Kasum vs puhaskasum | 4 parimat erinevust (koos infograafikaga)

Ärikasumi ja puhaskasumi erinevused

Mis tahes ettevõtte juhtimise peamine eesmärk on kasum. Kasum on käes pärast kõigi arvete ja kulude tasumist. Kasum koosneb kolmest puhaskasumi, ärikasumi ja brutokasumi tüübist ning need jaotused tehakse selle allika põhjal, kust ettevõte on kasumit teeninud.

Selles artiklis vaatleme peamisi erinevusi ärikasumi ja puhaskasumi vahel.

Mis on ärikasum?

Ärikasum saadakse brutokasumist. See on sissetulek, mis jääb pärast kõigi kulude tasumist ja ettevõtte poolt ettevõtte juhtimisel tasutud kulusid. Võime öelda, et see järelejäänud summa pärast kõigi kulude ja kulude arvestamist, mis sisaldab kõiki püsikuludega seotud kulutusi, nagu üür, hoolduskulud, kindlustuskulud jms, ja muutuvkuludega kullerikulusid, elektriarveid, vara amortisatsiooni jne.

Ärikasum ei hõlma investeeringutelt saadavat kasumit ega hoiustelt saadavat intressi. Ärikasum aitab jõuda teadaoleva ettevõtte kasumini. See tegeleb ettevõtte tuumaga.

Ärikasum on brutokasum miinus tegevuskulud ja seda saab kirjutada järgmiselt:

 • Ärikasum = brutokasum - tegevuskulud

Ärikasumit saab arvutada ka puhaskasumina, millest on lahutatud tegevuskulud, millest on lahutatud mittetegevustulu, ja seda võib väljendada järgmiselt:

 • Ärikasum = puhaskasum - mittetöötav tulu - mittetöötavad kulud

Mis on puhaskasum?

Puhaskasum on pärast kõigi rahavoogude arvestamist järelejäänud sissetulekute summa. See võib olla sisse- või väljavool, mis tähistab positiivset või negatiivset. See on ka pärast ettevõtte kõigi kulude, ettevõtte laenuandjale makstavate intresside ja maksude vähendamist järelejäänud teenitud summa. Puhaskasum on kõikidest allikatest saadud kasum pärast kõigi kulude mahaarvamist.

Seda kasutatakse indikaatorina, kuna see näitab ettevõtte võimet oma müügist teenida. See räägib ettevõtte kasumlikkusest ja näitab ettevõtte tegelikku kasumit konkreetsel aruandeperioodil. See on põhiline erinevus kogutulude ja ettevõtte äritegevuse käigus tekkinud kogukulude vahel.

Puhaskasum on kogutulu miinus kogukulu, mida võib väljendada järgmiselt:

 • Puhaskasum = kogutulu - kogukulu.

Puhaskasumit saab kirjutada brutokasumina, millest on lahutatud tegevuste, intresside ja maksude kogukulud, ning seda võib väljendada järgmiselt:

 • Puhaskasum = kogutulu - operatsioonide, intresside ja maksude kogukulud.

Puhaskasum ärikasumi mõistes on ärikasum miinus intress miinus maks ja selle võib kirjutada järgmiselt:

 • Puhaskasum = ärikasum - intress - maks.

Ärikasum vs puhaskasumi infograafika

Siin pakume teile 4 parimat erinevust ärikasumi ja puhaskasumi vahel.

Ärikasum vs puhaskasum - peamised erinevused

Peamised erinevused ärikasumi ja puhaskasumi vahel on järgmised:

 • Ärikasum on ettevõtte järelejäänud tulu pärast tegevuskulude tasumist. Seevastu puhaskasum on ettevõtte ülejäänud sissetulek pärast kõigi ettevõttele tehtud kulutuste tasumist.
 • Ärikasum aitab teada, kuidas ettevõte oma ressursse haldab ja oma kulude haldamist. Seevastu puhaskasum aitab teada ettevõtte tegelikku kasumit aruandeperioodil.
 • Ärikasum aitab kõrvaldada tarbetuid tegevuskulusid, puhaskasum aga aitab teada ettevõtte kasumit ja tulemuslikkust aruandeperioodil;
 • Ärikasum on põhitegevusest saadav kasum, puhaskasum aga kõikidest allikatest saadud kasum pärast kõigi kulude mahaarvamist.
 • Ärikasum ja selle arvutusparameetrid keskenduvad ettevõtte põhitegevusele. Seevastu puhaskasum ja selle arvutusparameetrid keskenduvad üldisele tegevusele ja muudele allikatele ka ettevõtte kasumlikkuse arvutamiseks.
 • Ärikasum räägib ettevõtte tegevuse kasumlikkusest, puhaskasum aga ettevõtte võimest luua omanike, osaluste omanike ja aktsionäride jaoks.

Ärikasum vs puhaskasum Head-to Head erinevus

Vaatame nüüd pea ja pea vahelist vahet kasumi ja puhaskasumi vahel.

Alus - ärikasum vs puhaskasum Ärikasum Netokasum
Tähendus Ärikasum on ettevõtte järelejäänud tulu pärast tegevuskulude tasumist. Puhaskasum on ettevõtte ülejäänud sissetulek pärast kõigi ettevõttele tehtud kulude tasumist.
Kasutab Teadma ettevõtte kulude haldamist ja seda, kuidas ettevõte oma ressursse haldab. Teada ettevõtte tegelikku kasumit aruandeperioodil.
Eelis Aidake vältida tarbetuid tegevuskulusid. Teada ettevõtte kasumit ja tulemuslikkust aruandeperioodil.
Kasumi allikas Ärikasum on põhitegevusest saadav kasum. Puhaskasum on kõikidest allikatest saadud kasum pärast kõigi kulude mahaarvamist.

Ärikasumi ja puhaskasumi sarnasused

Ärikasumi ja puhaskasumi vahel on mõningaid sarnasusi ja need on järgmised:

 • Ärikasum ja puhaskasum on osa ettevõtte kasumiaruandest.
 • Mõlemad näitavad ettevõtte kasumlikkust ja pakuvad ettevõtte teenitud kasumit.
 • Mõlemad on abiks finantsaruannete lugemisel ja see annab selge ülevaate ettevõtte tervisest.
 • Mõlemad arvutatakse pärast ettevõtte erinevate kulude mahaarvamist.

Viimane mõte

Kasum koosneb kolme liiki puhaskasumist, ärikasumist ja brutokasumist ning need jaotused tehakse lähte põhjal, kust ettevõte on teeninud kasumit ja kui põhitegevusest teenitakse kasumit, on see ärikasum ja kui kogu ettevõtte genereerimine on puhaskasum. Eksisteerib mitmesugune kasumitase, mille hulgas põhitase on brutokasum, keskmine kasumitase on ärikasum ja alumine ning lõplik kasumitase on puhaskasum, mis on ettevõtte tegelik kasum. Ärikasum ja puhaskasum on osa ettevõtte kasumiaruandest.

Ärikasum on ettevõtte järelejäänud tulu pärast tegevuskulude tasumist ja puhaskasum on ettevõtte ülejäänud tulu pärast kõigi ettevõttele tehtud kulude tasumist, mis sisaldab kõiki kulusid, makse ja intresse. Nii ärikasum kui puhaskasum aitavad teada ettevõtte kasumlikkust.