Kohustuslik ühinemine (määratlus, näited) Kuidas see töötab?

Mis on kohustuslik ühinemine?

Põhikirjaline ühinemine on selline ühinemine, kus kaks ühinenud ettevõtet peavad järgima põhikirjalisi seadusi ja nende täitmist ning seetõttu säilitab üks kahest ühinenud ettevõttest sama juriidilise identiteedi, mis tal on enne ühinemist, ja teine ​​ettevõte kaotab oma identiteedi.

Selgitus

Kohustuslik ühinemine on ühinemise liik, kus üks ühinevatest ettevõtetest saab oma juriidilise isiku säilitada ka pärast ühinemist. Oletame näiteks, et ettevõte A ja ettevõte B sõlmivad kohustusliku ühinemise. Vastavalt sellise ühinemise reeglitele hoiab üks neist kahest äriühing oma juriidilise isiku puutumatuna. Ja teine ​​lakkab olemast. Seda tüüpi ühinemised on nagu omandamine. Kui ettevõte omandab teise ettevõtte ja omab omandaja endiselt oma juriidilist isikut ja omandatud isik kaotab oma identiteedi.

Miks kohustuslik ühinemine?

allikas: ft.com

Ülaltoodud ülevaade on seadusjärgse ühinemise näide. TDC on pakkunud 2,5 miljardit dollarit TV Station Viasati ja muude meelelahutusvarade ostmiseks Rootsi Modern Times Gropilt, mis looks kontserni, mille kogutulu on 5,2 miljardit dollarit.

On mitmeid põhjuseid, miks organisatsioonid sellist ühinemist kaaluvad. Siin on mõned kõige olulisemad

 • Esiteks, kui organisatsioon tunneb, et sellisele ühinemisele minek toob neile rahalist kasu, üritab organisatsioon otsida partnerit, kes oleks selliseks ühinemiseks valmis.
 • Teiseks, kui organisatsioon soovib parandada oma äriprotsesside tõhusust või parandada oma põhipädevusi või vähendada kulusid, võib ta sellist ühinemist kaaluda.
 • Kolmandaks on kõige olulisem põhjus, miks ettevõte sellise ühinemise poole pöördub, turuosa või põhiliste tugevuste osas lähedase konkurendi võitmine.

Kui mõtleme ettevõtte vaatenurgast, mis kaotaks oma identiteedi, näeksime, et on ka muid põhjuseid, miks ettevõte ühineks teise suurema või parema ettevõttega. Siin on mõned põhjused -

 • Ettevõte võib tunda, et ühinemine teise suurema ettevõttega oleks tema aktsionäridele kasulik kui ettevõtte iseseisev juhtimine. Kuna ettevõtte eesmärk on aktsionäride väärtuse maksimeerimine, võib see olla korralik film.
 • Teiseks võib ettevõte tunda, et teise ettevõttega ühinemisel ei oleks tegevustes vähe / peaaegu üldse huvide konflikti (kuigi enamasti pole see tõsi).

Kuni mõlemad osapooled pole sellise ühinemisega nõus, ei saa seda juhtuda.

Vaatame nüüd juriidilisi nõudeid ja protseduure.

Põhikirjalise ühinemise juriidilised nõuded ja protseduurid

 • Enne seadusjärgsete ühinemiste toimumist kehtestatakse ühinemise tingimuslikud seadused ettevõtte seadustega. Ja iga ühinemise osaline peab kinni pidama seadustest, mille on seadnud ettevõtte seadus.
 • Teiseks on oluline, et iga ettevõtte direktorite nõukogu kiidaks ühinemise heaks enne, kui see kunagi aset leiab.
 • Kolmandaks on sellise ühinemise kõige raskem osa võtta iga ettevõtte aktsionäride nõusolek. Aktsionärid peavad kasutama oma hääleõigust ja sellise ühinemise heaks kiitma, enne kui see kunagi juhtuda saab.
 • Lõpuks, kui kõik kinnitused on vastu võetud, annavad ametiasutused lõpliku heakskiidu. Seetõttu on kogu kohustusliku ühinemise protsess tüütu ja võtab aega kuid, kuid aega, kannatust ja vaeva.

Kuid ka seadusjärgse ühinemise lühem vorm on võimalik. See võib juhtuda emaettevõtte ja selle tütarettevõtte vahel. Enne selle lühema vormi kasutamist peaksite hoolikalt ja põhjalikult läbi viima hoolsuskohustuse.

On veel üks aspekt, mida peame sellise ühinemise korral tähelepanu pöörama. See on aktsionäride vastuväide erakorralise tehingu vastu.

Nad saavad kasutada oma hindamisõigusi ja nõuda, et

 1. Enne ühinemist tuleks hinnata ettevõtte aktsiaid.
 2. Enne ühinemise toimumist tuleks aktsionärile / aktsionäridele anda neile ettevõttes kuuluvate aktsiate õiglane turuväärtus.

Lühidalt öeldes peab seadusjärgne ühinemine pidama kinni mõlema osapoole, osanike ja ettevõtte heaolust.

Erinevused põhikirjalise ühinemise ja konsolideerimise vahel

 • Kohustusliku ühinemise korral säilitab üks kahest osapoolest oma üksuse ja teine ​​pool ühineb teiseks, kaotades oma üksuse. Kohustusliku konsolideerimise korral lakkavad kahe osapoole kokkusaamisel mõlemad nende juriidilised isikud ja luuakse uus identiteet.
 • Ühinemisel muutuvad ühineva äriühingu (pärast ühinemist oma identiteedi kaotanud) varad ja kohustused ühendava ühingu omandiks (sellise, mis säilitab oma identiteedi ka pärast ühinemist). Konsolideerimisel saavad mõlema ettevõtte varad ja kohustused suurema konsolideerimisjärgselt moodustuva ettevõtte varad ja kohustused.
 • Nii ühinemiste kui ka konsolideerimise korral võivad föderaal- ja osariigi valitsus ühinemis- või konsolideerimisprotsessi peatada monopolidevastaste seaduste abil, kui nad leiavad, et ühinemise või konsolideerimise teel saab ettevõte (uus või vana) ebaõiglase eelise teiste ees või võib mõjutada turule monopoli saamise teel.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found