Näited käibekapitali kohta 4 parimat analüüsi näidet

Käibekapital viitab summale, mida ettevõte vajab igapäevase tegevuse rahastamiseks ja mille näide sisaldab tootjaga käibekapitali 100 000 dollarit, mis arvutatakse lahutades 200 000 dollari lühiajalised kohustused käibevarast 300 000 dollarit.

Käibekapitali parimad näited

Käibekapital tähendab fondi, mis on ettevõtte käsutuses igapäevase äritegevuse täitmiseks. See on ettevõtte lühiajalise finantsilise tugevuse näitaja ja tähistab suutlikkust täita lühiajalised kohustused ja võlakohustused ühe aasta jooksul. Järgmine käibekapitali näide annab ülevaate käibekapitali kõige levinumatest allikatest.

 • Spontaanne : see viitab fondidele, mis on turul hõlpsasti kättesaadavad
  • Erinevad võlausaldajad
  • Maksmisele kuuluvad arved
  • Kaubanduskrediit
  • Makstavad märkmed
 • Lühiajaline WC :
  • Arvete allahindlus
  • Sularahakrediit
  • Panga OD
  • Äripaber
  • Ettevõtete vahelised laenud ja ettemaksed

Kõigis allpool toodud käibekapitali näidetes on toodud teema, asjakohased põhjused ja vajaduse korral lisakommentaarid.

Käibekapitali arvutamise näited

Näide 1

Oletame, et ABC Limited'il on käibevara 5,00 000 dollarit ja lühiajalised kohustused 300 000 dollarit. Põhivara on 1 000 000 dollarit. Pikaajaline võlg on 1 000 000 dollarit ja ülaltoodud praeguse vastutuse alla kuuluv lühiajaline võlg on 25 000 dollarit. Arvutage ettevõtte käibekapital ja analüüsige seda.

Lahendus:

Siin on kogu käibekapital = ettevõtte käibevara = 5,00 000 dollarit

Püsiv käibekapital = ettevõtte põhivara = 1 000 000 dollarit

Puhaskäibekapitali arvutamine on järgmine -

 • NWC = käibevara - lühiajalised kohustused
 • = 5,00 000–3,00 000 USD
 • = 2 000 000 dollarit

Ajutine WC toimub -

 • Ajutine WC = NWC - PWC
 • = 2 000 000–1 000 000 USD
 • = 1 000 000 dollarit

Analüüs:

Ülaltoodud käibekapitali näites on ABC Limitedil tugev käibekapital nii lühiajaliste kui ka pikaajaliste finantsvajaduste rahuldamiseks. Ettevõtte praegune suhe on siiski veidi alla tööstusharu keskmise 2, mida ettevõte peab tulevikus parandama. ABC Ltd edasine ajutine WC on samuti positiivne, mis on hea märk.

Näide 2

Oletame, et ABC Limited'il on käibevara 10,00 000 dollarit ja lühiajalised kohustused 15,00 000 dollarit. Arvutage ettevõtte WC.

Lahendus:

Sellisel juhul on kogu käibekapital 10 000 000 dollarit. Ettevõtte puhasväärtus oleks aga (- $ 5,00 000), kuna lühiajalised kohustused on suuremad kui ettevõtte käibevara. ABC Limited kannatab ettevõtte negatiivse käibekapitali tõttu likviidsuskriisis, mis takistab äritegevust pikas perspektiivis.

Nii kõrge negatiivne WC on krediidireitinguagentuuride puhul negatiivne märk, mis sunniks neid reitingut ühe astme võrra alandama, kui olukord tulevikus ei parane.

Näide # 3

Ettevõtte XYZ Limited käibevara on 2 000 000 dollarit ja lühiajalised kohustused 90 000 dollarit. Võlakirjas sisalduvad saadaolevad summad 75 000 dollarit deklareeritakse halbade võlgadena ja kantakse järgmisel aastal kasumiaruandesse.

Lahendus:

Sel juhul, kuigi puhas käibekapital on positiivne, st 110 000 dollarit paberil, ei oleks see tegelikult tegelik pilt, kuna 75 000 dollarit peetakse halbaks ja kaheldavaks taastumiseks. Tegelikult peab netokäibekapital olema korrigeeritud saadaolevate nõuete osaga, et välja töötada XYZ Limited muudetud puhas käibekapital, kuna see mõjutab tippjuhtkonna strateegiliste otsuste langetamist.

Näide 4

PQR Limitedi käibevara on 2 000 000 dollarit ja lühiajalised kohustused 90 000 dollarit. Vara hulka kuuluv 1 50 000 dollari suurune laovaru on aegunud, kuna kaup on rohkem kui 6 kuud laos lebanud. Sama turuväärtus oleks 50 000 dollarit.

Lahendus:

Sel juhul oleks PQR Limited netokäibekapital bilansi vaate kohaselt 110 000 dollarit, mis on ettevõtte jaoks positiivne, kuid kuna ülaltoodud näites toodud varude turuväärtus on langenud 50 000 dollarini, peaks see loetakse varude tegelikuks taastumishinnaks.

Seega oleks muudetud puhas käibekapital (2 000 000 - 1 50 000 USD + 50 000 USD) - 90 000 USD = 1 000 000 USD. Likviidsuse säilitamiseks peaks ettevõtte juhtkond varude võimalikult varakult maha müüma.

Järeldus

Seega on see peamine komponent ettevõtte finantsseisundi analüüsimisel ja võrdlemisel kaaslastega. Tugev käibekapitalitsükkel annab ettevõttele padja ettevõtte sujuva äritegevuse teostamiseks. Negatiivne käibekapital tekitab ettevõttes tohutut stressi, kuna ettevõte ei suuda likviidsusprobleemide tõttu oma igapäevaseid kohustusi tasuda.

 • Samuti ei ole soovitatav lukustada tohutuid fonde käibekapitali tsüklisse, kuna sellega kaasnevad kulud. Näiteks on kõrge laoseis ettevõtte jaoks negatiivseks märgiks, kuna on olemas võimalus, et varud vananevad. Nii et paberil võib ettevõtte WC lühikese aja jooksul hea välja näha; sellel võib aga olla märkimisväärne mõju, kui Inventari ei müüda ja see aegub.
 • Seetõttu peaks ettevõte strateegiliselt planeerima rahavoo ja minimaalse käibekapitali, mis on vajalik äritegevuse sujuvaks toimimiseks, nii et käibevaradesse ei jääks lukustatud suuri summasid või kohustused oleksid alahinnatud, kuna see võib suurendada WC-d.