Aktsiate ja võlakirjade erinevus (koos infograafikaga)

Peamine erinevus aktsiate ja võlakirjade vahel on see, et aktsiad on kapital, mis kuulub ettevõtte aktsionäridele. See annab õiguse hääletada ettevõtte küsimustes ja õiguse nõuda nende osa ettevõtte kasumist. Võlakirjad on ettevõtte poolt rahaliste vahendite saamiseks emiteeritud võlainstrumendid. Sellel on fikseeritud intressimäär koos kumulatiivsete ja mittekumulatiivsete omadustega, mis on lunastatavad pärast fikseeritud intervalli kas osamaksetena või ühekordse summana.

Aktsiad vs võlakirjad

Ettevõtete maailmas on oma kapitali struktuur. Neil on väga keeruline kapitalivorming, mis hõlmab aktsiakapitali, võlafondi, inglikapitali, reserve ja ülejääki jne. Kapitalistruktuuri igal komponendil on oma eripärad, mis muudab selle sobivaks oma olukordade ja olude kogumi jaoks.

Mis on aktsia?

Aktsiad on ettevõtte omanike omandikapital. Aktsiate omanikku peetakse ettevõtte omanikeks ja tal on põhikirjast tulenevad erinevad õigused. Aktsiad on ettevõtte aktsiakapitali mõõtühik. Aktsiate puhul kasutatakse muid termineid aktsiad, aktsiakapital, aktsiakapital jne.

Mis on võlakiri?

Võlakirjad on ettevõtte tunnustus võla suhtes, mille konkreetne ettevõte on laenanud fondi pakkuja ehk võla vormis investori ees. Need on võlainstrumendid, mida ettevõtted kasutavad oma kapitalinõude täitmiseks, andes varasid hüpoteegina / tagatisena. Praegu on Indias kõigil võlakirjadel ettevõtte vara esimene tasu.

Võtame näite Debenture'ist.

ABY Ltd on XYZi promootorite grupi poolt välja lastud, emiteerides 500 miljoni dollari suuruse aktsiakapitali, emiteerides 50 miljoni aktsia, igaüks 10 dollarit. Samuti ostsid nad masinaid ja seadmeid, emiteerides 300-kroonise mittekonverteeritava võlakirja (NCD).

Siin on aktsiakapital põhikapital ning kuulub avalikkusele ja promootorite rühmale. Ehkki NCD-d on avalikkuse võlad, on see võlakirja näide.

Aktsiate vs võlakirjade infograafika

Kriitilised erinevused aktsiate ja võlakirjade vahel

 • Aktsiakapital on ettevõtte omandikapital, aktsiakapital, ettevõtte põhikapital, samas kui Debenture on ettevõtte tunnustus võla pakkujale ettevõttele.
 • Aktsiad on igal ettevõttel kohustuslikud emiteerida, samas kui võlakirju ei pea välja andma iga ettevõte.
 • Aktsiad annavad õiguse dividendiõigusele, võlakirjad aga intressimaksele.
 • Aktsiatel ei ole nende investeeringu suhtes pandiõigust, samas kui võlakirja omanikud on ettevõtte vara üle pantinud.
 • Aktsionärid on kapitali omanikud ja neil on ettevõttes juhtimisõigus, võlakirja omanikud aga ettevõtte võlausaldaja. Seega ei ole neil haldamisõigusi.
 • Aktsionärid on tegelikud riskikandjad, kuna neil pole oma investeeringute vastu mingit tagatist, samas kui võlakirjaomanikel ei ole riski, kuna neil on vara kasuks nende ees pandiõigus.
 • Likvideerimise hetkel on aktsiatel vara järelejäänud intress, mis jääb alles pärast kõigi tasude ja kohustuste tagasimaksmist. Seevastu võlakirjadel on esimene õigus pärast kõigi kohustuslike tasude ja töötajate maksete tagasimaksmist.
 • Aktsiaid ei saa kunagi muuta mis tahes vormis kapitalistruktuuriks, samas kui võlakirju saab konverteerida aktsiateks või muuks omandikapitaliks.
 • Ettevõtte jaoks ei ole osakapitali aktsionäridele tagastamine kohustuslik. Seevastu ettevõtte jaoks on kohustus maksta ja maksta tagasi võlakirjaomanikele intressid ja põhiosa.
 • Aktsiate näited on aktsiakapital või eelisaktsiakapitalid, võlakirjade näiteks on konverteeritav võlakiri, mittekonverteeritav võlakiri jne.
 • Aktsionäride fond tuleb avalikustada bilansis aktsionäride fondi all, võlakirjad aga pikaajaliste kohustuste all pikaajaliste kohustuste all.

Võrdlev tabel

Alus  Aktsiad Võlakirjad
Struktuur Aktsiad on ettevõtte omandikapital. Võlakirjad on ettevõtte võlg.
Dividendi õigus Aktsiatel on vaikimisi dividendiõigus ettevõtte kasumis. Võlakirjaomanikel on õigus saada intressi nende antud võlafondi vastu.
Hääletus õige Aktsionäridel on hääleõigus ettevõtte korralisel üldkoosolekul. Võlakirjaomanikel ei ole üldkoosolekul hääleõigust.
Teisendamine Aktsiad ei ole konverteeritavad võlgadeks ega muuks kapitali struktuuriks. Võlakirju saab emiteerida aktsiateks konverteerimise võimalusega.
Riskihoidja Investori seisukohast on aktsionärid ettevõtte kõrgeima riskiga omanikud. Investori vaatenurgast on võlakirjadesse investeerimine üks turvalisemaid investeerimisinstrumente.
Pandiõigus Aktsionäridel ei ole ettevõtte vara suhtes pandiõigust. Üldiselt on võlakirjaomanikel kogu ettevõtte vara suhtes pandiõigus.
Omanik / võlausaldaja Aktsionärid on ettevõtte omanikud. Võlakirja omanikud on ettevõtte võlausaldaja.
Kohe likvideerimise ajal Aktsionäridel on likvideerimise hetkel ülejäänud õigus. Võlakirjaomanikel on esimene õigus ettevõtte varale pärast seadusjärgsete tasude ja töötajate maksete tagasimaksmist.
Võimendus Aktsiad ei anna ettevõttele võimendavat kasu. Võlakirjad annavad ettevõttele võimendavat kasu.
Väljaandmise sund Iga ettevõtte jaoks on osakapitali emiteerimine kohustuslik ja seda tuleb säilitada kogu ettevõtte eluea jooksul. Iga ettevõte ei pea emissioonide jaoks Debenture'i välja andma.
Tagasipöördumise sundimine Ettevõtte jaoks pole dividendi deklareerimine kohustuslik. Ettevõtte jaoks on see ettevõtte jaoks kohustuslik intressi ja võla tasumine ning tagasimaksmine.
Näide Näitena võib tuua aktsiakapitali ja eelisaktsiakapitali. Näideteks on mittekonverteeritavad võlakirjad, konverteeritavad võlakirjad, 2. laenuvõlakirjad jne.
Finantsaruande avalikustamine Aktsiakapital tuleb avalikustada bilansi omakapitali ja kohustuste poolel “Aktsionäride vahendid”. Võlakirjad tuleb avalikustada pikaajaliste laenude all bilansi omakapitali ja kohustuste pooles olevate pikaajaliste kohustuste all.

Järeldus

Nii nagu mündi kahel küljel, on ka aktsiatel ja võlakirjadel oma eelis ja puudus. Need on kapitali kaasamise kõige levinumad allikad. Olles üks omandifond ja teine ​​võlafond, kasutavad ettevõtted mõlemat vastavalt oma vajadustele.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found