Realiseeritava netoväärtuse valem | Kuidas arvutada NRV?

Valm realiseeritava netoväärtuse (NRV) arvutamiseks

Neto realiseerimisväärtuse valemit kasutatakse peamiselt varude või nõuete väärtuse arvutamiseks ja selle arvutamiseks lahutatakse vara müügi või võõrandamisega seotud kuludest vara müügi hinnanguline maksumus.

Neto realiseeritav on vara väärtus, millega seda saab müüa, pärast vara müügi või võõrandamise maksumuse mahaarvamist. Seda kasutatakse peamiselt varude või kontovõlade väärtuse tuvastamiseks. Kuna NRV-s võtab ettevõte arvesse ka kulusid, on see tehingu suhtes konservatiivne lähenemine. Konservatiivne lähenemine tähendab, et ettevõte ei tohiks kasumit üle hinnata, näidates oma vara väiksemat väärtust.

Netorealiseeritava väärtuse valem = vara turuväärtus - vara müügi või käsutamisega seotud kulu

Realiseeritava netoväärtuse arvutamine (samm-sammult)

NRV arvutamiseks tuleb teha järgmised sammud:

  • 1. samm.  Tehke kindlaks vara turuväärtus.
  • 2. samm. Tehke kindlaks vara müügiga seotud kulud.
  • Samm 3. Lahutage vara turuväärtusest kulu.
  • 4. samm.  Selle arvutamiseks lahutatakse vara turuväärtusest vara müügi või võõrandamise maksumus.

NRV = vara turuväärtus - selle vara müügi kulu

  • 5. samm - müügikulude all arvutab ettevõte mis tahes kulud, mis on seotud selle vara müügiga, näiteks transpordi- või vahendustasu.
  • 6. samm - kui vara on saadaolevad arved, siis pole füüsilisi kulusid, näiteks transport. Kuid võib olla mõni klient, kes saab ettevõttele maksmata jätmise korral maksmata jätta. Võlgnevuste NRV arvutamiseks peab ettevõte arvutama summa, mida kliendid võivad maksmata jätta, mis on tuntud kui „Kahtlaste võlgade eraldis”.

Nõuete NRV = turuväärtus - eraldis kahtlastele võlgadele

Näited

Selle Net Realizable Value Formula Exceli malli saate alla laadida siit - Real Realableable Value Formula Exceli mall

Näide 1

Oletame, et ettevõttel on vara, mille turuväärtus on 100 dollarit. Selle vara saatmiskulud on 20 dollarit ja vahendustasud 10 dollarit.

Netorealiseeritava väärtuse arvutamiseks kasutage järgmisi andmeid.

Realiseeritava netoväärtuse saab arvutada järgmiselt:

Müügikulu kokku = 30 dollarit

Seega on vara realiseeritav netoväärtus = 100–30 dollarit

NRV saab olema -

NRV = 70 dollarit

Näide 2

IBM on USA-s asuv tarkvaraettevõte, mille tulud ületavad 80 miljardit dollarit aastas. Oletame, et 2019. majandusaastal on võlgnevuste (mis on vara) turuväärtus IBM-i jaoks 10 miljardit dollarit. See tähendab, et IBM peaks selle summa saama klientidelt, kes on juba oma raamatupidamises tuluna kajastatud. Niisiis on selle vara väärtus 10 miljardit dollarit. Realiseeritava netoväärtuse arvutamiseks peab IBM tuvastama kliendid, kes saavad oma maksed vaikimisi täita. See summa kantakse kontodele kui „Kahtlaste võlgade eraldis”. Oletame, et see summa on 1 miljard dollarit.

Netorealiseeritava väärtuse arvutamiseks kasutage järgmisi andmeid.

Seega saab IBM-i “Saadaolevad kontod” realiseeritud netoväärtuse arvutada järgmiselt:

NRV = turuväärtus - eraldis kahtlastele võlgadele

NRV = 10-

NRV saab olema -

Seega on konservatiivse meetodi korral IBMi saadaolevate kontode NRV 9 miljardit dollarit.

Näide # 3

Walmart on USA-s asuv jaemüügikettide ettevõte, mille 2018. majandusaasta tulud on umbes 500 miljardit dollarit. Oletame, et 2018. majandusaastal on Walmarti varude (mis on ka vara) turuväärtus umbes 44 dollarit Bn. Ütleme nii, et Walmart müüb mahalaadimise eesmärgil osa varudest teisele ettevõttele 4 miljardi dollari eest. Walmart peab otsustama loendi selle osa NRV. Selleks peab Walmart arvutama varude müügiga seotud kulud. Oletame, et transpordikulud on 500 miljonit dollarit ning juriidilised ja registreerimistasud 100 miljonit dollarit.

Netorealiseeritava väärtuse arvutamiseks kasutage järgmisi andmeid.

Seega saab NRV-d arvutada vastavalt allpool toodud meetodile:

NRV valem = turuväärtus - transpordikulud - juriidilised ja registreerimiskulud

NRV = 4-0,5-0.

NRV on -

Seega on konservatiivse meetodi korral varude NRV 3,4 miljardit dollarit.

Asjakohasus ja kasutamine

  • Neto realiseerimisväärtuse (NRV) valemit saab kasutada vara väärtuse konservatiivsemaks väljaselgitamiseks. Tavaliselt nõuab GAAP, et ettevõtted ei ületaks vara väärtust, mis võib suurendada kasumit ja saata investoritele valesid signaale.
  • NRV võtab oma võrrandis arvesse ka müügikulusid, mistõttu NRV on vara turuväärtusest madalam.
  • NRV on oluline näitaja „madalama kulu või turumeetodi arvestamisel”. Madalama maksumuse või turumeetodi korral tuleks varude väärtus raamatupidamises näidata varasema soetusmaksumuse ja selle turuväärtuse vahel vähem. Kui ettevõte ei saa teada varude turuväärtust, võib NRV olla sama puhverserver.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found