Netoeksport (määratlus, valem) Kuidas arvutada netoeksporti?

Netoekspordi määratlus

Mis tahes riigi netoeksporti mõõdetakse koduriigi poolt konkreetse ajavahemiku jooksul eksporditud kaupade või teenuste väärtuse arvutamisel, millest on lahutatud sama aja jooksul koduriigi imporditud kaupade või teenuste väärtus. Arvutatud netonumber sisaldab mitmesuguseid kaupu ja teenuseid, mida riik ekspordib ja impordib, nagu masinad, autod, tarbekaubad jms.

Netoeksport on üks olulisi muutujaid, mida kasutatakse mis tahes riigi sisemajanduse koguprodukti arvutamiseks. Kui netoeksport on positiivne, tähendab see kaubanduse ülejääki ja kui see on negatiivne, siis kaubanduse puudujääki mis tahes riigis.

Netoekspordi valem

Mis tahes riigi netoeksporti saab arvutada allpool nimetatud valemi abil

Netoeksport = ekspordi väärtus - impordi väärtus

Kus

 • Ekspordi väärtus = koduriigi kaupadele ja teenustele kulutatud välisriikide koguväärtus.
 • Impordi väärtus = koduriigi kulutuste koguväärtus välisriikidest imporditud kaupadele ja teenustele.

Netoekspordi näide

Näiteks on Ameerika Ühendriikide kogukulud välisriikidest imporditud kaupadele ja teenustele eelmisel aastal 250 miljardit dollarit. Samal aastal oli Ameerika Ühendriikide kaupadele ja teenustele kulutatud välisriikide koguväärtus 160 miljardit dollarit. Arvutage riigi antud aasta netoeksport.

Lahendus:

USA ekspordi väärtus = 250 miljardit dollarit

USA impordi väärtus = 160 miljardit dollarit

 • Netoeksport võrdub 250 - 160 miljardit dollarit
 • = 90 miljardit dollarit

Kuna netoeksport on positiivne, lisatakse see käesoleval juhul riigi sisemajanduse koguproduktile.

Eelised

 1. See on üks olulisi muutujaid, mida kasutatakse mis tahes riigi sisemajanduse koguprodukti arvutamiseks. Kui koduriigi kaupadele ja teenustele kulutatavate välisriikide koguväärtus, st eksport kodumaakondade kaupa, on suurem kui koduriigi kulutuste koguväärtus välisriikidest imporditud kaupadele ja teenustele, on riigi positiivne saldo. antud perioodi kaubavahetus ja netoeksport lisatakse riigi SKP-le.
 2. Iga riigi netoekspordi arvutamine aitab kindlaks teha selle riigi finantsseisundit. Kui riigi eksport on suur, näitab see, et see teenib raha teistelt riikidelt, mis võib tugevdada riigi finantsseisundit, kuna riiki saabub raha, mida saab kasutada rohkemate toodete ostmiseks. teistest riikidest.
 3. Kui kogu eksporti kaaluda ja analüüsida, võib see olla hea näitaja, mis näitab riigi säästumäära, selle tulevasi vahetuskursse jne.

Puudused

Erinevate majandusteadlaste vahel on netoekspordi osas mitu arutelu, mis võib tekitada probleemi selle täpselt kasutajatelt aru saada. Ühes sellises arutelus on paljud majandusteadlased arvamusel, et kui mõnel riigil on püsiv kaubandusbilansi puudujääk, siis see kahjustab selle majandust ja toob kaasa surve avaldamise riigis oma valuuta devalveerimiseks ja seeläbi ka intressimäärade langetamiseks.

Kuid sama ei kehti Ameerika Ühendriikide puhul, kus valitseb kaubanduse puudujääk, ja isegi negatiivse netoekspordi korral; ikkagi on USA-l maailma suurim SKP

Olulised punktid

 1. Kui koduriigi kaupadele ja teenustele kulutatavate välisriikide koguväärtus, st eksport kodumaakondade kaupa, on suurem kui koduriigi kulutuste koguväärtus välisriikidest imporditud kaupadele ja teenustele, on positiivne saldo ajavahemiku jooksul.
 2. Teine netoekspordi tähistamiseks kasutatav mõiste on kaubanduse tasakaal.
 3. Netoeksporti ning riigi impordi ja ekspordi suhtelisi hindu võivad mõjutada erinevad tegurid, sealhulgas valuutakursid, jõukus välismaal ja tariifid jne.
 4. Mis tahes riigi netoekspordi arvutamine on riigi ekspordi mõõtmine välisriikidesse ja seda väljendatakse tavaliselt protsendina riigi sisemajanduse koguproduktist. Seda kasutades saavad mis tahes riigi valitsused oma ekspordi kvantifitseerida protsentides kodumaise või koduriigi kaupadest ja teenustest, mida välissektor ostab.
 5. Kui netoeksport on positiivne, siis esindab see kaubanduse ülejääki ja kui see on negatiivne, siis kaubanduse puudujääki mis tahes riigis.

Järeldus

Netoeksport on erinevus koduriigist välja saadetud või teise riiki müüdud toodete ja koduriiki saadetud või teistest riikidest ostetud toodete hulga vahel, mille realiseerib koduriigi majandus. Iga riigi netoekspordi arvutamine aitab kindlaks teha selle riigi finantsseisundit.

Kui riigi eksport on suur, näitab see, et see teenib raha teistelt riikidelt, mis võib tugevdada riigi finantsseisundit, kuna riiki saabub raha, mida saab kasutada rohkemate toodete ostmiseks. teistest riikidest. Mis tahes riigi netoekspordi väärtus on positiivne või negatiivne, sõltub sellest, kas riik on kogu importija või eksportija.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found