Tõhususe suhtarvude valem | Samm-sammult arvutused

Kui suur on efektiivsuse suhe?

Efektiivsussuhted mõõdavad seda, kui tõhusalt ettevõte oma varasid ja kohustusi haldab, ning hõlmavad selliseid valemeid nagu varade käive, varude käive, nõuete käive ja võlgnetav käive.

Varakäibe suhe mõõdab organisatsiooni võimet oma varasid tulude saamiseks tõhusalt kasutada.

Vara käibe suhe = müük / keskmine kogu vara.

Varude käibe suhe näitab, mitu korda kogu laovaru on perioodi jooksul müüdud.

Varude käibe suhe = müüdud kaupade maksumus / keskmine laoseis.

Nõuete käibe suhe või võlgnike käibe suhe viitab sellele, mitu korda perioodis organisatsioon kogub oma nõudeid.

Nõuete käibe suhe = krediidimüük / keskmine saadaolev arv

Kiirust, millega ettevõte oma tarnijatele maksab, mõõdetakse tasumisele kuuluva käibe suhtarvuga.

Võlgade tasumata käibe suhe = tarnijate ost / keskmine tasutav konto

Tõhususe suhtarvude valemi selgitus

# 1 - vara käibe suhe

Varakäibe suhtarvu arvutamiseks tuleks teha järgmised sammud:

1. samm: arvutage müük.

2. samm: arvutage valemi keskmine vara kogusumma.

Keskmine varade koguarv = algav vara + sulgev vara / 2

3. samm: arvutage varade käibe suhe valemi abil.

Vara käibe suhe = müük / keskmine kogu vara

# 2 - varude käibe suhe

Varude käibe suhte arvutamiseks tuleks teha järgmised sammud:

1. samm: arvutage müüdud kaupade maksumus.

2. samm: arvutage keskmine laoseis valemi abil.

Keskmine laoseis = avatav loend + sulgev loend / 2

3. samm: arvutage varude käibe suhe valemi abil.

Varude käibe suhe = müüdud kaupade maksumus / keskmine laoseis

# 3 - nõuete käibe suhe

Nõuete käibe suhte arvutamiseks tuleks teha järgmised sammud:

1. samm: arvutage kogu krediidimüük.

2. samm: arvutage valemi abil keskmine saadaolev võlg.

Keskmine debitoorne võlg = debitoorne debitoorne debitoorne võlg / 2

3. samm: arvutage nõuete käibe suhe valemi abil.

Nõuete käibe suhe = krediidimüük / keskmine saadaolev arv

# 4 - tasumisele kuuluva käibe suhe

Võlgnevuste käibe suhte arvutamiseks tuleks teha järgmised sammud:

1. samm: arvutage tarnija ostud.

2. samm: arvutage valemi abil keskmine võlgnevus.

Keskmine võlgnevus = võlgnev konto + võlgade sulgemine / 2

3. samm: arvutage võlgnetava käibe suhe valemi abil.

Võlgnevused Käibe suhe = tarnijate ost / keskmine võlgnevus

Efektiivsussuhete valemi näited (koos Exceli malliga)

Allpool on toodud näited efektiivsussuhete arvutamise valemist.

Selle Efektiivsuse suhtarvude valemi Exceli malli saate alla laadida siit - Tõhususe suhtarvude valemi Exceli mall

Näide 1

Rudolf Inc. annab teile ettevõtte kohta järgmise teabe:

Arvutage ülaltoodud andmetest vara käibe suhe ja varude käibe suhe.

Lahendus:

Vara käibe suhe arvutatakse järgmiselt: 

Vara käibe suhe = 50000/10000

Vara käibe suhe = 5

Varude käibe suhe arvutatakse järgmiselt: 

Varude käibe suhe = 30000/6000

Varude käibe suhe = 5

Vara käibe suhe on 5 ja varude käibe suhe on 5.

Näide 2

Alister Inc. pearaamatupidaja annab 2018. aasta ettevõtte kohta teavet:

Arvutage järgmine eeldusel, et aastas on 360 päeva:

  1. Nõuete käibe suhe ja võlgniku päevad.
  2. Võlgnevuste käibe suhe.

Lahendus:

Keskmine debitoorne võlg arvutatakse järgmiselt: 

Keskmine debitoorne võlg = (8000 + 12000) / 2

Keskmine debitoorne võlg = 10 000 dollarit

Nõuete käibe suhe arvutatakse järgmiselt: 

Nõuete käibe suhe = 60000/10000

Nõuete käibe suhe = 6

Võlgniku päevad = 360/6 = 60 päeva

Nõuete käibe suhe on 6 ja võlgnikupäevad 60.

Keskmise võlgnevuse arvutamine on -

Keskmine võlgnevus = (6000 + 10000) / 2

Keskmine võlgnevus = 8 000 dollarit

Võlgnevuste käibe suhe arvutatakse järgmiselt:

Võlgade käibe suhe = 30000/8000

Võlgade käibe suhe = 3,75

Võlgnevuste käibe suhe on 3,75.

Näide # 3

Baseline Inc. annab teile 2018. aasta kohta järgmise finantsteabe:

Arvutage järgmised efektiivsussuhted:

  1. Vara käibe suhe
  2. Varude käibe suhe
  3. Nõuded Käibe suhe
  4. Võlgnevuste käibe suhe

Lahendus:

Vara käibe suhe arvutatakse järgmiselt:

Vara käibe suhe = 6000/10000

Vara käibe suhe = 0,6

Varude käibe suhe arvutatakse järgmiselt:

Varude käibe suhe = 5000/1000

Varude käibe suhe = 5

Nõuete käibe suhe arvutatakse järgmiselt:

Nõuete käibe suhe = 6000/2000

Nõuete käibe suhe = 3

Võlgnevuste käibe suhe arvutatakse järgmiselt:

Võlgnevuste käibe suhe = 3000/600

Võlgnevuste käibe suhe = 5

Näide 4

George Inc.-l oli 2017. aastal järgmine finantsteave:

Kogu müük toimub krediidi alusel. Siit leiate järgmised suhtarvud:

  1. Vara käibe suhe
  2. Varude käibe suhe
  3. Nõuete käibe suhe

Lahendus:

1. samm: varade käibe suhte arvutamiseks kasutage ülaltoodud valemit.

Vara käibe suhe = 20000/10000

Vara käibe suhe on -

Vara käibe suhe = 2

2. samm: varude käibe suhte arvutamiseks kasutage ülaltoodud valemit.

Varude käibe suhe = 15000/3000

Varude käibe suhe on -

Varude käibe suhe = 5

3. samm: nõuete käibe suhte arvutamiseks kasutage ülaltoodud valemit.

Nõuete käibe suhe = 20000/2000

Nõuete käibe suhe on -

Nõuete käibe suhe = 10

Seega on varade käibe suhe 2. Varude käibe suhe on 5. Nõuete käibe suhe on 10.

Asjakohasus ja kasutusalad

Efektiivsuse suhtarvud on konkreetsele valdkonnale vastavad. See tähendab, et teatud tööstusharude suhtarvud on selle tööstuse olemuse tõttu suuremad.

Mida suurem on varade käibe suhe, seda parem on see ettevõtte jaoks, kuna see näitab, et see on efektiivne oma tulude teenimiseks. Võlgnike käibekordaja näitab, kui efektiivselt ettevõte muudab oma nõuded rahaks. Võlgnike käibe suhtarvu abil saab arvutada võlgnikupäevi. Võlgnikupäevad näitavad keskmist päevade arvu, mille ettevõtja võlgade sissenõudmiseks võtab. Suur võlgnikupäevade arv näitab, et ettevõtte inkassosüsteem on kehv.

Varude käibe suhe näitab, kui kiiresti suudab ettevõte oma varusid liigutada. Võlgnevuste käibe suhe näitab, mitu korda ettevõte tarnijatele konkreetsel perioodil ära maksab.