Vara ost vs aktsia ost | 7 parimat erinevust

Varade ostmise ja aktsiate ostmise erinevus

Varaostu korral ostab ostja soovitud ettevõtte konkreetsed varad ja konkreetsed kohustused ning ettevõtte omandiõiguse üleminekut ei toimu, samas kui aktsiaostude puhul on ostjal kohustus võtta kõik müüjaettevõtte varad ja kohustused ning ettevõtte omandisuhe läheb täielikult üle.

Ühinemised ja omandamine, mis viitab ka anorgaanilisele kasvule, on oma eeliseid omavate ettevõtete ost ja müük. Mis tahes ühinemise ja omandamise tehingu korral on omanikul ja investoritel valida, kas teha tehing varaostu või osta ettevõtte aktsiad. Omandajaks oleva vara ostjal ja sihtmärgiks oleva vara müüjal võivad olla kas ühte või teist tüüpi tehingu valimiseks oma põhjused ja selgitused.

 • Varaostutehing, kus ostja ostab ettevõtte üksikuid varasid, nagu firmaväärtus, seadmete varud jne. Vara hindavad ettevõtte määratud hindamise eksperdid. Selle meetodi puhul saavad pooled siiski arutada, milliseid varasid omandada ja milliseid kohustusi võtta, mis muudab meetodi olemuse struktureeritumaks ja on keerulisem, kuna toimub rohkem läbirääkimisi leti kaudu ja mõnikord ei kaotata tehingut üldse, sest pooled ärge saavutage vastastikust nõusolekut.
 • Aktsiate ost on peamiselt seotud ettevõtte aktsiate omandamisega, kus ostjast saab ettevõtte omanik. Selle ostumeetodi korral ostab ettevõte sihtettevõtte aktsiad ning omab seega hääleõigust ja ettevõtte omandiõigust.

Vara ostmine vs aktsiaostu infograafika

Peamised erinevused

 • Varaostutehingu kohaselt ei toimu ettevõtte omandiõiguse üleandmist ostjale ja müüja jääb ettevõtte täielikku omandisse, samas kui aktsiaostu meetodil läheb ettevõtte omandiõigus ostjale üle.
 • Varaostutehing on oma olemuselt aktsiaostutehinguga võrreldes üsna lihtne ja lihtne
 • Varaostutehingu korral on ostjal võimalus valida kohustused, mida ta on nõus oma bilansis kandma. Kuid aktsiaostutehingu korral peab ostja või omandaja oma bilansis jälgima ettevõtte kõiki kohustusi
 • Aktsiate ostutehingu kohaselt võib ostja vältida ülekandemaksu tasumist, kuid varaostutehingu korral on ostja kohustatud maksma makse
 • Varaostu raames saab ettevõtte omandatud firmaväärtust amortiseerida viie aasta jooksul, seega saab ettevõte sellest maksusoodustust lõigata, kuid seda ei saa teha aktsiaostumeetodi alusel
 • Ostja saab varameetodi abil valida, millise töötaja ta peab säilitama, ilma et see mõjutaks nende töötuse määra
 • Varade ostu üleliigse ostmise peamine eelis on see, et ostja saab amortisatsiooni ja amortisatsiooni pealt maksuvähenduse oma ostetud varade suhtes

Võrdlev tabel

Vara ostumeetod Varude ostumeetod
Ettevõtte omandiõiguse üleandmist ei toimu Ettevõtte täielik omandiõiguse üleandmine
Ettevõte saab selle meetodi alusel maksusoodustusi taotleda Ettevõte ei saa selle meetodiga maksusoodustusi taotleda
Meetodi vähem keerukus saab ettevõtetel mitte järgida väärtpaberiseaduse äritegevust Keerulisem meetod, kuna ettevõtte ostmisel on kohustuslik järgida norme
Töötajate lepingud võtmetöötajatega võivad vajada uuesti läbirääkimisi Töötajate lepingut ei pea uuesti läbi rääkima
Ostjal on õigus valida riskid ja kohustused, mida ta on valmis kandma Selle kohaselt peab ostja sellega katma kõik ettevõtte riskid ja kohustused
Selle meetodi omandiõigus ei kao ja see ei vaheta omanikku Selle meetodi korral kaotatakse omandiõigus ja vahetatakse käsi
Turul vähem levinud Turul rohkem levinud

Aktsiate ostmise eelised

 • Aktsiaostu meetodil ostmine hoiab kokku varade ja muude asjade kulukate ümberhindluste kulusid
 • Samuti on ostjal võimalik vältida vastutust ülekandemaksude eest
 • Kasutatakse sagedamini kui vara soetamist ja on varaostuga võrreldes vähem keerukas

Varaostu eelised

 • Ostjal on võimalik saada maksusoodustust, kuna ta võib firmaväärtust aastate jooksul amortiseerida
 • Vara ostmisel on ostja kaldunud hoidma vähemusaktsionäride probleeme, kes keelduvad oma aktsiaid müümast
 • Varaostu korral saab ostja täpsustada kohustused, mida ta on valmis võtma, jättes teised kohustused maha. Seevastu aktsiaostu korral ostab ostja ettevõtte aktsiaid, millel võivad olla võõrad või ebakindlad kohustused.

Järeldus

Vara ostmine vs aktsiaost sõltub vara ostutehingu või aktsiate soetamise meetodi täitmise eesmärkidest ettevõtte eesmärkidest ja eesmärgist ning ka sihtettevõttest, mida omandatakse. Kui ettevõttel on rohkem kohustusi kui ühelgi heal väärtuslikul varal, siis on parem vara soetada, mitte vara osta. Kuid kui ettevõttel on rohkem kohustusi, kuid ettevõtte bilansis olevad varad on ostja jaoks väärtuslikud, on soovitav minna vara ostma, millest on ettevõtte pikas perspektiivis kasu.

Ettevõtted võivad otsida ka professionaalseid nõustajaid, nagu investeerimispankurid või hindamise eksperdid, kellel on palju võimalusi ettevõtetele, kes otsivad oma tööstuses anorgaanilist kasvu või soovivad ka üldse uut sektorit alustada. Anorgaaniline kasv on tänapäeval see, mida ettevõtted soovivad oma tegevuse laiendamiseks ja sellest kasu saamiseks.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found