Erinevus ühendamise ja ühinemise vahel (koos infograafikaga)

Ühinemine on kahe või enama ettevõtte ühendamine või ühendamine, mida nimetatakse ühendavateks ettevõteteks, tavaliselt samal või sarnasel tegevusalal tegutsevad ettevõtted täiesti uue ettevõtte moodustamiseks, samas kui ühinemine viitab kahe või enama äriüksuse ühinemisele ühe moodustamiseks üks ühine majandusüksus uue juhtimisstruktuuri ja uue äriomandiga, kus mõlemad üksused ühendavad käed ja otsustavad ühineda ühtse uue nimega, et saada konkurentsieelis ja sünergia tegevuses.

Liitmine vs ühinemise erinevused

Ühinemine on protsess, kus kaks või enam ettevõtet / üksust ühendatakse, moodustades kas uue või olemasoleva ettevõtte, mis võtab vastu teised sihtettevõtted. Põhimõtteliselt on see protsess mitme ettevõtte koondamiseks ühte äriüksusesse.

Ühinemisprotsess võib ülaltoodud näites sisaldada kahte võimalust:

 • Olemasolevate üksuste varade ja kohustuste majutamiseks moodustatakse uus üksus XYZ Corporation. Seetõttu lakkavad olemasolevate üksuste ABC Corp ja PQR Corp ellujäämine.
 • ABC Corporation on suhteliselt tugevam ettevõte, mis neelab PQR Corpi, seega on tulemuseks üksus, mis neelab ettevõtte, st ABC Corporation

Ühendamine on ühinemisprotsessi tüüp, mille käigus kaks või enam ettevõtet ühendavad oma äritegevuse, moodustades täiesti uue üksuse / ettevõtte. Liitmine on sobiv kokkulepe, kus kaks või enam ettevõtet tegutsevad samas äris, seega aitab liitmine vähendada tegevuskulusid operatiivse sünergia tõttu.

ABC Corp ja XYZ Corp lakkavad eksisteerimast pärast liitumisprotsessi, mille tulemuseks on uus üksus JKL Corporation.

Liitmise vs ühinemise infograafika

Peamised erinevused ühendamise ja ühinemise vahel

 1. Erinevus on väga hea, kuna mõlemad protsessid on viis mitme ettevõtte konsolideerimiseks
 2. Liitmine on ühinemise käigus kasutatav konsolideerimisprotsesside tüüp.
 3. Liitmise tulemusel moodustatakse täiesti uus ettevõte. Ühinemine on siiski konsolideerimisprotsess, mille tulemuseks võib olla uus või võib-olla olemasolev ettevõte
 4. Ühinemisega on seotud vähemalt kaks ettevõtet, kuid liitumisprotsessi jaoks on vaja vähemalt kolme ettevõtet.
 5. Ühinemisprotsessis osalevate ettevõtete suurus on võrreldaval tasemel, kuid ühinemisprotsessis olevate ettevõtete suurus on erinev suurus, kuna eeldatavasti on neelava ettevõtte suurus suhteliselt suurem kui neeldunud ettevõtte suurus
 6. Ühinemisprotsessis olemasolevate üksuste varad ja kohustused antakse üle täiesti uuele üksusele. Ühinemisprotsessis neeldunud üksuse varad ja kohustused konsolideeritakse siiski neelduvaks üksuseks.
 7. Neelava ettevõtte aktsiad antakse ühinemisprotsessi käigus neeldunud ettevõtte aktsionäridele. Selle käigus moodustatud uue üksuse aktsiad antakse aga ühinemisprotsessis olemasolevate üksuste aktsionäridele.

Võrdlev tabel

Alus Ühinemine Liitmine
Definitsioon Kaks või enam ettevõtet ühendatakse, moodustades kas uue ettevõtte või olemasoleva ettevõtte, mis hõlmab teisi sihtettevõtteid. Ühinemine on protsess, mis ühendab mitu ettevõtet üheks äriüksuseks. Kõik ühendamised on osa ühinemisest. See on teatud tüüpi ühinemisprotsess, mille käigus kaks või enam ettevõtet ühinevad uue üksuse moodustamiseks. Kõik ühinemised ei ole liitmine.
Nõutavate üksuste arv Nõutav on vähemalt 2 ettevõtet, kuna üks neelav ettevõte jääb ellu ka pärast sihtettevõtte vastuvõtmist Vaja on vähemalt kolme ettevõtet, kuna kahe ettevõtte liitmise tulemusena moodustub uus üksus
Ettevõtete suurus Neelava ettevõtte suurus on suhteliselt suurem kui neelaval ettevõttel. Sihtettevõtete suurus on võrreldav.
Tulemuseks olev üksus Üks olemasolevatest ettevõtetest võib ühinemise sihtettevõtte enda kanda võtta, seega võib ta säilitada oma identiteedi. Olemasolevad ettevõtted kaotavad identiteedi ja moodustatakse uus ettevõte.
Mõju aktsionäridele Neelava (majandus) üksuse aktsionärid säilitavad omandiõiguse, kuid neeldunud üksuse aktsionärid saavad omandava osa omandavas ettevõttes. Kõik olemasolevate üksuste aktsionärid saavad uue ettevõtte aktsionärideks.
Mõju aktsiatele Neelava ettevõtte aktsiad antakse neeldunud ettevõtte aktsionäridele. Selle käigus moodustatud uue üksuse aktsiad antakse olemasolevate üksuste aktsionäridele.
Konsolideerimise juht Ühinemisi juhib enamasti neelav ettevõte Ühinemisprotsessi algatavad mõlemad ühinemisprotsessist huvitatud ettevõtted
Raamatupidamine Eeldatava / omandatud ettevõtte vara ja kohustused konsolideeruvad Olemasolevate üksuste varad ja kohustused hoitakse ja kantakse vastloodud üksuse bilanssi
Näited Kahe Tata Steeli ja Ühendkuningriigis asuva Corus Groupi konsolideerimine, mille tulemuseks on Tata Steel. Corus Group kaotas selle käigus oma identiteedi. Kahe ettevõtte Mittal Steel ja Arcelor konsolideerimine andis uue üksuse nimega Arcelor Mittal. Nii Mittal Steel kui ka Arcelor Group kaotasid selle käigus oma identiteedi.

Miks ettevõtted lähevad ühinemisele ja ühinemisele?

 • Mitmekesiste tööstusharude mitmekesistamine ilma uuesti alustamise takistusi läbimata
 • Mastaabisäästu saavutamiseks kulude optimeerimine, juurdepääs suuremale turule, ressursside tõhus kasutamine jne.
 • Operatiivse sünergia saavutamiseks, suunates sama tööstuse / sarnaste tootesarjade ettevõtteid
 • Kasvueesmärkide saavutamiseks lühema aja jooksul
 • Maksustamise eelis, ühendades kahjumit teeniva ettevõtte kasumit teeniva ettevõttega, vähendades seeläbi maksukohustusi
 • Vähendas konkurentsi konkreetses tööstusharus, ühendades kaks üksust
 • Efektiivse finantsplaneerimise saavutamiseks suurema bilansiga tulemusüksusel ja finantsressursside tõhusaks kasutamiseks
 • Suurem kontroll väärtusahela üle konkreetses tööstusharus edasise integratsiooni ja tahapoole integreerimise abil

Järeldus

Mõlemad on kahe või enama ettevõtte konsolideerimise protsessid uueks üksuseks või olemasolevaks üksuseks, mis neelab sihtüksuse. Selle käigus võib üksus olla uus või olemasolev üksus. Ühendamine on ühinemise käigus toimuv konsolideerimisprotsess.

Ühinemisprotsessis moodustavad kaks ettevõtet uue üksuse. Ja ühinemine aitab ettevõtetel saavutada selliseid eesmärke nagu kasv, aktsionäride väärtuse tõus, suurenenud mastaabisääst, sünergia, juurdepääs suurematele turgudele / uutele geograafiatele, sisenemine uude tööstusharusse jne.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found