Funktsioon NORM.S.INV Excelis (valem, näide) | Kuidas kasutada?

Valemina nimetatuna võime arvata, et see funktsioon arvutab normaaljaotuse pöördväärtuse ja selle funktsiooni jaoks jääb andmekogumi keskmine alati nulliks ja standardhälve on alati üks, see on ka Excelis sisseehitatud funktsioon mida kasutatakse statistikas nagu regressioonanalüüs.

Funktsioon NORM.S.INV () Excelis

See on Excelis eelnevalt ehitatud integreeritud funktsioon, mis on liigitatud Exceli statistiliste funktsioonide alla. NORM.S.INV exceli funktsioon on uusim uuendatud versioon, mille täpsus on selle Exceli funktsiooni vanema versiooniga võrreldes parem

  • Normaaljaotus on statistikas kõige enam kasutatav jaotus. Seda nimetatakse ka "Bell kõveraks" või "Gaussi kõveraks"
  • Normaaljaotust saab selle keskmise ja standardhälbe (SD) väärtuste põhjal täielikult kirjeldada.
  • Normaaljaotust nimetatakse standardseks normaaljaotuseks, kui selle keskmine väärtus on “0” või null ja standardhälbe väärtus on võrdne 1

Normaaljaotust saab standardida, kasutades allpool mainitud valemit

z = (x - keskmine) / sd

Z-väärtus x-teljel on standardne normhälve. Siin näitab punane noolega joon kõveras, kus keskmise väärtuse standardhälve jääb 1 piiresse, samas kui roheline noolega joon kõveras näitab, kus 0 keskmise väärtuse standardhälve on 2 piires.

Funktsiooni NORM.S.INV Exceli määratlus

Funktsiooni NORM.S.INV Excel kasutatakse antud tõenäosusväärtuse pöördväärtusliku normaaljaotuse kumulatiivse jaotuse väljaselgitamiseks või arvutamiseks

See tagastab tavalise normaalse kumulatiivse jaotuse pöördväärtuse. Jaotise keskmine on null ja standardhälve üks.

Arvestades tõenäosust, et muutuja jääb keskmisest teatud kaugusele, arvutab ta z-väärtuse (standardne normhälve), kus see vastab kõvera alusele alale

Tavaliselt peaks ala jääma vahemikku 0 kuni

Siin z väärtus (standardne normhälve) vastab ühe saba tõenäosusele P

Kus P väärtus peab olema vahemikus 0 kuni 1 (0

NORM.S.INV valem Excelis

Funktsiooni NORM.S.INV süntaks või valem Microsoft Excelis on:

Selle süntaksil või valemil on järgmine argument:

Tõenäosus: (kohustuslik või nõutav parameeter) See on normaaljaotusele vastav tõenäosus

See on funktsiooni NORM.S.DIST pöördfunktsioon

Kuidas Excelis funktsiooni NORM.S.INV kasutada?

Vaatame välja, kuidas NORM.S.INV exceli funktsioon Excelis töötab.

Selle Exceli NORM.S.INV-funktsiooni saate alla laadida siit - NORM.S.INV-funktsioon Excelis

Näide 1 - tõenäosuse (P) väärtuse jaoks, mis on väiksem kui 0,5

Allpool mainitud näites on mul lahtris „C9” andmekogum ehk 0,28, mis on tõenäosuse väärtus.

Siin pean välja selgitama normaalse normaalse kumulatiivse jaotuse pöördvõrdelise väärtuse, kasutades funktsiooni NORM.S.INV excel FUNCTION

Rakendame seda funktsiooni lahtris “C13”. Valige lahter “C13”

Klõpsake valemi tööriistariba all funktsiooni sisestamise nuppu (fx).

ilmub dialoogiboks,

Sisestage funktsioonivälja otsimisel märksõna „NORM”. Ilmuvad erinevad tavalised normaaljaotuse kumulatiivsed jaotusvõrrandid. Selles valige funktsioon NORM.S.INV Excel

Tõenäosus : see on normaaljaotusele vastav tõenäosus, siin on see 0,28

Pärast tõenäosuse argumendi sisestamist klõpsake nuppu OK = NORM.S.INV (0,28)

See tagastab standardse normaaljaotuse kumulatiivse jaotuse või standardse normaalhälbe pöördväärtuse ligikaudse väärtuse, st -0,582841507

Näide 2 - tõenäosuse (P) väärtuse jaoks, mis on suurem kui 0,5

Allpool mainitud näites on mul lahtris “B22” andmekogum ehk 0,88, mis on tõenäosuse väärtus.

Siin pean välja selgitama normaalse normaalse kumulatiivse jaotuse pöördväärtuse ligikaudse väärtuse, kasutades funktsiooni NORMSINV ()

Rakendame seda funktsiooni lahtris “B26”. Valige lahter “B26”

Klõpsake valemi tööriistariba all funktsiooni sisestamise nuppu (fx).

Ilmub dialoogiboks.

Sisestage funktsioonivälja otsimisel märksõna „NORM”. Ilmuvad erinevad tavalised normaaljaotuse kumulatiivsed jaotusvõrrandid. Selles funktsioonis valige NORM.S.INV ().

Topeltklõpsake funktsioonil. Ilmub dialoogiboks, kus tuleb argumente täita või sisestada, st = NORM.S.INV (tõenäosus)

Tõenäosus: see on normaaljaotusele vastav tõenäosus, siin on see 0,88

Pärast tõenäosuse argumendi sisestamist klõpsake nuppu OK, st = NORM.S.INV (0,88)

See tagastab standardse normaaljaotuse kumulatiivse jaotuse või standardse normaalhälbe pöördväärtuse ligikaudse väärtuse, st 1,174986792

Näide 3 - tõenäosuse (P) väärtuse 0,51 korral

Allpool mainitud näites on mul andmekogum lahtris “B32” ehk 0,51, mis on tõenäosuse väärtus.

Siin pean välja selgitama normaalse normaalse kumulatiivse jaotuse pöördvõrdelise väärtuse, kasutades funktsiooni NORM.S.INV ()

Rakendame seda funktsiooni lahtris “B37”.

Klõpsake valemi tööriistariba all funktsiooni sisestamise nuppu (fx)

ilmub dialoogiboks.

Sisestage funktsioonivälja otsimisel märksõna „NORM”. Ilmuvad erinevad tavalised normaaljaotuse kumulatiivsed jaotusvõrrandid.

Tõenäosus: see on normaaljaotusele vastav tõenäosus, siin on see 0,5

Pärast tõenäosuse argumendi sisestamist klõpsake nuppu OK = NORM.S.INV (0,51)

See tagastab standardse normaalse kumulatiivse jaotuse või standardse normaalhälbe pöördväärtuse ligikaudse väärtuse, st 0,025068908

Mida peaks Exceli funktsiooni NORMSINV () kohta meeles pidama

Selle funktsiooni levinumad vead Excelis on #NUM! viga & #VALUE! viga

1. #NUM! Viga

#NUM! tõrge Ilmneb siis, kui antud tõenäosuse argument on väiksem kui null (negatiivsed väärtused) või võrdne nulliga või suurem kui üks.

Allpool mainitud tabeli lahtris “B41” on arvuline väärtus 0. Kui rakendame funktsiooni NORM.S.INV, tagastab see #NUM! viga

Samamoodi, kui rakendame funktsiooni NORM.S.INV () lahtrite B42 ja B43 väärtustel 1,5 ja -1,5, tagastab tõrke # NUM!

2. # VÄÄRTUS! Viga

#VÄÄRTUS! tõrge Ilmneb siis, kui mõni antud argumentidest on tekstiväärtusega või mittearvuline

Allpool nimetatud tabelis sisaldab lahter “B24” tekstiväärtust, see tähendab sõna “TEXT”. Kui rakendame NORM.S.INV exceli funktsiooni, et teada saada tavalise normaalse kumulatiivse jaotuse pöördväärtuse ligikaudne väärtus. See tagastab väärtuse #VALUE! viga

Selle funktsiooni väärtuste täpsus või täpsus sõltub NORM.S.INV & NORM.S.DIST täpsusest. väärtused. See kasutab iteratiivset otsimistehnikat.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found