat valemit kasutades saame teada aktsionäridele makstava dividendi protsendi selle aruandeaasta teenitud puhaskasumist. Dividendi
Töötsükli valem

Töötsükli valem

Mis on töötsükli valem? Tegevustsükli valem esindab põhimõtteliselt rahavoogude arvutamist, mille eesmärk on kindlaks määrata aeg, mis ettevõttel kulub varudesse ja muudesse sarnastesse ressurssisenditesse investeerimiseks ning seejärel ettevõtte kassakontole naasmiseks. Teisisõnu määrab töötsükkel aja, mis ettevõttel kulub varude ostmiseks, seejärel varude müümiseks ja seejärel varude müügist saadud raha kogumiseks. Tsükkel mängib olulist r
Kasutatav kapital

Kasutatav kapital

e Mis on kasutatav kapital? Kasutatav kapital näitab investeeringut ettevõttesse, ettevõtte laiendamiseks või omandamiseks kasutatud vahendite kogusummat, samuti ettevõttele eraldatud varade koguväärtust. See arvutatakse lahutades lühiajalised kohustused koguvarast või lisades käibekapitali põhivara. Seletatud
Hinnalisandi protsent

Hinnalisandi protsent

Mis on juurdehindluse protsent? Hinnalisandi protsent on müügihinna saamiseks protsentuaalne juurdehindlus omahinnast ja arvutatakse brutokasumi ja ühiku maksumuse suhtena. Paljudel juhtudel võtavad oma tooteid müüvad ettevõtted müügihinna otsuste langetamise ajal omahinna ja kasutavad juurdehindlust, mis on üldiselt väike tegur või protsent omahinnast. kasutage se
Finantsvõimendus

Finantsvõimendus

Mis on finantsvõimenduse suhe? Finantsvõimenduse määr aitab kindlaks määrata võla mõju ettevõtte üldisele kasumlikkusele - kõrge suhtarv tähendab, et ettevõtte juhtimise püsikulud on suured, madalam suhtarv tähendab väiksemaid püsikuludega investeeringuid ettevõttesse. Lihtsamalt öeldes näitab see, kui palju ettevõte sõltub tema emiteeritud võlast ja kuidas ettevõte kasutab võlga oma finantseerimisstrateegia osana ja sõltuvust laenudest. Pepsi finantsvõimendus o
Altman Z skoor

Altman Z skoor

Mis on Altman Z skoor? Altman Z skoor on teatud tüüpi Z skoor, mille avaldas Edward I. Altman 1968. aastal Z skoori valemina, mida kasutatakse pankroti võimaluste ennustamiseks. Selle metoodika abil saab ennustada äriorganisatsiooni võimalust minna pankrotti etteantud aja jooksul, mis on enamasti umbes 2 aastat. See
Investeeritud kapitali valem

Investeeritud kapitali valem

Mis on investeeritud kapitali valem? Investeeritud kapitali võib defineerida kui kogu raha, mille ettevõte kogub võlakirjaomanikele võlakirjade emiteerimisega ja aktsionäridele väärtpaberite emiteerimisega, kus kapitalirendi kohustused ja kogu võlg liidetakse investoritele emiteeritud omakapitali summaga. Investe
Dividendide kasvumäär

Dividendide kasvumäär

Mis on dividendide kasvumäär? Dividendide kasvumäär on eelmise aasta dividendide kasvumäär; kui 2018. aasta dividend on 2 dollarit aktsia kohta ja 2019. aasta dividend on 3 dollarit aktsia kohta, siis on dividendi kasvumäär 50%. Kuigi seda arvutatakse tavaliselt aasta baasil, saab seda vajaduse korral arvutada ka kvartali või kuu kaupa. Selle sa
ROE vs ROA

ROE vs ROA

ROE ja ROA erinevus ROE on finantstulemuse näitaja, mis arvutatakse puhaskasumi jagamisel omakapitalile, samas kui ROA on investeeringutasuvuse suhe, mis näitab kasumlikkust võrreldes kogu varaga ja määrab ettevõtte edukuse; see arvutatakse puhaskasumi jagamisel kogu varaga. Kaks olulist parameetrit ettevõtte analüüsimisel on Interpet ROE ja varade tootlus (ROA). Omakapi
Keskmise omakapitali tootlus (ROAE)

Keskmise omakapitali tootlus (ROAE)

Mis on keskmise omakapitali tootlus? Keskmise omakapitali tootlus (ROAE) on omakapitali tootluse suhte pikendus ja perioodi lõpu kogu omakapitali asemel võtab see omakapitali alg- ja lõppsaldo keskmise ning arvutatakse kui puhaskasum jagatud keskmise omakapitaliga. Siin on valem - Selgitus Selles ROAE valemis on kaks komponenti. E
DSCR valem

DSCR valem

Mis on DSCR-i valem? DSCR-i (võlgade teenuse katvuse suhe) valem annab intuitiivse ülevaate ettevõtte võla tagasimaksevõimest ja arvutatakse kui puhas põhitulu ja võlateenuse suhe. DSCR-valem = puhas äritulu / kogu võla teenus Puhas äritulu arvutatakse ettevõtte tuluna, millest on lahutatud tegevuskulud. Enamasti k
Võimsuse rakendusaste

Võimsuse rakendusaste

Kui suur on võimsuse rakendusaste? Võimsuse rakendusastet kasutatakse ettevõtte tegevuse efektiivsuse hindamiseks ja seda kasutatakse laiemas perspektiivis ka realiseeritud potentsiaalse toodangu mõõtmiseks. See on oluline, sest see näitab ettevõttele, kui palju nad saavad veel ära kasutada. Siin o
Finantsanalüüsi näited

Finantsanalüüsi näited

Finantsanalüüsi näited Finantsanalüüsi näide on ettevõtte tulemuste ja suundumuste analüüsimine, arvutades finantssuhted nagu tasuvusnäitajad, mis sisaldab puhaskasumi suhet, mis arvutatakse puhaskasumi jagatuna müügiga ja see näitab ettevõtte kasumlikkust, mille abil saame hinnata ettevõtte kasumlikkust ja kasumitrend ja on veel selliseid suhtarvusid nagu likviidsussuhted, käibesuhted ja maksevõime suhtarvud. Finantsaruannet
ROIC-valem

ROIC-valem

Mis on ROIC-valem ? ROIC-valemit (investeeritud kapitali tootlust) peetakse kasumlikkuseks ja tulemuslikkuse suhtarvuks ning see arvutatakse kogukulude ja teenitud tootluse põhjal. Tulud on kogu puhas ärikasum pärast maksustamist, investeeringute arvutamisel lahutatakse kõik jooksvad kohustused varad. Va
Muutuva kuluarvestuse valem

Muutuva kuluarvestuse valem

Mis on muutuva kuluarvestuse valem? Muutuvate kulude valem on üsna lihtne ja see arvutatakse jagades kogu muutuva tootmiskulu toodetud ühikute arvuga. Muutuv tootmiskulu sisaldab peamiselt otseseid tööjõukulusid, otseseid toormekulusid ja muutuvaid tootmiskulusid, mis on kasumiaruandest hõlpsasti kättesaadavad. Matem
Netovõlg

Netovõlg

Mis on netovõlg? Netovõlg on mõõdik, mida kasutatakse ettevõtte rahalise likviidsuse mõõtmiseks ja aitab kindlaks teha, kas ettevõte suudab oma kohustused tasuda, võrreldes likviidseid varasid kogu võlaga. Lihtsamalt öeldes on see ettevõtte võlasumma on likviidsete varadega võrreldes arvutatud võlg miinus raha ja raha ekvivalendid. See aitab mei
ROIC - investeeritud kapitali tootlus

ROIC - investeeritud kapitali tootlus

Mis on investeeritud kapitali tootlus (ROIC)? Investeeritud kapitali tootlus (ROIC) on üks tasuvuse suhetest, mis aitab meil mõista, kuidas ettevõte kasutab oma investeeritud kapitali, st omakapitali ja võlga, teenides päeva lõpus kasumit. Põhjus, miks see suhe on investorite jaoks enne investeerimist nii oluline, seisneb selles, et see suhe annab neile ettekujutuse, millisesse ettevõttesse investeerida. Kuna in
Basic EPS vs lahjendatud EPS

Basic EPS vs lahjendatud EPS

Erinevused põhi-EPS-i ja lahjendatud EPS-i vahel Nii põhi- kui ka lahjendatud EPS on kasumlikkuse näitajad, põhi-EPS arvutatakse lihtsalt jagades puhaskasum pärast eelistatud dividendide mahaarvamist, mis jagatakse seejärel vabade aktsiate koguarvuga. Lahjendatud EPS võtab arvesse konverteeritavate väärtpaberite mõju nagu konverteeritav võlg ja arvutatakse puhaskasumina, millest lahutatakse eelistatud dividendid jagatuna kaalutud keskmise käibel olevate aktsiate ja kõigi konverteeritud väärtpaberite kogusummaga. Mõlemad EPS-i
Ühine suuruse bilanss

Ühine suuruse bilanss

Mis on ühise suuruse bilansi analüüs? Ühise suurusega bilanss viitab bilansikirjete protsentuaalsele analüüsile ühise näitaja alusel, kuna iga kirje esitatakse protsendina, mida on lihtne võrrelda, nagu iga vara on näidatud protsendina kogu varast ja iga kohustus on näidatud protsent kogu kohustustest ja sidusrühmade omakapitalist protsentides sidusrühmade kogu omakapitalist. Ühtse suuru
Töötava kapitali tootlus (ROCE)

Töötava kapitali tootlus (ROCE)

Töötava kapitali tasuvuse määratlus Töötava kapitali rentaablus (ROCE) on meede, mis tuvastab ettevõtte kapitali kasutamise efektiivsuse ja eeldab pikaajalist kasumlikkust. Selle arvutamiseks jagatakse kasum enne intresse ja makse (EBIT) hõivatud kapitalile, kasutatud kapital on kogu vara miinus kõik kohustused. Selgitu
Plowback suhe

Plowback suhe

Mis on saagisuhe? Tagasimakse suhe, mida nimetatakse ka kinnipidamissuhteks, on pärast dividendi väljamaksmist järelejäänud summa ja ettevõtte puhaskasumi suhe. Ettevõttel, kes maksab 100 miljoni USD netosissetulekust 20 miljonit USD dividendi, on tagasivõitamissuhe 0,8 See suhe on näitaja ettevõttes hoitava kasumi kvantiteedist selle asemel, et investoritele välja maksta. Üldiselt e
Finantsvõimenduse valem

Finantsvõimenduse valem

Finantsvõimenduse arvutamise valem Finantsvõimendus näitab meile, kui palju ettevõte sõltub laenamisest ja kuidas ettevõte teenib oma võlast või laenust tulu ning selle arvutamise valem on kogu võla ja omakapitali lihtne suhe. Siin, Võlg kokku = lühiajaline võlg + pikaajaline võlg. Võlg võib o
EBIT marginaali valem

EBIT marginaali valem

EBIT marginaali valem on kasumlikkuse suhe, mida kasutatakse selleks, et mõõta, kui kaugel on ettevõte võimeline oma tegevust tulemuslikult ja tulemuslikult juhtima, ning see arvutatakse jagades ettevõtte kasum enne intresse ja makse oma netotuluga. Mis on EBIT marginaali valem? Mõiste EBIT marginaali valem viitab kasumlikkuse valemile, mis aitab hinnata ettevõtte kasumlikkust põhitegevuse tõttu. Investor
Liigsed reservid

Liigsed reservid

Mis on liigsed reservid? Liigsed reservid viitavad summale, mida hoitakse või hoiustatakse peamise või keskse reguleeriva asutuse juures (Indias, India reservpank) ja mis ületab seadusest tulenevaid nõudeid. Kui reservid on positiivsed, tähendab see lihtsalt seda, et pank on hoidnud summa reservides rohkem kui seadusjärgne nõue ja vastupidi. Nullvä
EBITDAR

EBITDAR

Mis on EBITDAR? EBITDAR (kasum enne intresse, makse, amortisatsiooni, amortisatsiooni ja restruktureerimist / üüri) on populaarne meede, mida kasutatakse ettevõtte tulemuslikkuse hindamiseks. Seda ei ole kasumiaruandes otseselt, kuid selle saab arvutada tulude kohta käiva teabe abil lisades EBITDA-le üüri- või ümberkorraldamiskulud. Lühi
Omakapitali tootlus (ROE)

Omakapitali tootlus (ROE)

Omakapitali tootluse määratlus Omakapitali tootluse (ROE) suhe on finantstulemuse näitaja, mis arvutatakse puhaskasumi jagatuna omakapitaliga, omakapital arvutatakse ettevõtte koguvarana miinus võlg ja seda suhet võib pidada tootluse arvutamise mõõdikuks. netovara kohta ja tähistab efektiivsust, milles ettevõte kasutab varasid kasumi teenimiseks. ROE vale
Töötava kapitali keskmise tasuvuse valem

Töötava kapitali keskmise tasuvuse valem

Keskmise hõivatud kapitali tootluse (ROACE) arvutamise valem Keskmise hõivatud kapitali tootlus (ROACE) on töötatud kapitali tasuvuse suhe pikendus ja perioodi lõpu kogukapitali asemel võtab see teatud ajavahemiku keskmise kapitali alg- ja lõppbilansi asemel ning arvutatakse, jaotades teenimine enne intresse ja makse (EBIT) keskmise varade kogusummaga, millest on lahutatud kõik kohustused. Vaad
Kapitali juurdekasvu tootlus

Kapitali juurdekasvu tootlus

Mis on kapitalikasumi tootlus? Kapitalitulu tootlus on vara või portfelli väärtuse suurenemine vara hinna tõusu tõttu (mitte makstud dividendid, kuna omanik on vara hoidnud), koos dividenditootlusega annab see kogutootluse, st , vara hoidmise tõttu kasumit. Kapitalitulu tootluse valem Me kasutame seda valemit, kui tahame teada, kui palju tulu saame ainult lao kallinemise või amortisatsiooni põhjal. Siin
Tasumata päevade varude arv (DIO)

Tasumata päevade varude arv (DIO)

Päevase varude tasumata viitab finantssuhtele, mis arvutab keskmise varude päevade arvu, mis ettevõttel on enne selle müümist klientidele, andes seeläbi selge pildi hoidmise maksumusest ja potentsiaalsetest põhjustest varude müümisega viivitamiseks. Iga ettevõtte ülesanne on muuta varud valmistoodanguks. Ilma valm
Tegevustulu valem

Tegevustulu valem

Tegevustulu arvutamise valem Põhitegevuse tulude valem (nimetatud ka EBIT-valemiks) on kasumlikkuse valem, mis aitab arvutada ettevõtte põhitegevusest saadavat kasumit. Valem on investori otsustusvahend, et arvutada, kui palju brutotulu toob ettevõttele lõpuks kasumit. Põhitegevuse tulu saab arvutada, lahutades kogutulust müüdud kaupade maksumuse ja tegevuskulud. Matema
Suhteanalüüsi tähtsus

Suhteanalüüsi tähtsus

Suhteanalüüsi tähtsus ja kasutusalad Suhteanalüüs on ettevõtte jaoks oluline, et analüüsida selle finantsseisundit, likviidsust, kasumlikkust, riski, maksevõimet, tõhusust ja tegevuse tulemuslikkust ning rahaliste vahendite nõuetekohast kasutamist, mis näitab ka finantstulemuste suundumust või võrdlust, millest võib olla abi otsuste tegemisel. ettevõtte akts
Sularaha ümberarvestamise tsükkel

Sularaha ümberarvestamise tsükkel

Mis on sularaha ümberarvestamise tsükkel? Sularaha ümberarvestamise tsükkel, mida nimetatakse ka neto töötsükliks, mõõdab aega, mis ettevõttel kulub oma varude ja muude sisendite ümberarvestamiseks rahaks, ning arvestab varude müümiseks kuluvat aega, nõuete kogumiseks vajalikku aega ja ettevõtte jaoks kuluvat aega. oma arvete tas
Kasutatav finantsvõimendus vs finantsvõimendus

Kasutatav finantsvõimendus vs finantsvõimendus

Operatiivne finantsvõimendus vs finantsvõimendus (erinevused) Operatiivne finantsvõimendus finantsvõimendusega - finantsvõimendus on ettevõtte võime kasutada uusi varasid või fonde parema tootluse loomiseks või kulude vähendamiseks. Seetõttu on iga ettevõtte finantsvõimendus väga märkimisväärne. Võimendust on k
EBITDA marginaal

EBITDA marginaal

EBITDA marginaal on ärikasumlikkuse suhe, mis aitab kõigil ettevõtte sidusrühmadel saada selget ülevaadet ärikasumlikkusest ja selle rahavoogude positsioonist ning arvutatakse jagades ettevõtte kasum enne intresse, makse, amortisatsiooni ja amortisatsiooni (EBITDA) netotulu järgi. Mis on EBITDA marginaal? EBITDA
Finantssuhtarvude tüübid

Finantssuhtarvude tüübid

Finantssuhtarvude tüübid Finantssuhtarvud on suhtarvud, mida kasutatakse ettevõtte finantsaruannete analüüsimiseks tulemuslikkuse hindamiseks, kus neid suhteid rakendatakse vastavalt nõutavatele tulemustele ja need suhtarvud on jagatud viide laiasse kategooriasse, milleks on likviidsussuhted, finantsvõimenduse finantssuhtarv, efektiivsuse suhe. kasuml
Suhte analüüsi piirangud

Suhte analüüsi piirangud

Suhteanalüüsi kümme parimat piirangut Suhteanalüüsil on teatud piirangud, kuna see võtab arvesse ainult kvantitatiivseid aspekte ja ignoreerib täielikult kvalitatiivseid aspekte, ei võta arvesse summade kõikumise põhjuseid, mille tõttu tulemused ei pruugi olla asjakohased, ja see näitab ainult võrdlust või suundumust, tegevusi peavad juhtkonnad pärast suhtarvude analüüsi võtma. Suhteanalüüs on
Pankade finantsvõimendus

Pankade finantsvõimendus

Mis on pankade finantsvõimenduse suhe? Pankade finantsvõimenduse määr näitab panga finantsseisundit võla ja kapitali või varade osas ning see arvutatakse esimese taseme kapitali jagatuna konsolideeritud varadega, kus esimese taseme omavahendid sisaldavad põhikapitali, reserve, jaotamata kasumit ja muid väärtpabereid pärast firmaväärtuse lahutamine. Lihtsamalt
Võrdlev bilanss

Võrdlev bilanss

Võrdlev bilanss Tähendus Võrdlusbilanss on bilanss, mis sisaldab varade, kohustuste ja omakapitali finantsnäitajaid „sama ettevõtte kahe või enama perioodi” või „kahe või enama sama valdkonna ettevõtte” või „kahe või enama sama ettevõtte tütarettevõtte kohta”. ettevõte ”samal lehe formaadil, et see oleks hõlpsasti arusaadav ja hõlpsasti analüüsitav. Võrdlusbilansis on iga bilansik
Tegevussuhte valem

Tegevussuhte valem

Mis on operatsioonisuhte valem? Tegevussuhte valem on ettevõtte tegevuskulude suhe netokäibesse, kus tegevuskulud hõlmavad halduskulusid, müügi- ja jaotuskulusid, müüdud kaupade maksumust, palka, üüri, muid tööjõukulusid, amortisatsiooni jne. Seda nimetatakse ka tegevuskulude suhe või tegevuskulude suhe. Suhet väljen
Omakapitali suhe

Omakapitali suhe

Mis on omakapitali suhe? Omakapitalimäär on maksevõime suhe, mis aitab mõõta varade väärtust, mida finantseeritakse omaniku omakapitali abil. Lihtsamalt öeldes on see finantssuhe, mida kasutatakse ettevõtte vara finantseerimiseks kasutatud omaniku investeeringu osakaalu mõõtmiseks, ja see näitab omaniku fondi osakaalu kogu ettevõttesse investeeritud fondis ja see arvutatakse jagades kogu summa ettevõtte omakapital kogu vara järgi. Traditsioonil
Põhivara käibe suhe valem

Põhivara käibe suhe valem

Põhivara käibe suhte arvutamise valem Põhivara käibe määra valemit kasutatakse selleks, et mõõta ettevõtte suutlikkust põhivara investeeringute abil müüki genereerida ja see arvutatakse jagades müügitulu keskmise põhivaraga. Põhivara käibe suhe on ettevõtte efektiivsuse näitaja ja seda hinnatakse kui investeeringutasuvust põhivarasse, näiteks materiaalsesse põhivarasse. Teisisõnu, see hindab
Tulu töötaja kohta

Tulu töötaja kohta

Tulu töötaja kohta? Tulu töötaja kohta on ettevõtte töötaja kohta keskmiselt teenitud tulu suhe; see suhe annab ettekujutuse selle kohta, kuidas ettevõte konkreetses kvartalis töötab - eriti arvestades ettevõtte iga töötaja tulusid vs kulusid. Tulu töötaja kohta valem Tulu töötaja kohta on oluline rahaline suhe, mis arvutatakse kindla perioodi jooksul saadud tulude jagamisel ettevõtte töötajate arvuga. See aitab mõõta ett
Võrdlev kasumiaruanne

Võrdlev kasumiaruanne

Võrdlev kasumiaruanne on kasumiaruanne, milles käsitletakse kasumiaruande mitut perioodi ja võrreldakse neid üksteise kõrval, et lugeja saaks võrrelda eelmise aasta tulusid ja teha investeerimisotsuseid ettevõttesse investeerimise kohta. Mis on võrdlev kasumiaruanne? Võrdlev kasumiaruanne näitab mitme aruandeperioodi äritulemusi. See aitab
Operatiivne finantsvõimendus

Operatiivne finantsvõimendus

Mis on operatiivvõimendus? Operatiivne finantsvõimendus on raamatupidamismõõdik, mis aitab analüütikul analüüsida, kuidas ettevõtte tegevus on seotud ettevõtte tuludega; suhe annab üksikasju selle kohta, kui suur on ettevõtte tulude kasv koos konkreetse müügitõusu protsendiga - mis seab esikohale müügi prognoositavuse. Teise võimaluse
Kasutusvõimenduse aste

Kasutusvõimenduse aste

Mis on kasutatava finantsvõimenduse aste (DOL)? Operatiivse finantsvõimenduse aste mõõdab ettevõtte äritulu tundlikkust müügimuutustega; kõrgem DOL tähendab suuremat püsikulude osakaalu äritegevuses, madalam DOL tähendab väiksemaid püsikuludega investeeringuid ettevõtte juhtimisse. Kasutatava finantsvõimenduse valemi aste Valemit kasutatakse selleks, et määrata kindlaks ettevõtte müügimuutuse mõju selle ettevõtte äritulule. DOL-i kontseptsioon p
Keskmise vara tootlus (ROAA)

Keskmise vara tootlus (ROAA)

Mis on keskmise vara tootlus? Keskmise varade tootlus (ROAA) on varade tootluse suhte pikendus ja perioodi lõpu kogu vara asemel võtab see teatud ajavahemiku jooksul varade alg- ja lõppsaldo keskmise ning arvutatakse kui puhaskasum jagatud keskmise koguvaraga (algus pluss varade lõpp kahega). Siin on valem - Ülaltoodud vahekorras on kaks komponenti. E
Sularahareservi suhe

Sularahareservi suhe

Mis on sularahareservi määr (CRR)? Panga kogu hoiuste osakaalu, mida on vaja säilitada vastava riigi keskpangas, nimetatakse sularahareservi suhtarvuks ja seda kasutatakse pangandussektori finantssüsteemi likviidsuse kontrollimise vahendina. Lihtsamalt öeldes on sularahareservimäär (CRR) teatud protsent kogu panga hoiustest, mida tuleb hoida arvelduskontol riigi keskpangas, mis tähendaks, et pangal ei ole sellele summale juurdepääsu raha mis tahes äritegevuse või majandustegevuse jaoks. Valem Koh
Keskmine makseperiood

Keskmine makseperiood

Mis on keskmine makseperiood? Keskmine makseperiood viitab keskmisele ajaperioodile, mille organisatsioon võtab oma kulude tasumiseks ettevõtte tarnijatelt krediidi alusel ostetud materjalide ostmisel, ja see ei pruugi tingimata mingit mõju avaldada. ettevõtte käibekapital. Keskmise makseperioodi suhte valem Keskmist makseperioodi saab arvutada allpool nimetatud valemi abil. Kes
Omakapitali kordaja

Omakapitali kordaja

Mis on omakapitali kordaja? Omakapitali kordaja aitab meil mõista, kui suurt osa ettevõtte varast finantseeritakse omakapitaliga, ja see on kogu vara ja omakapitali lihtne suhe. Kui see suhe on suurem, tähendab see, et finantsvõimendus (kogu võlg omakapitaliks) on suurem. Ja kui suhe osutub madalamaks, on finantsvõimendus väiksem. Allpoo
Likviidsus vs maksevõime

Likviidsus vs maksevõime

Erinevused likviidsuse ja maksevõime vahel Enne investeeringute tegemist on oluline teada kaks tegurit - kas see investeering säilitab ettevõtte likviidsuse ja kas ettevõtte tehtud investeering hoiab ettevõtte maksevõimet puutumatuna. Paljud investorid valdavad ennast likviidsuse ja maksevõime tähendusega; selle tulemusena kasutavad nad neid mõisteid omavahel asendatult. Need kak
TTM tulud / LTM tulud

TTM tulud / LTM tulud

LTM-i tulu, mis tähistab viimase kaheteistkümne kuu tulu (tuntud ka kui TTM - 12-kuuline tulu) on ettevõtte kogutulu mõõtmise kuupäevale eelnenud kaheteistkümne kuu jooksul; see aitab ettevõtte hindamisel teatud aja jooksul. Mis on TTM-i tulu / LTM-i tulu? LTM-i tulu on huvitav mõiste. Ja iga investor peaks vaatama, kuidas see töötab. LTM tähis
Varude käibe suhe

Varude käibe suhe

Kui suur on varude käibe suhe? Varude käibe suhe aitab mõõta ettevõtte efektiivsust seoses laovarude haldamisega müügi genereerimiseks ja see arvutatakse jagades müüdud kaupade kogukulu keskmise ajavahemiku jooksul. Varude käibe suhte arvutamise valem See on oluline tõhususe suhe, mis dikteerib, kui kiiresti ettevõte asendab praeguse varude partii ja muudab varud müügiks. Näide V
Võlg ja vara suhe

Võlg ja vara suhe

Võlg ja vara suhe Tähendus Võlgade ja varade suhe on ettevõtte koguvõla suhe ettevõtte koguvarasse; see suhe tähistab ettevõtte võla omamist ja vajaduse korral ettevõtte tegevuseks ka lisavõlga. Ettevõtte, mille kogu võlg on 20 miljonit dollarit 100 miljoni dollari suurusest koguvarast, suhe on 0,2 Võlg ja vara suhe valem Võlg vara vastu näitab, kui suurt osa ettevõtte varast finantseeritakse võla, mitte omakapitaliga. See suhe aitab põ
Käibe suhtarvude valem

Käibe suhtarvude valem

Mis on käibe suhtarvude valem? Käibe suhe mõõdab, kui tõhusalt rajatisi, sealhulgas organisatsiooni varasid ja kohustusi, kasutatakse. Käibearvude valem sisaldab varude käibe suhet, nõuete käibe suhet, hõivatud kapitali käibe suhet, käibekapitali käibe suhet, varade käibe suhet ja arveldatava käibe suhet. Varude käibe
Rahavoog aktsia kohta

Rahavoog aktsia kohta

Mis on rahavoog aktsia kohta (CFPS)? Rahavoog ettevõtte aktsia kohta näitab ettevõtte rahavoogude osa, mis on jaotatud kõigi ettevõttes olevate aktsiate kohta, ning see arvutatakse jagades ettevõtte aruandeperioodi jooksul teenitud rahavoog tasumata kogusummaga. lihtaktsia. Kuidas arvutada aktsia rahavoogu? Raha
Finantsvõimenduse valemi aste

Finantsvõimenduse valemi aste

Finantsvõimenduse määra arvutamise valem Finantsvõimenduse aste valem arvutab puhaskasumi muutuse, mis tuleneb ettevõtte kasumi muutumisest enne intresse ja makse; see aitab kindlaks teha, kui tundlik on ettevõtte kasum kapitali struktuuri muutuste suhtes. Finantsvõimenduse aste (DFL) viitab puhaskasumi tundlikkusele kõikumistele, mis on tingitud kapitali struktuuri muutumisest, ja see pöörleb kontseptsiooni ümber, mida kasutatakse võla summa hindamiseks, mille ettevõte peab tagasi maksma . Valem saada
Kapitali adekvaatsuse suhe

Kapitali adekvaatsuse suhe

Kapitali adekvaatsuse määr aitab mõõta finantsinstitutsioonide rahalist tugevust või võimet täita oma kohustusi oma varade ja kapitali abil ning see arvutatakse panga kapitali jagamisel riskiga kaalutud varadega. Mis on kapitali adekvaatsuse suhe? Kapitali adekvaatsuse määr on meede, et selgitada välja pankade kapitali osakaal panga kogu riskiga kaalutud vara suhtes. Varadega
Brutokasumi marginaal

Brutokasumi marginaal

Mis on brutokasumi marginaal? Kasumimarginaal on suhe, mis arvutab ettevõtte kasumlikkuse pärast müüdud kaupade otseste maksumuste mahaarvamist tuludest ja väljendatakse protsendina müügist. See ei sisalda muid kulusid, välja arvatud müüdud kaupade maksumus. Brutokasumi marginaali valem Siin on valem - Brutokasumi marginaali valemis on kaks komponenti. Esimen
Kapitali ülekandearv

Kapitali ülekandearv

Mis on kapitali ülekandearv? Kapitali ülekandearv on omakapitali ja kogu võla suhe; see on eriti oluline mõõdik, kui analüütik üritab ettevõttesse investeerida ja soovib võrrelda, kas ettevõttel on õige kapitalistruktuur või mitte. Enamiku nafta- ja gaasiettevõtete kapitali ülekandearv on alates 2013. aastast langen
Varade tootluse valem

Varade tootluse valem

Varade tootluse valem (ROTA) Koguvara tootlus (ROTA) on üks tasuvuse näitajatest, mis mõõdab, kui tõhusalt ettevõte haldab oma varasid, et teenida sellel perioodil kasumit, ja selle valem on lihtne ärikasumi ja ettevõtte keskmise vara suhe. Vara kogutasuvuse valem = ärikasum (EBIT) / keskmine kogu vara Kus EBIT tähistab kasumit enne intresse ja makse Selgitus Varade tasuvuse suhtarvu valem mõõdab, kui tõhusalt saab ettevõte või organisatsioon varadesse tehtud investeeringu tasuvust. Teisisõnu kirj
Praegune suhe vs kiire suhe

Praegune suhe vs kiire suhe

Erinevused praeguse suhte ja kiire suhte vahel Praegune suhe mõõdab organisatsiooni likviidsust, et teha kindlaks, et kindlatest ressurssidest piisab lühiajaliste kohustuste täitmiseks, ning võrdleb ka lühiajalisi kohustusi ettevõtte käibevaraga; arvestades, et kiirsuhe on selline likviidsuse suhe, mis võrdleb raha ja raha ekvivalenti või kiirvarasid lühiajaliste kohustustega Seletatud Kui soovite investorina kiiret ülevaadet selle kohta, kuidas ettevõttel rahaliselt läheb, peate vaatama ettevõtte praegust suhet. Praegune suhe
Suurtähtede suhe

Suurtähtede suhe

Mis on suurtähtede suhe? Kapitalisatsioonimäärad on suhtarvude kogum, mis aitab analüütikul otsustada, kuidas mõjutab ettevõtte kapitalistruktuur ettevõttesse investeerimise korral - see komplekt sisaldab võla omakapitali, pikaajalist võlga turu ülempiiri ja kogu võlga turu ülempiiri kohta kasulike suhtarvudena. Pepsi võlg
Võlgade käive

Võlgade käive

Nõuete laekumine, mida nimetatakse ka võlgnike käibeks, arvutab, et mitu korda kogub ettevõte keskmist võlgnevust aastas ja seda kasutatakse ettevõtte tõhususe hindamiseks, et pakkuda kliendile krediidivõimalust ja õigeaegselt koguda . Mis on võlgnevuste käive? See on efektiivsussuhe, mis näitab, kui mitu korda suudab ettevõte koguda oma keskmisi nõudeid antud perioodil. Krediidilimii
Praegune suhe valem

Praegune suhe valem

Jooksev suhe on tuntud ka kui käibekapitali suhe on nii lühiajalise likviidsuse kui ka ettevõtte üldise seisundi näitaja ning selle valem „käibevarad jagatuna lühiajaliste kohustustega” peegeldab ettevõtte võimet teenida piisavalt raha oma võla tasumiseks kohustuste täitmist. Mis on praeguse suhte valem? Arvutamiseks