Exceli valemite petulehekülg | Oluliste Exceli valemite loend

Exceli valemid petulehe jaoks

See artikkel on Microsoft Excelis saadaval olevate valemite petulehekülg. Erinevad Exceli valemid koos vastavate näidetega on selgitatud allpool artiklis. See Exceli valemite petulehe artikkel keskendub tekstifunktsioonidele, statistilistele funktsioonidele, kuupäeva ja kellaaja funktsioonidele ning matemaatilistele funktsioonidele ja paljudele teistele.

Erinevaid Exceli valemeid koos vastavate näidetega selgitatakse allpool.

Selle Exceli valemite malli petta saate alla laadida siit - Exceli valemite malli petta

# 1 tekstifunktsioonid Excelis

MS Excel pakub erinevaid stringifunktsioone. Allpool on toodud mõned Exceli valemite petulehed. Tabel sisaldab funktsiooni nime, funktsiooni tähendust, süntaksit ja näidet.

Vanem nr   Funktsioon   Tähendus   Süntaks   Näide   Selgitus
1 Vasak funktsioon Excelis Tagastab stringi vasakult määratud arvu tähemärke VASAK (string, no_of_characters) = VASAK (B2,1) kus B2 on teksti sisaldav lahter.
2 Parem funktsioon Excelis Tagastab stringi paremalt määratud arvu tähemärke PAREM (string, tähemärke ei ole) = PAREM (B2,5) kus B2 on teksti sisaldav lahter.
3 Keskmine funktsioon Excelis Tagastab stringist määratud tähemärkide arvu alates antud positsioonist MID (string, algus_positsioon, tähemärkide nr) = KESK (B2, 1,4) kus B2 on teksti sisaldav lahter, on 1 lähtepositsioon ja 4 allalaaditavate tähemärkide arv.
4 LEN Tagastab antud stringi märkide arvu LEN (String_to_be_measured) = LEN (B2) kus B2 on teksti sisaldav lahter.
5 Liitliit Funktsioon excelis Ühendab kaks antud stringi ühe moodustamiseks CONCATENEATE (string1, string2 ..., stringN) = CONCATENATE (D2, F2) kus D2 ja F2 on liidetavad rakud.

Eespool selgitatud Exceli valemite näidete petulehed rakendatakse Exceli töölehel, mis on näidatud järgmisel ekraanipildil.

# 2 Statistilised funktsioonid Excelis

MS Excel pakub mitmesuguseid statistilisi funktsioone. Allpool on toodud mõned Exceli valemite petulehed. Tabel sisaldab funktsiooni nime, funktsiooni tähendust, süntaksit ja näidet.

Vanem nr   Funktsioon   Tähendus   Süntaks   Näide   Selgitus
1 Keskmine Tagastab antud väärtuste rea keskmise = KESKMINE (väärtus 1, väärtus 2…, väärtus N) = KESKMINE (B2: B5) Väärtus1, .., väärtus N on väärtuste vahemik
2 Min Tagastab antud lahtrivahemiku minimaalse väärtuse. = MIN (väärtus1, väärtus 2…, väärtusN) = MIN (B2: B5) Väärtus1…, väärtus N on väärtuste vahemik
3 Krahv Tagastab lahtrite arvu, mis vastavad töölehe lahtrite vahemiku antud kriteeriumidele. = COUNT (väärtus1, väärtus 2…, väärtusN) = COUNT (B2: B5) Väärtus1…, väärtus N on väärtuste vahemik
4 Counta Tagastab tühjade lahtrite arvu, mis vastavad töölehe lahtrite vahemiku etteantud kriteeriumidele. = COUNTA (väärtus 1, väärtus 2…, väärtus N) = KAUN (B2: B6) Väärtus1…, väärtus N on väärtuste vahemik
5 Maks Ühendab kaks antud stringi ühe moodustamiseks = MAX (väärtus1, väärtus 2…, väärtusN) = MAX (B2: B5) Väärtus1…, väärtus N on väärtuste vahemik

Eespool selgitatud Exceli valemite näidete petulehed rakendatakse Exceli töölehel, mis on näidatud järgmisel ekraanipildil.

# 3 Exceli kuupäeva ja kellaaja funktsioonid

MS Excel pakub mitmesuguseid kuupäeva ja kellaaja funktsioone. Allpool on toodud mõned Exceli valemite petulehed. Tabel sisaldab funktsiooni nime, funktsiooni tähendust, süntaksit ja näidet.

Vanem nr   Funktsioon   Tähendus   Süntaks   Näide   Selgitus
1 KUUPÄEV Tagastab kindla kuupäeva seerianumbri = DATE (aasta, kuu, päev) = KUUPÄEV (2018,12,21) 21.12.2018 Kas tulemus.
2 KOHE Tagastab praeguse kuupäeva ja kellaaja = KOHE () = KOHE () 20.07.2018 11:26
3 NÄDALAPÄEV Tagastab nädalapäeva = WEEKDAY (seerianumber) = NÄDALAPÄEV (B1) 6
4 NÄDAL Tagastab aasta nädala nädala numbri = WEEKNUM (seerianumber) = NÄDAL (NÜÜD ()) 29
5 AASTA Tagastab argumendis kuupäev aasta = YEAR (seerianumber) = AASTA (KOHE ()) 2018

Eespool selgitatud Exceli valemite näidete petulehed rakendatakse Exceli töölehel, mis on näidatud järgmisel ekraanipildil.

# 4 Matemaatilised funktsioonid Excelis

MS Excel pakub mitmesuguseid matemaatilisi funktsioone. Allpool on toodud mõned Exceli valemite petulehed. Tabel sisaldab funktsiooni nime, funktsiooni tähendust, süntaksit ja näidet.

Vanem nr   Funktsioon   Tähendus   Süntaks   Näide   Selgitus
1 Summafunktsioon Excelis Tagastab kõigi esitatud argumentide summa = SUM (väärtus1, väärtus 2…, väärtusN) = SUMMA (A2: A5) Kõigi väärtuste vahemikus A2: A5 liitmine on 100.
2 Toote funktsioon Tagastab kõigi antud argumentide korrutise = PRODUCT (väärtus1, väärtus 2…, väärtusN) = Toode (A2: A5) Kõigi väärtuste korrutamine vahemikus A2: A5 on 24000.
3 Sqrt Tagastab antud arvu ruutjuure = SQRT (arv) = SQRT (B2) Väärtuse ruutjuur B2-s on 20, mis on 10. Sama on näidatud D2-s
4 Lakke Tagastab ümardatud arvu üles lähima tähtsuseni. = LAGI (arv, tähtsus) = LAGI (0,5,5) Vastus on 5, nagu on näidatud joonisel E2.
5 Korrus Tagastab ümardatud numbri allapoole lähima tähtsuseni. = KORRUS (arv, tähtsus) = PÕRAND (0.5,1) Vastus on 0, nagu on näidatud F2-s.

Eespool selgitatud Exceli valemite näidete petulehed rakendatakse Exceli töölehel, mis on näidatud järgmisel ekraanipildil.

Exceli parimad tavad Exceli valemite petulehe kasutamiseks

Järgige seda parimat tava Tehes järgmist:
Muutke hõlpsalt viite tüüpi  Suhteliste, absoluutsete ja segatud viidete vahel vahetamiseks toimige järgmiselt.
1. Valige lahter, mis sisaldab valemit.
2. Valige valemiribal  viide, mida soovite muuta.
3. Viitetüüpide vahetamiseks vajutage klahvi F4.
Valemite kiire kopeerimine    Sama valemi kiireks sisestamiseks lahtrivahemikku valige vahemik, mille soovite arvutada, tippige valem ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni Ctrl + Enter. Näiteks kui sisestate vahemikku C1: C5 = SUM (A1: B1) ja vajutate seejärel klahvikombinatsiooni Ctrl + Enter, sisestab Excel valemi vahemiku igasse lahtrisse, kasutades suhtelise viitena A1.
Kasutage valemi Automaatne täitmine  Valemite loomise ja muutmise hõlbustamiseks ning tippimis- ja süntaksivigade minimeerimiseks kasutage valemi Automaatne täitmine. Pärast = (võrdusmärk) ja algustähtede sisestamist (algustähed toimivad kuvari päästikuna) kuvab Excel lahtri alla kehtivate funktsioonide ja nimede dünaamilise loendi.
Kasutage funktsiooni ScreenTips    Kui te pole funktsiooni argumentidega tuttav, saate kasutada funktsiooni ScreenTip, mis kuvatakse pärast funktsiooni nime ja sulgude sisestamist. Funktsiooni spikri teema kuvamiseks klõpsake funktsiooni nimel või valemi vastava argumendi valimiseks klõpsake argumendi nimel.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found