HOMME Excelis | Kuidas kasutada EOMONTH Funtioni? (Näited)

Exceli EOMONTH funktsioon

EOMONTH on Exceli töölehe kuupäevafunktsioon, mis arvutab kuu lõpu antud kuupäevaks, lisades argumentidele kindla arvu kuid, see funktsioon võtab kaks argumenti ühe kuupäevana ja teise täisarvuna ning väljund on kuupäevavormingus, selle funktsiooni kasutamise meetod on järgmine = EOMONTH (alguskuupäev, kuud).

Valem

Sellel on kaks argumenti, millest mõlemad on nõutavad. Kus

  • start_date = See tähistab alguskuupäeva. Kuupäev tuleb sisestada funktsiooni DATE abil. Nt: KUUPÄEV (2018,5,15)
  • kuud = kuude arv enne või pärast alguskuupäeva. Kui number on positiivne, näitab see tulevast kuupäeva. Kui arv on negatiivne, annab see mineviku kuupäeva.

EOMONTH tagastusväärtus on seerianumber, mida saab funktsiooni KUUPÄEV abil teisendada kasutajasõbralikuks kuupäevavorminguks.

Kuidas kasutada funktsiooni EOMONTH Excelis? (koos näidetega)

Selle EOMONTHi funktsiooni Exceli mallis saate alla laadida siit - EOMONTHi funktsioon Exceli mallis

Näide 1 - 1 kuu edasi

Nagu ülaltoodud EOMONTH valem näitab,

= HOMMIK (B2,1)

EOMONTH rakendatakse lahtrile B2, mille kuupäeva väärtus on 21. august 2018. 2. parameetri väärtus on 1, mis tähistab 1 kuu edasi, st septembrit.

Lahter C2 tähistab saadud lahtrit, mille väärtus on 43373, mis on saadud kuupäeva järjekorranumber, st 2018. aasta septembri kuu viimane päev. Seerianumber teisendatakse täiendavalt loetavaks kuupäevavorminguks, kasutades funktsiooni TEXT Excelis, mis võtab parameetriteks teisendatava väärtuse ja kuupäeva vormingu .

Siin teisendatakse lahtrist C2 saadud väärtus kuupäeva vorminguks kujul „pp / kk / aaaa” ja saadud kuupäev kuvatakse lahtris D2, mis on 30. september 2018.

Näide 2 - 6 kuud tagasi

Nagu näidatud allpool EOMONTH valemis,

= EOMONTH (B4, -6)

EOMONTH Excelis rakendatakse lahtrile B4, mille kuupäeva väärtus on 21. august 2018. 2. parameetri väärtus on -6, mis näitab 6-kuulist tagasikäiku, st veebruari. Lahter C4 tähistab tulemuse lahtrit, mille väärtus on 43159, mis on tulemuskuupäeva ehk 2018. aasta veebruari kuu viimase päeva järjekorranumber.

Seerianumber teisendatakse täiendavalt loetavaks kuupäevavorminguks, kasutades Exceli funktsiooni TEXT, mille parameetriteks on teisendatav väärtus ja kuupäevavorming . Siin teisendatakse lahtrist C4 saadud väärtus kuupäeva vorminguks „pp / kk / aaaa” ja saadud kuupäev kuvatakse lahtris D4, mis on 28. veebruar 2018.

Näide 3 - sama kuu

Nagu näidatud allpool EOMONTH valemis,

= EOMONTH (B6, 0)

Funktsioon EOMONTH rakendatakse lahtrile B6, mille kuupäeva väärtus on 21. august 2018. 2. parameetri väärtus on 0, mis näitab sama kuud, st august. Lahter C6 tähistab tulemuse lahtrit, kus väärtus on 43343, mis on tulemuskuupäeva ehk 2018. aasta augusti kuu viimase päeva järjekorranumber.

Seerianumber teisendatakse täiendavalt loetavaks kuupäevavorminguks, kasutades Exceli funktsiooni TEXT, mille parameetriteks on teisendatav väärtus ja kuupäevavorming . Siin teisendatakse lahtrist C6 saadud väärtus kuupäeva vorminguks „pp / kk / aaaa” ja tulemuseks olev kuupäev kuvatakse lahtris D4, mis on 31. august 2018.

Asjad, mida meeles pidada

  • Kui start_date ei ole kehtiv kuupäev, EOMONTH tagastab #NUM! mis näitab viga numbris.
  • Kui tulemuseks olev kuupäev, st pärast etteantud kuude arvu (2. parameeter) lisamist või lahutamist, on vale, tagastab EOMONTH #NUM! mis näitab viga numbris.
  • Kui alguskuupäev on kirjutatud sobimatus vormingus, tagastab funktsioon EOMONTH funktsiooni #VALUE! mis näitab väärtuse viga.
  • Funktsiooni EOMONTH tagastusväärtus on seerianumber, mille saab funktsiooni DATE Excel abil teisendada kasutajasõbralikuks kuupäevavorminguks.
  • Vaikimisi käsitleb Excel 1. jaanuari 1900 seerianumbrina 1 ja 1. jaanuari 2008 tähisega 39448, mis näitab, et see on 39 448 päeva pärast 1. jaanuari 1900.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found