Vedu sissepoole (kaubavedu sissepoole) - tähendus, deebet või krediit?

Vedu sissepoole Tähendus

Sissevedu, mida nimetatakse ka sisseveoks või kauba sissetoomiseks, on määratletud kui kulud, mis tekivad kaubaveoks ja kauba transportimiseks tarnija laost ostja ärikohta ning seda käsitletakse otseste kulutustena ja see on alati kajastub kauplemiskonto deebet (Dr.) poolel ja enamasti vastutab selliste kulude tasumise eest ostja.

Selgitus

Sissevedu või kaubavedu sissepoole või sissetoomine on tasud, mis makstakse kauba transportimise eest tarnija kohalt kliendi asukohta. Kaupa sissepoole võib alati tähega suurtähtedega kirjutada. See sõltub aga ostetud vara tüübist. Seda tuleb käsitleda otsese kuluna ja selle kanne tuleb postitada ostja kauplemiskonto deebetküljele. Sissetoomine on osa ostetud kauba maksumusest (müüdud kauba maksumus, varude maksumus ja saadaolevate esemete maksumus).

Näide veost sissepoole

Milline on 10 000 dollari suurune päeviku sissekanne, mis makstakse sularahas sisseveo tasudena 10 000 dollari väärtuses kaupade ostmisel?

Lahendus

Erinevus veo sissepoole ja väljapoole veo vahel

  • Muud nimetused : sissevedu on tuntud ka kui sissetoomine või sisse- või sisse- või sisse- või sisse-sissetoomine, väljapoole viimine on samuti välja- või väljapoole suunamine.
  • Tähendus : sissevedu saab õppida veo- ja transpordikuludena, mis tekivad kauba transportimisel tarnija laost ostja lattu. Teisest küljest saab vedu väljapoole õppida veo- ja transpordikuludena, mis tekivad ettevõttel kauba müümisel. Teisisõnu, kaubavedu sissepoole toimub kauba ostmisel, väljapoole vedu aga kauba müügi ajal.
  • Ravi : see kohtlemine on sarnane otseste kuludega, väljapoole vedu on aga sama mis kaudsete kuludega.
  • Kapitaliseerimine : kaubaveo kapitaliseerimine võib toimuda või mitte, ja see sõltub ostetud varast. Seevastu väljapoole suunatud vedu ei tehta üldse suurtähega.
  • Peegeldus aruandes : sissevedu puudutavad kirjed postitatakse kauplemiskontole, väljaveo kohta tehtud kirjed aga kasumiaruandes või kasumiaruandes.
  • Deebet- / krediidipool : kirjed kaubaveo sissetuleku kohta postitatakse kauplemiskonto deebetküljele, väljapoole suunamise kanded aga kasumiaruande või kasumiaruande krediidipoolele.
  • Vastutus : Ostja vastutab peamiselt veosissetulekutasude tasumise eest, väljapoole suunatava veose puhul vastutab nende tasumise eest peamiselt müüja või tarnija.
  • Päevikukirje : sisseveo päeviku kirje varieerub selle kasutamise elemendi ja eesmärgi järgi.

Veok sissepoole - deebet või krediit?

Näide 1

Kui kaubaveo sissemakse tasutakse varude ostmise ajal -

Inventari ostmiseks kulunud päevikukiri on järgmine:

Veo sissetuleku kohta kauplemiskontole edastamise päevikukiri, mis lisatakse COGS-ile või müüdud kauba maksumusele, on:

Väljapoole vedamise korral on päeviku kirjed järgmised:

Kui väljavedu makstakse pangakontolt:

Kui väljavedu kantakse kasumiaruandesse või kasumiaruandesse:

Näide 2

Inventuuri ostmise ajal edastatud päevikukanded on -

Inventari ostmisel sissepoole vedamise eest tasutud päevikukiri on:

Veo sissemakse kauplemiskontole ülekandmise päevikukiri, mis lisati COGS-ile või müüdud kaupade maksumusele, on:

Põhivara ostmise ajal on päevikukiri:

Kui põhivara ostmise eest tasutakse, lisatakse see põhivara maksumusele ja selle kirjendamise kanne on järgmine:

Järeldus

Sissevedu on kulu, mis tekib kauba transportimisel tarnija laost ostja lattu. Seda saab teada ka kui kauba saatmise ja käitlemise kulusid, mis enamikul juhtudel tekivad ettevõttelt, kes ostab kaupa tarnijalt. Seda tuleb käsitleda otseste kulutustena ja seetõttu tuleb ostetud kaupade kogumaksumuse arvutamisel arvestada samaga. See tuleb lisada varude maksumuse, saadaolevate kaupade maksumuse ja COGS (müüdud kaupade maksumus) osana.

Kaubaveo kapitaliseerimine sissepoole sõltub ostetavast varast. Enamasti hoolitseb selle eest tehtud makse eest ostja. See ei pruugi siiski kõigi jaoks nii olla ja mõnikord võib isegi müüja maksta veose sissepoole või maksta sama müüja ja ostja eest.