Funktsioon TREND Excelis (valem, näited) Trendi kasutamine Excelis

Trendifunktsioon Excelis

Trendi funktsioon Excelis on statistiline funktsioon, mis arvutab lineaarse trendijoone antud lineaarse andmekogumi põhjal. See arvutab Y prognoositavad väärtused X antud massiivi väärtuste jaoks ja kasutab antud kahe andmeseeria põhjal vähima ruudu meetodit. Funktsioon Trend tagastab arvud lineaarses trendis, mis sobib teadaolevate andmepunktidega, st olemasolevad andmed, mille korral Exceli trend ennustab X väärtustest sõltuva Y väärtusi, peavad olema lineaarsed andmed.

Mis on kõige vähem ruudukujuline meetod?

See on regressioonanalüüsis kasutatud tehnika, mis leiab antud andmekogumi jaoks kõige paremini sobiva joone (on joon läbi andmepunktide hajuvusgraafiku, mis näitab ennekõike nende punktide vahelist suhet), mis aitab visualiseerida andmete omavahelist suhet. punkte.

Süntaks

Allpool on TRENDi valem Excelis.

Argumendid

Antud lineaarvõrrandi korral on y = m * x + c

Known_y's : see on kohustuslik argument, mis tähistab y-väärtuste kogumit, mis meil on juba olemasolevate andmetena andmestikus ja mis järgib seost y = mx + c.

Known_x's: See on valikuline argument, mis tähistab x-väärtuste komplekti, mis peaks olema sama pikk kui tuntud_y-de hulk. Kui see argument välja jätta, võtab tuntud_x-de hulk väärtuse (1, 2, 3 ... jne).

New_x's: See on ka valikuline argument. Need on arvväärtused, mis tähistavad uue_x väärtust. Kui uus_x argument jäetakse välja, määratakse see võrdseks tuntud_x-ga.

Const: see on valikuline argument, mis määrab, kas konstantväärtus c on võrdne 0. Kui const on TRUE või on see välja jäetud, arvutatakse c tavaliselt. Kui väärtus on väär, võetakse c väärtuseks 0 (null) ja m väärtusi korrigeeritakse nii, et y = mx.

Kuidas kasutada funktsiooni TREND Excelis?

Exceli funktsioon TREND on väga lihtne ja hõlpsasti kasutatav. Mõne näite abil saate mõista funktsiooni TREND tööd.

Selle TREND Function Exceli malli saate alla laadida siit - TREND Function Exceli mall

Näide 1

Oletame, et selles näites on meil andmeid testi skooride jaoks koos nende GPA-ga, kasutades nüüd antud andmeid kasutades peame prognoosima GPA-d. Meil on veergudes A ja B olemasolevad andmed, hindedele vastavad GPA olemasolevad väärtused on teadaolevad Y väärtused ja skoori olemasolevad väärtused on teadaolevad X väärtused. Oleme andnud koos X väärtustega mõne väärtusena skoor ja peame olemasolevate väärtuste põhjal ennustama Y-väärtusi, mis on GPA.

Olemasolevad väärtused:

Arvestades prognoositavaid Y väärtusi ja väärtusi:

GPA väärtuste ennustamiseks lahtrites D2, D3 ja D4 antud testiskooride korral kasutame Excelis funktsiooni TREND.

TRENDi valem excelis võtab teadaolevate X ja Y olemasolevad väärtused ning edastame uued X väärtused lahtrite E2, E3 ja E4 Y väärtuste arvutamiseks.

Excelis on TRENDi valem järgmine:

= TREND ($ A $ 2: $ A $ 16, $ B $ 2: $ B $ 16, D2)

Fikseerisime X ja Y teadaolevate väärtuste vahemiku ning andsime võrdlusväärtuseks uue X väärtuse. Sama TREND-valemi rakendamine excelis ka teistele meie lahtritele

Väljund:

Niisiis, kasutades ülaltoodud excelis funktsiooni TREND, ennustasime antud uue testi skoori jaoks kolme Y väärtust.

Näide # 2 - müügikasvu ennustamine

Nii et selles näites on meil olemas ettevõtte 2017. aasta müügiandmed, mis kasvavad lineaarselt jaanuarist 2017 detsembrini 2017. Peame välja selgitama antud eelseisvate kuude müügi, st peame ennustama müügiväärtusi lähtuvalt viimase aasta andmete prognoosiväärtused.

Olemasolevad andmed sisaldavad veerus A olevaid kuupäevi ja veerus B müügitulu, peame arvutama järgmise 5 kuu hinnangulise müügiväärtuse. Ajaloolised andmed on toodud allpool:

Järgmise aasta tulevaste kuude müügi prognoosimiseks kasutame Excelis funktsiooni TREND, kuna müügiväärtus kasvab lineaarselt, antud teadaolevad Y väärtused on müügitulu ja X teadaolevad väärtused on Kuu lõppkuupäevad, X uued väärtused on järgmise 3 kuu kuupäevad, mis on 31/31/2018, 28/28/2018 ja 31/31/2018 ning peame arvutama hinnangulised müügiväärtused ajalooliste andmete põhjal antud vahemikus A1: B13.

TRENDi valem excelis võtab teadaolevate X ja Y olemasolevad väärtused ning edastame uued X väärtused lahtrite E2, E3 ja E4 Y väärtuste arvutamiseks.

Excelis on TRENDi valem järgmine:

= TREND ($ B $ 2: $ B $ 13, $ A $ 2: $ A $ 13, D2)

Fikseerisime X ja Y teadaolevate väärtuste vahemiku ning andsime võrdlusväärtuseks uue X väärtuse. Sama TREND-valemi rakendamine Excelis ka teistele meie lahtritele,

Väljund:

Seega, kasutades ülaltoodud funktsiooni TREND, oleme lahtrites D2, D3 ja D4 prognoosinud antud eelseisvate kuude hinnangulisi müügiväärtusi.

Asjad, mida meeles pidada

  1. Olemasolevad ajaloolised andmed, mis sisaldavad teadaolevaid väärtusi X ja Y, peavad olema lineaarsed andmed, et antud X väärtuste korral peaks Y väärtus sobima lineaarse kõveraga y = m * x + c, vastasel juhul võib väljund või prognoositud väärtused sobida olla ebatäpne.
  2. Exceli funktsioon TREND genereerib #VALUE! Viga, kui antud teadaolevad väärtused X või Y pole arvulised või uue X väärtus pole arvuline ja ka juhul, kui argument const pole tõeväärtus (see on TÕENE või VALE)
  3. Funktsioon TREND Excelis genereerib #REF! Vigade teadaolevad väärtused X ja Y on erineva pikkusega.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found