Nõuded ostjate vastu ja ostjate arved | 7 parimat erinevust

Erinevused saadaolevate ja võlgade vahel

Võlgnevus on summa, mille ettevõte võlgneb kliendilt oma kaupade müümise või teenuste osutamise eest, samas kui võlg on summa, mille ettevõte võlgneb oma tarnijale, kui kaupu ostetakse või teenuseid kasutatakse.

Ettevõtluses peate ostma kaupu krediidi abil ja müüma ka krediiti. Kuna ettevõte ostab ja müüb hulgi, peab ta arvestama nii krediidiostu kui ka krediidimüügiga.

 • Krediidiga ostes peate oma võlausaldajatele teatud summa tagasi maksma. Seda summat, mille võlgnete ettevõttena võlausaldajatele, nimetatakse võlgnevusteks.
 • Teisalt, kui müüte krediidiga, saaksite teatud aja pärast oma võlgnikelt teatud summa. Seda summat, mida te veel kätte ei saa, nimetatakse debitoorse arvena.

Mõlemad on ettevõtluse jaoks olulised, sest mõlemad aitavad ettevõttel teada, kui palju peab ettevõte end ära tasuma ja kui palju ettevõte saaks.

Selles artiklis läbime nende vahel võrdleva analüüsi.

Nõuded ostjate vastu ja võlgnetavad infograafikud

Peamised erinevused

 • Nõuded ostjate vastu on eeldatavasti tulevikus laekuvad rahad krediidi alusel sooritatud müügi eest. Võlad on sularaha, mis makstakse võlausaldajatele tooraine või teenuste ostmise eest
 • Nõuded ostjate vastu on summa, mille ettevõtte kliendid võlgnevad. Teiselt poolt on võlgnetav summa summa, mille ettevõte võlgneb tarnijatele.
 • Mõlemad neist on osa bilansist, kuid saadaolevad arved kuuluvad käibevara jaotisesse, võlgnevad võlad aga lühiajaliste kohustuste alla kohustiste alla.
 • Nõuded ostjate vastu on ettevõttele võlgnetavad summad, samas kui võlgnevused on ettevõtte võlgnetavad summad.
 • Võlad ostjate vastu tekivad kaupade ja teenuste müümise tõttu, võlgnevused aga krediidi abil ostetava materjali tõttu.
 • Nõudeid saab tasaarvestada ebatõenäoliselt laekuvate võlgade arvelt, samas kui võlgadel tasaarvestust ei ole.
 • Nõuete laekumata summade puhul tuleb sisse nõuda raha, samas kui arvete puhul tuleb tasuda võlgnevused.
 • Võlad ostjate vastu suurendavad rahavoogu, võlgnevused aga rahavoogude vähenemises.
 • Nõuded ostjate vastu on krediidimüügi tulemus, samas kui võlgnevused on krediidiostude tulemus.
 • Võlanõuete komponendid on võlgnikud ja arvete nõuded, samal ajal kui võlgnetavate arvete osa on tasumisele kuuluv.
 • Nõuded ostjate vastu arvutatakse müügituluna, millest on lahutatud tulud ning kõik kliendile antud allahindlused ja allahindlus. Keskmine võlgnevus arvutatakse algsaldo pluss lõppsaldo jagatuna kahega. Võlg on lihtsalt ostude kogumaksumus.
 • Võlgnevuste puhul lasub aruandekohustus võlgnikel, võlgnevuste puhul aga vastutus ettevõttel.

Võrdlev tabel

Alus Nõuded ostjate vastu Võlgnevused
Tähendus Nõuded ostjate vastu on summa, mille ettevõtte kliendid võlgnevad. Võlg on summa, mille ettevõte võlgneb oma tarnijatele.
Positsioon bilansil Nõuded ostjate vastu on bilansi käibevaras. Võlgnevused kajastuvad bilansi jooksval kohustusel.
Nihe Nõudeid saab tasaarvestada ebatõenäoliselt laekuvate võlgade arvelt. Võlgadel ei ole tasaarvestust.
Kontode tüüp Nõuetel on ainult üks kontokategooria, st ostunõuded. Võlgadel on mitu kontokategooriat, nagu makstav müük, intressid, makstavad tulumaksud.
Põhjus See konto on loodud kaupade ja teenuste müümise tõttu. See konto on loodud krediidi abil ostetud materjali tõttu.
Mõju rahavoogudele Tulemuseks on raha sissevool Tulemuseks on sularaha väljavool
Tegevus Kogutav raha Maksmisele kuuluv raha
Vastutus Aruandekohustus lasub võlgnikel. Aruandekohustus peitub äris.
Tüübid Vekslitega seotud nõuded ja võlgnikud Maksmisele kuuluvad arved ja võlausaldajad

Järeldus

Need on ühe mündi kaks külge. Igal tehingul, kui see toimub krediidi abil, peab olema võlgnevuste ja võlgnevuste element. Kui ettevõte A müüb krediidiga ettevõttele B, on ettevõte A võlausaldaja ettevõttele B ja ettevõte B oleks võlgnik ettevõttele A. See tähendab, et ühes tehingus on nii AR kui ka AP.

Nende kahe mõiste mõistmine on väga oluline. Eriti kui alustate ettevõtet ja teeksite palju tehinguid krediidiga (või arvel), peate tuvastama sama mündi kaks külge. Võlgnevuste ja võlgnevuste tuvastamine vähendab ettevõtte peamisel peavalu.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found