Erinevus ajakirja ja pearaamatu kontode vahel

Ajakiri vs pearaamatu erinevused

Peamiseks erinevuseks Teataja ja Ledger , et Journal on esimene samm moodustab tsükli, kus kõik raamatupidamistehingute analüüsitakse ja kirja päevikut ning arvestades, pearaamatu on pikendamine ajakirjade kus päevikukirjete kajastatakse ettevõtte oma pearaamatu konto, mille alusel koostatakse ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne.

Mõlemad on finantsarvestuses olulised mõisted. Kui te ei tunne päevikut ja pearaamatut, ei saaks te iga tehingu tegelikku tähendust lahti mõtestada.

Päevik on esimene tehinguvorm. Ajakirjas debiteerib ja krediteerib raamatupidaja parimat kontot ning registreerib tehingu raamatupidamisraamatusse esimest korda, kasutades topeltkande süsteemi.

Pearaamatus loob raamatupidaja vormingu “T” ja paneb siis päeviku õigesse järjekorda. Võime öelda, et pearaamat on ajakirja laiendus. Kuid kuna loome pearaamatust vaadates proovibilansi, kasumiaruande ja bilansi, on see ka nii oluline.

Teataja vs pearaamatu infograafika

Peamised erinevused

  • Ajakirja nimetatakse algseks kanderaamatuks, kuna tehing registreeritakse kõigepealt päevikusse. Pearaamatut nimetatakse seevastu teiseks kanderaamatuks, kuna pearaamatu tehing kantakse päevikust üle pearaamatusse.
  • Ajakirjas registreeritakse kanne järjestikku, st vastavalt tehingu toimumisele. Pearaamatusse kantakse kanne kontotarkusena.
  • Ajakirja salvestamise toimingut nimetatakse ajakirjaks. Pearaamatusse salvestamist nimetatakse postitamiseks.
  • Ajakirjas on jutustamine kohustuslik, sest vastasel juhul kaotaks kirje oma väärtuse. Pearaamatus on kirjeldus valikuline.
  • Ajakirjas pole tasakaalustamist vaja. Pearaamatus on tasakaalustamine perioodi lõpus kohustuslik.

Võrdlev tabel

Võrdluse alus Teataja Pearaamat
1. Tähendus See on finantstehingute esimene kanne, mis on õigesti kokku võetud ja kirjendatud vastavalt kahekordse kirjendamise süsteemile. Pearaamat salvestatakse ajakirjast vormingus “T” ning sellest saab proovibilansi, kasumiaruande ja bilansi.
2. Kumb on olulisem? Päevik on kriitilisem kui pearaamat, sest kui seda tehakse valesti, ei saa pearaamatut õigesti teha. Pearaamat sõltub päeviku õigsusest, sest kui päevik on õigesti salvestatud, järgneb pearaamat.
3. Vorming Päeviku vorming on lihtne ja lisame kuupäeva, andmed, pearaamatu folio, deebetisumma ja krediidisumma. Pearaamatu vorming on T-vorming, kus me kasutame kuupäeva, üksikasju ja summat mõlemal küljel.
4. L abel Seda nimetatakse "algse sissekande raamatuks". Seda nimetatakse “teise sissekande raamatuks”.
5. Salvestusakt Ajakirjade tegemist nimetatakse ajakirjanduseks. Pearaamatu tegu nimetatakse postitamiseks.
6. Kuidas kirjet registreeritakse? Ajakirjas kirjendatakse kirje tehingu kuupäeva järgi. Pearaamatusse kantakse kanne kontopõhiselt.
7. Jutustamine Jutustamine on kirje olemuse mõistmiseks kohustuslik. Jutustamine on vabatahtlik.
8. Tasakaalustamise vajalikkus Tasakaalustamine pole ajakirjas nõutav. Pearaamatus on tasakaalustamine kohustuslik.

Järeldus

Ajakirja ja pearaamatu mõistmine on äärmiselt oluline. Kui suudate mõlemat hästi jälgida, näib ülejäänud raamatupidamine teile väga lihtne, sest oleksite võimeline ühendama, miks konto debiteerib ja milliseid muid krediite.

Kui aga võrrelda, näeksime, et ajakiri on kriitilisem kui pearaamat; sest kui ajakirjas on mõni viga, oleks seda raske teada saada, kuna see on algse sissekande raamat. Pearaamat on ülioluline ka seetõttu, et see on kõigi teiste finantsaruannete allikas.