Panuse marginaal vs brutomarginaal | Kuus parimat erinevust (koos infograafikaga)

Peamine erinevus panuse marginaali ja brutomarginaali vahel on see, et osamarginaal on vahe ettevõtte kogumüügi ja tema muutuvate kogukulude vahel, mis aitab mõõta, kui tõhusalt ettevõte oma toodangut haldab ja muutuvate kulude madalat taset hoiab, Brutomarginaali valemit kasutatakse ettevõtte finantsseisundi ja tulemuslikkuse teadmiseks ning see arvutatakse jagades brutokasum ettevõtte müügituluga.

Erinevused panuse ja brutomarginaali vahel

Kogumarginaal näitab ettevõtte kasumlikkust, sissemakse aga ettevõtte iga toote kasumit.

Mis on kogumarginaal?

  • Brutomarginaal on tulu, millest lahutatakse müüdud kaupade maksumus tuludega. Müüdud kaupade maksumus sisaldab ainult tootmiskulusid, st püsikulusid ja muutuvaid tootekulusid.
  • Müüdud kaupade maksumus on väga konkreetne, kuna see sisaldab ainult neid kulutusi, mis on otseselt seotud kauba tootmisega. See ei sisalda muid halduskulusid, nagu töötasu, üür.
  • Brutomarginaal on oluline, kuna see mõõdab ettevõtte esialgset kasumlikkust enne üldkulude lahutamist ning põhitegevuse tulude ja puhaskasumi arvutamist.

Brutomarginaali saame illustreerida, kasutades järgmist kasumiaruannet:

Ettevõtte ABC kasumiaruanne 2017. aasta detsembris lõppenud aasta kohta

Seetõttu on brutokasum / brutomarginaal esimene samm müügi esialgse summa analüüsimiseks, enne kui arvestame maha muud tegevuskulud, nagu reklaam ja muud kulud, nagu maksud ja laenuintressid. Kahjude vältimiseks peab tegevuskulude katmiseks olema kogumarginaal kõrge.

Mis on panuse marginaal?

  • Panuse marginaal on toote müügihind, millest lahutatakse toote muutuvkulud. Panuse marginaal võtab arvesse iga toote individuaalset kasumit. Panuse marginaali arvutamiseks kasutatakse ainult muutuvkulusid, mitte tootmisega seotud püsikulusid.
  • Panuse marginaal aitab analüüsida ka müügi tasuvuspunkti, st seda, millal saame kasumit teenida. Mida suurem on sissemakse marginaal, seda kiiremini saame kasumit teenida, kuna suurem osa iga toote müügist läheb püsikulude katmiseks.
  • Püsikulud jäävad samaks, olenemata ettevõtte müüginumbritest. Näiteks üür, töötajate fikseeritud palgad, maksud. Muutuvad kulud on aga otseselt proportsionaalsed müügiga. See suureneb müügi tõustes ja vastupidi. Muutuvate kulude näited on müügitasud, mis on otseselt seotud müügimahuga.

Näide

Ettevõtte müügitulu oli 2016. aastal 450 000 dollarit. Kaupade laovaru oli aasta alguses ja lõpus samas koguses. Selle müüdud kaupade maksumus koosnes muutuvkuludest 130 000 dollarit ja püsikuludest 200 000 dollarit. Selle müügi- ja halduskulud olid muutuvad 30 000 dollarit ja püsikulud 150 000 dollarit.

  • Ettevõtte kogumarginaal on: 450 000 dollari suurune netokäive, millest on lahutatud müüdud kauba maksumus 330 000 dollarit (COGS: 130 000 + 200 000 dollarit), mille brutokasum on 120 000 dollarit (450 000 - 330 000 dollarit). Kogumarginaal ehk brutokasumi protsent on 120 000 dollari suurune brutokasum jagatud 450 000 dollariga (müügitulu) ehk 26,66%.
  • Ettevõtte panuse marginaal on järgmine: müügitulu 450 000 dollarit, millest on lahutatud muutuvad tootekulud 130 000 dollarit ja muutuvkulud 30 000 dollarit, kui sissemakse marginaal on (450 000–130 000–30 000) = 290 000 dollarit. Panuse marginaali suhe on 64,4% (290 000 dollarit jagatuna 450 000 dollariga).

Panuse marginaal vs kogumarginaali infograafika

Võrdlev tabel

Võrdluse alus  Brutomarginaal Panuse marginaal
Tähendus See on müük miinus müüdud kaupade maksumus. See on müügihind, millest on lahutatud muutuvad kogukulud, kus otsesed kulud hõlmavad materjali, tööjõudu ja üldkulusid.
Tähtsus See näitab, kas müügist piisab tootmiskulude katmiseks. Seda kasutatakse hinnakujunduse otsustamisel. Madalad või negatiivsed sissemakse marginaalid näitavad, et tootesari ei pruugi olla kasumlik.
Valemid = (Tulud - COGS) / tulud = (müük - muutuvad kulud) / müük
Kasumlikkuse mõõdiku osas See on kasulik kogukasumi mõõdiku analüüsimiseks. Seda kasutatakse üksuse kasumi mõõdiku analüüsimiseks.
Muutuva kulu ja püsikuluga arvestamine See sisaldab nii püsivaid kui ka muutuvkulusid, mis on seotud kauba tootmisega arvutuse ajal. See hõlmab arvutuse ajal ainult muutuvkulusid.
Rakendus Seda kasutatakse ajalooliste arvutuste või konkreetse müügiväärtusega prognooside jaoks. See on kasulik mitme stsenaariumi analüüsimiseks.

Lõpumõtted

Mõlemad marginaalid on olulised kasumlikkuse suhtarvud. Suhtarvud võimaldavad meil teha otsuseid kasumi suurendamiseks, analüüsides erinevaid tegureid, näiteks valides investeerimiseks parima tootesarja, analüüsides kõige tulusamat turunduskampaaniat ja toote hinna optimeerimist. Kogumarginaal näitab ettevõtte kasumlikkust, sissemakse aga ettevõtte iga toote kasumit.

Suure brutokasumiga ettevõtetel on eeliseid teiste selles valdkonnas tegutsevate konkurentide ees. Samamoodi saavad suure sissemakse marginaaliga ettevõtted katta kauba tootmiskulud ja jätta siiski kasumimarginaali. Kuid sissemakse marginaali tuleks võrrelda, kuna see sõltub suuresti tööstuse tüübist, kuna mõnel tööstusharul võib olla suurem püsikulude katmine kui teistel.