Tulu vs käive | 9 parimat erinevust (koos infograafikaga)

Peamine erinevus tulude vs käibe vahel on see, et tulud viitavad tulule, mille äriüksus teenib oma tavapärase tegevuse käigus oma kaupu müües või teenuseid pakkudes, samas kui käive viitab sellele, mitu korda ettevõte teenib tulu vara, mille ta on ettevõttes ostnud või loonud.

Erinevus tulude ja käibe vahel

Tulu ja käivet kasutatakse sageli omavahel asendatult ning paljudes kontekstides tähendavad need ka sama. Näiteks pööratakse varad ja varud ümber, kui need liiguvad ettevõttest kas varade müügi või nende kasuliku eluea ületamise tõttu. Kui need varad teenivad müügitulu, nimetatakse seda tuluks. Käive võib viidata ka äritegevusele, mis ei ole tingimata seotud müügiga, näiteks töötajate voolavus.

Selles artiklis vaatleme üksikasjalikult tulusid vs käivet.

Tulu vs käibe infograafika

Siin on 9 peamist erinevust tulude ja käibe vahel

Tulu ja käibe peamised erinevused

Kriitilised erinevused tulude ja käibe vahel on järgmised:

  • Tulu tähistab rahasummat, mida ettevõte teenib, müües oma tooteid või teenuseid klientidele. Teisalt viitab käive sellele, mitu korda ettevõte põletab vara, näiteks varude, sularaha ja töötajate kaudu.
  • Tulu peetakse ülioluliseks, sest see aitab mõista ettevõtte tugevust, kliendibaasi, suurust ja ka turuosa. Tulude kasv on stabiilsuse märk ja näitab usaldust ettevõtte vastu. Selleks, et ettevõte saaks laenu ja kapitali krediiti, peavad nad saama stabiilse tulu. Võlgnevused ja varude käive on kõige sagedamini kasutatavad mõõdikud, mis aitavad ettevõtte likviidsuspositsiooni kindlaks määrata.
  • Tulu on kasumiaruandes märgitud kui müük ja see on kohustuslik kõigile avalik-õiguslikele ettevõtetele. Käivet seevastu ei ole kohustuslik esitada ja see on arvestatud aruandluse paremaks mõistmiseks.
  • Tulu võib olla põhitegevusest ja mittetegevustulu on tavapärasest äritegevusest teenitud tulu. Seevastu mittetöötavad tulud on muudest tegevustest nagu üür, dividendid jne saadav lisatulu.
  • Tulu arvutatakse käibe kogumahuna, millest on maha arvatud tulud. Kui käibe suhe arvutatakse kassakäibena - netokäive / raha, kogu varade käive - netokäive / keskmine kogu vara ja põhivara käive - põhivara / põhivara.
  • Tulu mõjutab ettevõtte kasumlikkust, käive aga ettevõtte efektiivsust.
  • Arvutimüügifirma tulu saab kindlaks määrata, korrutades müüdud ühikute arvu tulu hinnaga. Seevastu käibe saab määrata aasta jooksul müüdud arvutite arvu järgi.
  • Tulude mõistmine on hädavajalik, kuna see aitab kindlaks määrata ettevõtte kasvu ja jätkusuutlikkust, teisest küljest on käibe mõistmine vajalik tootmistaseme juhtimiseks ja tagamaks, et miski ei jääks pikema aja jooksul varuta.

Tulude ja käibe erinevused pea ja pea vahel

Vaatame nüüd tulude ja käibe vahelisi erinevusi.

Tulude ja käibe alus Tulud Käive
Definitsioon  Tulu viitab rahale, mida ettevõte teenib, müües oma klientidele hinnaga tooteid. Käive viitab sellele, mitu korda ettevõte varasid teeb või läbi põletab.
Mõju Tulu mõjutab ettevõtte kasumlikkust. Käive mõjutab ettevõtte efektiivsust.
Suhtarvud Tulu kasutatakse selliste kasumlikkuse suhtarvude arvutamiseks nagu brutokasum, puhaskasum ja ärikasumi marginaal. Käibesuhteks kasutatakse laialdaselt varude käibe suhet, varade käibe suhet, müügikäivet, võlgnevuste ja võlgnevuste suhet.
Tähendus Tulu on ettevõtte müüdud kaupade või teenuste koguväärtus. Käive on tulu, mille ettevõte teenib kaupade ja teenustega kauplemise kaudu.
Tähtsus Tulu mõistmiseks on kriitiline tähtsus, kuna see on üks olulisi tegureid, mis määravad ettevõtte kasvu. Käibest aru saamine on ülitähtis tootmistaseme juhtimiseks ja tagamaks, et miski ei jääks pikema aja jooksul varuna tühjaks.
Näide  Tulu arvutamisel korrutatakse müüdud arvutite kogusumma hinnaga. Käive tähendab aastas müüdud arvutite koguarvu.
Tüübid Tulu võib olla kahte tüüpi - põhitulu ja mittetegevustulu. Käive võib olla kolme tüüpi: varud, sularaha ja tööjõud.
Aruandlus Tulude aruandlus on kohustuslik ja see on kasumiaruande esimene rida. Käibe esitamine ei ole kohustuslik, vaid see arvutatakse avalduste paremaks mõistmiseks.
Valem Tulu arvutatakse järgmiselt:

Müük kokku - tootlus

Vähesed käibevalemid on järgmised:

Sularahakäive - müügitulu / sularaha

Varade kogukäive - netokäive / keskmine kogu vara

Põhivara käive - põhivara / põhivara netovara

Järeldus

Tulude ja käibe vahe on keeruline, kuid kõigi organisatsioonide ellujäämiseks väga oluline. Tulude suurendamine ja maksimeerimine on oluline aspekt, mida kõik organisatsioonid püüavad saavutada. Tulude võrdlemine aasta-aastalt aitab neil kindlaks teha, millises suunas ettevõte liigub ja kas on veel arenguruumi. Käibesuhtarvude õigeks arvutamiseks või mitte, on oluline, et oleks seatud võrdlusalus. Õige käibekordaja määramine sõltub peamiselt tööstuse olemusest ja äritüübist. Kuigi tulude ja käibe vahel on vahe, on mõlemad ettevõtluse jaoks olulised mõisted.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found