7 parimat fikseeritud sissetulekuga raamatut WallstreetMojo

Parimate 7 fikseeritud sissetulekuga raamatute nimekiri

Fikseeritud tulumääraga väärtpabereid peetakse üsna madala sissetulekuga instrumentideks, kuid fikseeritud tulumääraga turgudel on hiljaaegu toimunud tohutu nihe, mis on muutunud tänapäevaste investorite jaoks strateegilise kasvu ja võimaliku tootluse osas üha atraktiivsemaks. Allpool on fikseeritud tulu raamatute loend -

 1. Fikseeritud tulumääraga väärtpaberite käsiraamat  (hankige siit)
 2. Fikseeritud sissetulekuga matemaatika, 4E: analüütilised ja statistilised võtted  (hankige siit)
 3. Fikseeritud tulumääraga väärtpaberid: tööriistad tänapäeva turgudele (Wiley Finance)  (hankige siit)
 4. Fikseeritud tulumääraga väärtpaberid: hindamine, risk ja riskijuhtimine  (hankige siit)
 5. Fikseeritud tulumääraga väärtpaberid: hindamine, riskijuhtimine ja portfellistrateegiad  (hankige siit)
 6. Fikseeritud tulu analüüs (CFA Instituudi investeerimissari)  (hankige siit)
 7. Intressimäära riski modelleerimine: fikseeritud tulu hindamise kursus (Wiley Finance)  (hankige siit)

Arutagem üksikasjalikult iga fikseeritud tulumääraga raamatu üle koos peamiste väljavõtete ja ülevaadetega.

# 1 - fikseeritud tulumääraga väärtpaberite käsiraamat

Kaheksanda väljaande kõvakaaneline - import, 1. jaanuar 2012

autorid Frank J. Fabozzi (autor), Steven V. Mann (autor)

Raamatu ülevaade

See on fikseeritud tulumääraga väärtpaberituru kõrgelt organiseeritud töö, mis tutvustab lugejatele põhilisi kontseptsioone, strateegiaid ja põhimõtteid, mis aitavad mitte ainult paremini mõista ja hinnata fikseeritud tulumääraga väärtpabereid, vaid suurendavad ka tootlust. Üha konkurentsivõimelisemas finantssektoris, kus investeerimine on seotud tootlusega, teevad selle suurepärase töö autorid endast parima, et kehtestada investoritele hõlpsasti järgitav lähenemisviis fikseeritud tulumääraga väärtpaberitest tulu saamiseks, mida tavaliselt peetakse madala tootlusega kategooriaks pillide. Kuid selle töö teeb eriliseks viis, kuidas lugejaid teavitatakse fikseeritud tulumääraga väärtpaberituru keerukast toimimisest ja põhiriskidest. Mõned selles töös käsitletud põhiteemad hõlmavad makromajanduslikku dünaamikat ja ettevõtete võlakirjaturgu,riskianalüüs ja mitme teguri fikseeritud tulumudeliga mudelid, kõrge tootlusega võlakirjaportfelli haldamine ja riskifondide fikseeritud tulumääraga strateegiad. Nii investorid kui ka finantsaspetsialistid saavad selle tööga selgema arusaama fikseeritud tulumääraga väärtpaberiturust ning saavad väga hästi kasutada esitatud analüüsivahendeid ja metoodikaid, et tuvastada kasumlikke võimalusi sellel keerulisel turul.

Parim kaasaarvamine sellest parimast fikseeritud sissetulekuga raamatust

 • See parim fikseeritud tulumääraga väärtpaberite raamat on täielik juhend riskide ja võimaluste kohta, mis ootavad investorit fikseeritud tulumääraga väärtpaberite turul.
 • Töös esitatakse keerulise ideed ja ülimalt tehnilised kontseptsioonid, mis on seotud fikseeritud tulumääraga instrumentide hindamise ja investeerimisstrateegiatega väga suure selgusega.
 • Autorid on hoolitsenud strateegiate, tehnikate ja tööriistade kaasamise eest, mis töötavad tänapäeva turul, rõhutades fikseeritud tulumääraga väärtpaberituru olulisust selle potentsiaalil toota tervislikku tootlust.
 • Lugejad saaksid teada, kuidas kaaluda võlakirjadesse ja võlakirjadesse investeerimise aluseks olevat riski koos tõhusate strateegiatega nende tõhusaks haldamiseks.
<>

# 2 - fikseeritud sissetulekuga matemaatika, 4E

Analüütilised ja statistilised tehnikad - kõvakaaneline - import, 1. jaanuar 2006

autor Frank J. Fabozzi (autor)  

Raamatu ülevaade

See fikseeritud tulumääraga väärtpaberite raamat on suurepärane töö matemaatiliste ja statistiliste vahendite kohta, mis on kättesaadavad innukate investorite jaoks fikseeritud tulumääraga väärtpaberite uurimiseks ja hindamiseks. Autor pakub investoritele ja finantsaspetsialistidele üksikasjalikku ülevaadet hüpoteeklaenude, varaga tagatud väärtpaberite ning muude fikseeritud tulumääraga väärtpaberite hindamismeetodite kohta. Fikseeritud tulumääraga väärtpaberitega seotud riskide realistlik hindamine ja selle efektiivne juhtimine on veel üks valdkond, millega see töö tegeleb. Mõned selle uuendatud neljanda väljaande peamised mõisted hõlmavad intressimäärade modelleerimist, krediidiriski kontseptsioone ja meetmeid ettevõtete võlakirjade jaoks, raha ajaväärtust, võlakirjade hinnakujundust, tavapäraseid tulumõõdikuid ja optsioonivabade võlakirjade hinnakõikumisi.Autor aitab lugejatel tutvuda uusimate analüüsimeetodite ja krediidiriski modelleerimise raamistikuga, millel on fikseeritud tulumääraga väärtpaberite uurimisel kriitiline roll. Väga kiiduväärt töö, mis käsitleb matemaatilisi lähenemisviise fikseeritud tulumääraga instrumentide mõistmiseks ja hindamiseks ning strateegiat ja investeerimist selles keerulises turus enesekindlalt.

Parim kaasaarvamine sellest fikseeritud tulumääraga raamatust

 • See parim fikseeritud tulumääraga raamat on põhjalikult professionaalne teatmik statistiliste ja matemaatiliste strateegiate kohta investeerimiseks fikseeritud tulumääraga väärtpaberitesse suurema tootluse tagamiseks.
 • Autori suurimaks saavutuseks on riskide ja metoodika kompleksse olemuse väljaselgitamine fikseeritud tulumääraga instrumentide hindamiseks ja riskide vaevatu maandamiseks ning olemasolevate tööriistade kasutamine isikupärastatud investeerimisstrateegiates.
 • Äärmiselt soovitatav lugemine finantsprofessionaalidele ja investoritele, kes soovivad fikseeritud tulumääraga väärtpaberiturult paremini aru saada ja sellesse investeerida.
<>

# 3 - Fikseeritud tulumääraga väärtpaberid

Tööriistad tänapäeva turgude (Wiley Finance) kõvakaanelistele - import, 16. detsember 2011

autorid Bruce Tuckman (autor), Angel Serrat (autor)  

Raamatu ülevaade

See fikseeritud tulumääraga raamat on fikseeritud tulumääraga väärtpaberite hindamiseks ja hindamiseks saadaolevate strateegiate, põhimõtete ja metoodikate praktilise rakendamise juhend. Kõigile, kes on huvitatud kvantitatiivsetest tehnikatest, oleks see töö väga informatiivne ja väga praktiline, kirjeldades enamikku kvantitatiivseid mõisteid hõlpsasti mõistetavalt koos enamiku praktiliste illustratsioonidega. Mõned põhiteemad hõlmavad arbitraaži hinnakujundust, intressimäärasid, riskimõõdikuid, repo-, intressimäära ja võlakirjade tähtpäevi ning futuure, intressimäära ja baasivahetusi ning krediiditurge.See töö esitab täieliku ülevaate ülemaailmsetest fikseeritud tulumääraga turgudest ja aitab lugejatel paremini mõista, kuidas need turud toimivad ning kuidas kasutada fikseeritud tulumääraga väärtpaberite täpseks hindamiseks täiustatud kvantitatiivseid tööriistu ja tehnikaid. Praegune kolmas väljaanne pakub palju lisateavet tänapäevaste turgude jaoks olulise tähtsusega valdkondade kohta, muutes selle väärtuslikuks finantsaspetsialistide jaoks.

Parim kaasaarvamine sellest parimast fikseeritud sissetulekuga raamatust

 • See parima fikseeritud tulumääraga raamat on fikseeritud tulumääraga väärtpaberite uurimise ja hindamise praktiline kvantitatiivne juhend, mis pakub ainulaadset perspektiivi ka fikseeritud tulumääraga turgudel.
 • See töö omandab professionaalide jaoks suurema väärtuse, pakkudes praktilisi illustratsioone mitmetele täiustatud kvantitatiivsetele vahenditele ja tehnikatele fikseeritud tulumääraga instrumentide hindamiseks ja hindamiseks.
 • Igaüks, kes on huvitatud kvantitatiivsete võtete praktilisest rakendamisest, leiab siit asjakohast ja kasulikku teavet.
 • Kohustuslik lugemine nii finantsprofessionaalidele kui ka harrastajatele, kes on huvitatud fikseeritud tuluga turgude mõistmisest.
<>

# 4 - fikseeritud tulumääraga väärtpaberid

Hindamine, risk ja riskijuhtimine

autor Pietro Veronesi  

Raamatu ülevaade

See fikseeritud tulumääraga raamat on täielik juhend erinevate fikseeritud tulumääraga instrumentide hindamiseks ja täiendavaks rõhutamiseks kontseptuaalse arusaama parandamisele valdkonna riskijuhtimise tavadest. Autor tegeleb üksikasjaliku aruteluga jõudude üle, mis kujundavad turge ja mõjutavad hindu, koos võimalustega riske täpselt määratleda ja milliseid riskijuhtimise tavasid saab soovitud tulemuste saavutamiseks rakendada. Selliste instrumentide ja nendega seotud riskide hindamiseks on välja toodud olulised metoodikad, mis nõuavad mõistete üksikasjalikku mõistmist, et oleks võimalik neid individuaalsete vajaduste ja eelistuste järgi kohandada. Fikseeritud tulumääraga väärtpaberite keeruline olemus on keskmise lugeja jaoks demüstifitseeritud, muutes turud neile palju kättesaadavamaks. Koos sellegaarutatakse ka mitmeid kasulikke vahendeid fikseeritud tulumääraga instrumentide uurimiseks. Teoreetiliste aspektide ärakasutamine fikseeritud tulumääraga väärtpaberite hindamisel ja strateegiliste riskiga seotud otsuste tegemisel investeerimise ajal on see, mis teeb selle töö ainulaadseks. Väga soovitatav töö fikseeritud tuluga turgude instrumentide hindamise ja riskijuhtimise tavade kohta.

Parim kaasaarvamine sellest parimast fikseeritud sissetulekuga raamatust

 • Kasulik juhend fikseeritud tulumääraga instrumentide hindamise ja riskijuhtimise teooria ja praktika kohta nii spetsialistidele kui ka võhikutele.
 • Autor teeb erakorralisi pingutusi, et kirjeldada fikseeritud tulumääraga instrumentide puhul riskijuhtimise põhimõisteid.
 • Mõnda peamist hindamismetoodikat selgitatakse üksikasjalikult ka neile, kes soovivad nendest ideedest põhiteadmisi omandada.
 • Kiiduväärt töö fikseeritud sissetulekuga instrumentide hindamise ja riskijuhtimise alal nii professionaalidele kui ka harrastajatele.
<>

# 5 - fikseeritud tulumääraga väärtpaberid

Hindamine, riskijuhtimine ja portfellistrateegiad

autorid Lionel Martellini, Philippe Priaulet  

Fikseeritud tuluga raamatute ülevaade

See töö annab põhjaliku tulumääraga väärtpaberikursuste, sealhulgas MBA ja MSc Finance, põhjaliku õpiku. Autorid on fikseeritud tuluga turule põhjalikult kajastanud nii traditsioonilisi kui ka alternatiivseid investeerimisstrateegiaid, suurendades seeläbi selle töö laiust ja ulatust. Mõistete kirjeldamisel ja illustreerimisel on kasutatud ehitusplokil põhinevat lähenemisviisi, et muuta see selle ala üliõpilaste jaoks ideaalseks õppevahendiks. Lugejate praktiliseks juhendamiseks on lisatud arvukad Exceli töötatud näited koos PowerPointi slaididega täiendava õppeabi saamiseks. Mõned töös käsitletud põhiteadmiste valdkonnad hõlmavad fikseeritud tulumääraga riskifondide strateegiaid, null-tulukõvera ja krediidimarginaalide tuletamist koos intressimäärade ja krediididerivatiividega. Autori tunnustatud fikseeritud tuluga eksperdidsee töö esitab nii üliõpilaste kui ka spetsialistide jaoks teavet varade kohta, mis käsitlevad fikseeritud tulumääraga investeerimisstrateegiaid.

Parim kaasaarvamine sellest fikseeritud tulumääraga raamatust

 • Mitteametlik õpik fikseeritud sissetulekuga MBA ja MSc Finance üliõpilastele, mis hõlmab põhimõtteliselt kogu fikseeritud tulumääraga instrumentide investeerimisstrateegiate kogu ja illustreerib neid arvukate praktiliste näidetega.
 • See töö paistab silma õppematerjalina, mis ei saa pakkuda ka viitematerjali kõigile, kes on huvitatud fikseeritud tulumääraga väärtpaberite traditsiooniliste ja alternatiivsete investeerimisstrateegiate üksikasjaliku mõistmise omandamisest.
 • Väga soovitatav ressurss nii üliõpilastele kui ka rahanduse spetsialistidele.
<>

# 6 - fikseeritud tulu analüüs

(CFA Instituudi investeerimissari) [Kindle Edition]

Barbara S. Petitt (autor), Jerald E. Pinto (autor), Wendy L. Pirie (autor), Bob Kopprasch (eessõna)  

Raamatu ülevaade

CFA Instituudi investeerimisjuhend tutvustab lugejatele metoodiliselt fikseeritud tulu põhimõisteid enne väärtpaberite hindamise üldise raamistiku kirjeldamist. Selle töö eesmärk on kirjeldada, kuidas investeerimisprofessionaalid analüüsivad väärtpabereid ja haldavad fikseeritud tulumääraga portfelle, sünteesides edukalt mitmeid keerukaid tegureid. Autorid on kasutanud meetodit lugejate järkjärguliseks suhtlemiseks, kuidas arendada riskide analüüsimiseks vajalikke oskusi, varaga tagatud väärtpabereid ja perspektiivstruktuuri analüüsi, enne kui jätkate investeerimisportfellide hindamist ja haldamist kliendipõhises stsenaariumis. Need on mõned põhijooned, mis muudavad selle töö väärtuslikuks ressursiks nii üliõpilastele kui ka finantsspetsialistidele. Välja töötatud peamiselt CFA üliõpilastele,see pole midagi muud kui fikseeritud tuluga turgude teoreetiliste ja praktiliste teadmiste kogum.

Parim kaasaarvamine sellest parimast fikseeritud sissetulekuga raamatust

 • CFA instituudi fikseeritud tulu analüüsi spetsiaalne juhend, mis ei ole mõeldud mitte ainult CFA üliõpilastele, vaid ka finantsaspetsialistidele ja mittefinantsteenustega inimestele.
 • See on suurepärane ressurss kõigile, kes soovivad omandada täielikud teadmised fikseeritud tulumääraga investeeringute strateegiatest, põhimõtetest ja riskijuhtimisest.
 • Lugejad saaksid palju teada mitte ainult fikseeritud tuluga turgude toimimisest, vaid ka fikseeritud tulumääraga väärtpaberite analüüsimisest ja fikseeritud tulumääraga portfellide haldamisest professionaalina.
<>

# 7 - intressimäära riski modelleerimine

Fikseeritud sissetuleku hindamise kursus (Wiley Finance) kõvakaaneline - import, 3. juuni 2005

autorid Sanjay K. Nawalkha (autor), Gloria M. Soto (autor), Natalia A. Beliaeva (autor)  

Raamatu ülevaade

See töö on osa fikseeritud tulu hindamise ja riskianalüüsi triloogiast, kuid see maht keskendub konkreetselt intressimäära riski modelleerimisele, milles uuritakse fikseeritud tulumääraga väärtpaberite ja nende tuletisinstrumentide erinevaid intressimäära riskimudeleid. See on sisuliselt töö intressimäärariski ning selle strateegilise mõõtmise ja juhtimise kohta, mis pole ilma intressiriski modelleerimiseta võimalik. Mõned käesolevas töös käsitletud intressimäära riskijuhtimise põhikomponendid hõlmavad muu hulgas kestust, kumerust, M-absoluutset, M-ruutu, kestusvektorit, põhikursi kestust ja põhimäära kestust. Autorid on illustreerinud mudelite rakendamist mitmesugustele fikseeritud tulumääraga instrumentidele, sealhulgas tavalistele võlakirjadele, sissenõutavatele võlakirjadele, võlakirjade futuuridele, T-võlakirja futuuridele, Eurodollari futuuridele, intressimäära vahetuslepingutele, tähtpäevakursilepingutele, võlakirjaoptsioonidelemitmesugused tootlusoptsioonid, swapid ja hüpoteegiga tagatud väärtpaberid koos teistega. Selle tööga on kaasas kaasnev CD-ROM, mis sisaldab palju kasulikku teavet, sealhulgas valemeid ja programmeerimisvahendeid erinevate riskimudelite ja fikseeritud tulumääraga väärtpaberite hindamisvõtete rakendamiseks. Põhjalik traktaat intressimäära riskide modelleerimise kohta üliõpilastele, finantsaspetsialistidele ja kõigile teistele huvilistele, et mõisteid ilma suurema vaevata õppida ja rakendada.finantsprofessionaalid ja kõik teised, kes on piisavalt huvitatud, et mõisteid ilma suurema vaevata õppida ja rakendada.finantsprofessionaalid ja kõik teised, kes on piisavalt huvitatud, et mõisteid ilma suurema vaevata õppida ja rakendada.

Parim kaasaarvamine sellest parimast fikseeritud sissetulekuga raamatust

 • Spetsiaalne töö intressimäärariski modelleerimise alal, mis selgitab intressiriski mõistet ja täpsustab intressimäärariski mõõtmiseks ja juhtimiseks kasutatavaid metoodikaid.
 • See töö illustreerib, kuidas rakendada riskimudeleid kogu fikseeritud tulumääraga instrumentide spektris ja digitaalne kaaslane suurendab selle väärtust veelgi.
 • See kaasjuhend sisaldab hulgaliselt teavet fikseeritud tulumääraga väärtpaberite hindamise ja riskijuhtimise kohta koos programmeerimistööriistade ja Exceli / VBA arvutustabelitega praktilise analüüsi jaoks. Lühidalt, ideaalne töö kõigile, kes on huvitatud fikseeritud tulumääraga väärtpaberite intressimäärariski modelleerimise teoreetiliste ja praktiliste aspektide õppimisest.
<>

Loodan, et teile on meeldinud meie kokkutulek heade loetavate fikseeritud sissetulekuga raamatute kohta.

Amazon Associate avalikustamine

WallStreetMojo osaleb sidusreklaamiprogrammis Amazon Services LLC Associates, mis on loodud selleks, et pakkuda saitidele vahendeid reklaamitasude teenimiseks reklaamimise ja saidile amazon.com linkimise kaudu


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found