Tulumaksu eraldis (määratlus, valem) Arvutusnäited

Tulumaksu tähenduse eraldis

Tulumaksu eraldis on maks, mida ettevõte eeldatavasti maksab jooksval aastal, ja see arvutatakse ettevõtte puhastulu korrigeerimiste abil ajutiste ja püsivate erinevustega, mis seejärel korrutatakse kohaldatava maksumääraga.

Tulumaksu arvutamise eraldis

Tulumaksu eraldis arvutatakse üksikisiku või ettevõtte teenitud tulult järgmise valemi abil:

Tulumaksu valemi eraldis = enne tulumaksu teenitud tulu * Kohaldatav maksumäär

Tulumaksu eraldise arvutamise näide

Järgnev näide mõistest paremaks mõistmiseks.

Selle tulumaksu Exceli eraldise saate alla laadida siit - tulumaksu Exceli malli eraldis

OÜ on ettevõte, mis toodab ja müüb autotooted turuaruannetes vastavalt 31. detsembril 2018 lõppenud aruandeaasta andmetele. Oletame, et ettevõtte kohaldatav tulumaksumäär on vaatlusalusel aastal 30%. Arvutage kasum enne maksustamist, kasutades antud arvandmeid ja 31. detsembril 2018 lõppeva aruandeaasta tulumaksu eraldist.

Lahendus

Selle arvutamiseks arvutatakse esitatavate üksikasjade põhjal kõigepealt kasum enne maksustamist.

Maksude eelse kasumi arvutamise aruanne

 • = 170000 USD + 100000 dollarit
 • = 70000 dollarit

Seega on ülaltoodud kasumi enne makse arvestamise avalduse põhjal 70 000 dollarit ettevõtte Ami enne kasumit maksustamist. 31. detsembril 2018 lõppeva aruandeaasta jaoks.

Nüüd arvutatakse tulumaksu eraldis järgmiselt:

 • = 70 000 dollarit * 30%
 • Tulumaksu eraldis = 21 000 dollarit

Seega on 31. detsembril 2018 lõppeva aruandeaasta tulumaksu eraldis ettevõttele A ltd 21 000 dollarit.

Eelised

Nendega seotud erinevad eelised on järgmised:

 • See on eraldis, mille ettevõte teeb oma praeguse kasumi kasumist tulevikus oma maksukohustuse täitmiseks. Ettevõtte poolt maksusätete tegemise kuupäeva ja maksekuupäeva vahel jääb siiski teatav ajavahe. Nii saab ettevõte kasutada ajavahe võimalust ja kasutada vaheperioodil lühiajalise finantseerimise allikana maksude eraldist. See ei tähenda ettevõttele mingeid lisakulusid ega ka juriidilisi formaalsusi.
 • Tulumaksu eraldise abil teeb ettevõte tulevase vastutuse eraldise aegsasti ette. See teavitab kõiki sidusrühmi maksukohustusest, mis ettevõttele tulevikus tekib.

Puudused

Sellega seotud puudused on järgmised:

 • See on ettevõtte rahastamisallikas, kuid ainult lühiajaliselt ja seda ei saa ettevõtte nõudmisel kasutada pikaajalise finantseerimise jaoks.
 • Mõnikord on võimalik, et ettevõte loob tulumaksu liigse eraldise, mis toob kaasa ettevõtte rahaliste vahendite ebapiisava kasutamise, kuna ettevõte oleks võinud kasutada vahendeid muudes tootmisvaldkondades.

Tulumaksu eraldisega seotud olulised punktid

Nendega seotud erinevad olulised punktid on järgmised -

 • Ettevõte loob selle oma praeguse kasumi kasumist tulevikus tekkiva maksukohustuse täitmiseks.
 • See luuakse arvestades ettevõtte sellel perioodil kohaldatavat maksumäära.
 • Ettevõte teeb seda, korrigeerides nii ettevõtte püsiva kui ka ajutise laadi erinevust perioodi puhaskasumis.
 • Ettevõtte poolt maksueraldise moodustamise ja selle tasumise kuupäeva vahel on teatav ajavahe. Seega saab ettevõte seda kasutada vaheperioodil lühiajalise finantseerimise allikana.

Järeldus

Tulumaksu eraldis viitab eraldisele, mille ettevõte loob vaatlusalusel perioodil teenitud tulu kohta vastavalt ettevõtte suhtes kohaldatavale maksumäärale. Ettevõte teeb selle eraldise, korrigeerides ettevõtte perioodi puhaskasumi püsiva ja ajutise iseloomu erinevust.

Kuna ettevõtte poolt maksude eraldise tegemise kuupäeva ja selle tasumise kuupäeva vahel on teatud ajavahe, saab ettevõte kasutada ajavahemiku võimalust ja kasutada maksude eraldist maksude eraldisena. lühiajaline rahastamine vaheperioodil. Kuid see on ettevõtte rahastamisallikas, kuid ainult lühiajaliselt ja seda ei saa ettevõtte nõudmisel kasutada pikaajalise finantseerimiseks. Samuti on võimalik, et mõni kord loob ettevõte tulumaksu liigse eraldise, mis võib viia ettevõtte rahaliste vahendite ebapiisava kasutamiseni.