Rahaturu ja kapitalituru erinevus 10 parimat erinevust

Rahaturg vs kapitaliturg

Nii rahaturg kui ka kapitaliturg on kaks erinevat tüüpi finantsturge, kus rahaturul kasutatakse lühiajalist laenamist ja laenamist, samas kui kapitaliturgu kasutatakse pikaajaliste varade jaoks, st varade jaoks, millel on tähtaeg on üle ühe aasta.

Rahaturg ja kapitaliturg on finantsturgude tüübid. Rahaturgu kasutatakse lühiajaliseks laenamiseks või laenamiseks, tavaliselt hoitakse varasid ühe aasta või vähem, kapitaliturge kasutatakse aga pikaajaliste väärtpaberite jaoks, millel on otsene või kaudne mõju kapitalile. Kapitaliturgude hulka kuuluvad aktsiaturg ja võlaturg.

Mis on rahaturg?

Rahaturud on korrastamata turud, kus pangad, finantsasutused, raha vahendajad ja maaklerid kauplevad finantsinstrumentidega lühikese aja jooksul. Nad kauplevad lühiajaliste võlainstrumentidega, nagu kaubanduskrediit, kommertspaber, hoiusesertifikaat, võlakirjad jne, mis on väga likviidsed ja mida saab lunastada vähem kui ühe perioodi jooksul.

Kauplemine rahaturul toimub enamasti börsiväliselt, st vahetusi ei kasutata või kasutatakse vähe. Need pakuvad ettevõtetele lühiajalist krediiti ja mängivad suurt rolli majanduse likviidsuse tagamisel lühiajaliselt. See aitab ettevõtet ja tööstusi käibekapitalinõuetega.

Mis on kapitaliturg?

Kapitaliturg on selline finantsturg, kus finantstoodetega, nagu aktsiad, võlakirjad, võlakirjad, kaubeldakse pikka aega. Need teenivad pikaajalist rahastamist ja pikaajalist kapitalinõuet. Kapitaliturg on vahendaja ja oksjoniturg ning koosneb kahest kategooriast:

 • Esmane turg : esmane turg, kus avalikkusele pakutakse uut väärtpaberite emissiooni
 • Järelturg : järelturg, kus investorite vahel kaubeldakse emiteeritud väärtpaberitega.

Rahaturg vs kapitalituru infograafika

Peamised erinevused

 • Lühiajaliste väärtpaberitega kaubeldakse rahaturgudel, pikaajaliste väärtpaberitega aga kapitaliturgudel
 • Kapitaliturud on hästi korraldatud, samas kui rahaturud pole seda korraldanud
 • Rahaturu likviidsus on kõrge, samas kui kapitaliturgudel on likviidsus suhteliselt madal
 • Rahaturgudel on kõrge likviidsus ja madal tähtaeg, seetõttu on rahaturgude instrumendid madala riskiga, samas kui kapitaliturud on suhteliselt kõrge riskiga
 • Keskpank, kommertspangad ja mittefinantsasutused töötavad peamiselt rahaturgudel, samas kui börsid, kommertspangad ja mitte-pangandusasutused töötavad kapitaliturgudel
 • Rahaturgudel nõutakse kapitalivajaduste täitmist lühiajaliselt, eriti käibekapitalinõuded ning kapitaliturgudelt nõutakse pikaajalist finantseerimist ja põhikapitali maa, vara, masinate, ehituse jms ostmiseks.
 • Rahaturud pakuvad majanduses likviidsust, kus kapitaliturud stabiliseerivad majandust pikaajalise rahastamise ja säästude mobiliseerimise tõttu
 • Kapitaliturud toovad üldjuhul kõrgemat tootlust, rahaturud aga investeeringutelt madalat tulu

Võrdlev tabel

Võrdluse alus Rahaturg Kapitaliturg
Definitsioon See on finantsturu osa, kus laenatakse ja võetakse laenu lühiajaliselt kuni üheks aastaks Kapitaliturg on osa finantsturust, kus laenamine ja laenamine toimub keskpikas ja pikas perspektiivis
Asjaomaste instrumentide tüübid Rahaturud tegelevad tavaliselt võlakirjadega, vekslitega, kommertspaberitega, võlakirjadega, kõnerahadega jne. Kapitalituru tehingud aktsiate, võlakirjade, võlakirjade, eelisaktsiate jms osas.
Kaasatud asutused / investorite tüübid Rahaturul on finantspangad, keskpank, kommertspangad, finantsettevõtted, rahalised vahendid jne. See hõlmab börsimaaklerid, investeerimisfondid, kindlustusandjad, üksikinvestorid, kommertspangad, börsid, kindlustusseltsid
Turu olemus Rahaturud on mitteametlikud Kapitaliturud on formaalsemad
Turu likviidsus Rahaturud on likviidsed Kapitaliturud on suhteliselt vähem likviidsed
Tähtaeg Finantsinstrumentide tähtaeg on tavaliselt kuni 1 aasta Kapitaliturgude instrumentide tähtaeg on pikem ja neil pole kindlaks määratud ajakava
Riskifaktor Kuna turg on likviidne ja tähtaeg on alla ühe aasta, on kaasnev risk madal Vähem likviidse olemuse ja pika tähtaja tõttu on risk suhteliselt kõrge
Eesmärk Turg täidab ettevõtte lühiajalisi krediidivajadusi Kapitaliturg täidab ettevõtte pikaajalisi krediidivajadusi
Funktsionaalsed teenused Rahaturud suurendavad rahaliste vahendite likviidsust majanduses Kapitaliturg stabiliseerib majandust pikaajaliste säästude tõttu
Investeeringutasuvus Rahaturgude tootlus on tavaliselt madal Kapitaliturgude tootlus on pikema kestuse tõttu kõrge

Järeldus

 • Mõlemad on osa finantsturgudest. Finantsturgude põhieesmärk on suunata vahendeid ja teenida tootlust. Finantsturud stabiliseerivad rahapakkumist laenuvõtmise mehhanismi abil, st laenuandjad tagavad laenuvõtjatele vahendite ülejäägi.
 • Mõlemad on vajalikud majanduse paremaks muutmiseks, kuna need vastavad ettevõtte ja tööstuse pikaajalistele ja lühiajalistele kapitalivajadustele. Turud julgustavad üksikisikuid hea tootluse saamiseks raha investeerima.
 • Investorid saavad kasutada kõiki turge vastavalt nende vajadustele. Kapitaliturud on üldjuhul vähem likviidsed, kuid annavad suurema riskiga head tootlust, rahaturud on aga väga likviidsed, kuid madalama tootlusega. Rahaturge peetakse ka ohutuks varaks.
 • Turu kõrvalekallete ja ebatõhususe tõttu ülaltoodud kõrvalekalletest ei pruugi see siiski kehtida. Investorid püüavad selliste anomaaliate tõttu otsida arbitraaživõimalusi suurema tootluse saamiseks. Rahaturge peetakse turvaliseks, kuid need toovad mõnikord negatiivset tootlust. Seega peaksid investorid enne oma raha lühiajaliseks või pikaajaliseks paigutamiseks uurima iga finantsinstrumendi plusse ja miinuseid ning finantsturu seisukorda.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found