ROE vs ROA | Viis peamist erinevust | (koos infograafikaga)

ROE ja ROA erinevus

ROE on finantstulemuse näitaja, mis arvutatakse puhaskasumi jagamisel omakapitalile, samas kui ROA on investeeringutasuvuse suhe, mis näitab kasumlikkust võrreldes kogu varaga ja määrab ettevõtte edukuse; see arvutatakse puhaskasumi jagamisel kogu varaga.

Kaks olulist parameetrit ettevõtte analüüsimisel on Interpet ROE ja varade tootlus (ROA).

Omakapitali tasuvus ja varade tootlus on need suhtarvud tuntud kui kasumlikkuse suhtarvud, kuna need näitavad ettevõtte teenitud kasumi taset.

Mis on ROE?

Omakapitali tootlus mõõdab seda, kui palju ettevõte teenib ettevõttesse paigutatud omakapitali summa suhtes. Omakapitali tootlus on suhe, mis arvutatakse lugejana netotulu ja nimetajana omakapitali koguarvuga.

 • Puhaskasum on kasumiaruande kirje ja omakapital tuleb bilansist; sellepärast võetakse suhtarvu arvutamisel arvesse omakapitali keskmist.
 • Suurem suhe tähistab seda, et ettevõttel läheb hästi, kuna nad on võimelised teenima suurt kasumit, arvestades teatud investeeringute taset omakapitali näol.
 • Omakapitali tasuvust arvutatakse ka populaarselt DuPonti valemi abil. DuPonti analüüs on kolme suhtarvu kombinatsioon, mis aitab tuvastada, milline parameeter toob kaasa ROE suurenemise või vähenemise.

Mis on ROA?

Varade tootlus on mõõdik, mille abil saab hinnata, kui palju kasumit ettevõte teenib koos ettevõttesse investeeritud varade koguarvuga. Seda suhet mõõdetakse lugejana puhastulu ja nimetajatena koguvara.

 • Teisel moel mõõdetakse sellega, kui palju kasumit teenib ettevõte aktsionäride aktsionäride eelisaktsionäride investeeritud vahenditega ja ka kogu võlainvesteering.
 • Kõik need investorite kogumid tagavad kogu vara jaoks vajalikud vahendid. Koguvara finantseerivad nii omakapitali kui ka võla omanikud, intressikulud tuleb lisada puhaskasumisse, mis on suhtarvu loendis.
 • ROA puhul, nagu ka ROE puhul, on lugeja kasumiaruande kirje ja nimetaja bilansi kirje. Sellepärast võetakse kogu nimivaras keskmine nimetaja.

ROE vs. ROA infograafika

Kriitilised erinevused ROA ja ROE vahel

Järgnevad on peamised erinevused:

 • ROE abil saame mõõta, kui palju ettevõte teenib ettevõttesse paigutatud omakapitali suuruse suhtes. Seevastu ROA ütleb meile, kui palju kasumit ettevõte teenib koos ettevõttesse investeeritud varade kogusummaga.
 • ROE arvutamisel on lugejaks puhastulu, samas kui kogu omakapital on nimetaja. ROA arvutamisel on lugejaks puhaskasum ja nimetajaks on kogu vara.
 • Teine võimalus ROE arvutamiseks on DuPont Analysis, kuid ROA arvutamiseks pole selliseid meetmeid saadaval.
 • ROE arvutamisel arvestame ainult omakapitaliinvestoritega, kuid ROA arvutamisel võetakse arvesse kõiki omakapitali aktsionäre, eelisaktsionäre ja kogu võlainvesteeringut.
 • ROE arvutamisel ei pea lugeja korrigeerimist tegema, sest nimetajaks loetakse ainult omakapitali. ROA arvutamiseks on oluline lisada lugejale tagasi intressikulud, kuna kogu vara rahastavad nii omakapitali kui ka võla omanikud.

Võrdlev tabel

Alus  Omakapitali tootlus (ROE) Varade tootlus (ROA)
Sissejuhatus Omakapitali tootlus mõõdab seda, kui palju ettevõte teenib ettevõttesse paigutatud omakapitali summa suhtes. Varade tootlus on mõõdik, mille abil saab hinnata, kui palju kasumit ettevõte teenib koos ettevõttesse investeeritud varade koguarvuga.
Nimetaja erinevus Omakapitali tootlus on suhe, mis arvutatakse lugejana netotulu ja nimetajana omakapitali koguarvuga. Seda suhet mõõdetakse lugejana puhastulu ja nimetajatena koguvara.
DU Ponti analüüs ROE arvutatakse ka du Ponti analüüsi abil, mis aitab tuvastada, kas ROE on kasvanud puhaskasumi marginaali või finantsvõimenduse tõttu või on see tingitud varade käibe suurenemisest ROA arvutamiseks selliseid meetmeid ei kohaldata
Investorid ROE arvutamisel võetakse arvesse ainult aktsiainvestoreid. ROA mõõdab, kui palju kasumit teenib ettevõte aktsionäride eelisaktsionäride investeeritud vahenditega, samuti võlainvesteeringud kokku, kuna kõigi nende investorite kogud tagavad kogu vara jaoks vajalikud vahendid.
Kohandamine ROE arvutamiseks ei ole vaja suhtarvu lugurit korrigeerida, kuna nimetaja on ainult omakapital, mitte nii võla kui ka omakapitali kombinatsioon. Kuna võlga ei kaasne, ei pea intressi lugejale tagasi lisama. Kuna kogu vara rahastavad nii omakapitali kui ka võla omanikud, tuleb intressikulud lisada puhasissetulekusse, mis on suhtarvu loendis.

Järeldus

Omakapitali tasuvust ja varade tasuvust nimetatakse kasumlikkuse suhtarvudeks, kuna need näitavad ettevõtte teenitud kasumi taset. Ettevõtte finantsseisundi ja tulemuslikkuse üle otsustamisel ja kokkuvõtete tegemisel on väga oluline arvestada nii ROA kui ka ROE, kuna mõlemad need suhtarvud on väga olulised.

Tulemuste kombineerimine aitab meil saada õiglase ettekujutuse mis tahes ettevõtte ettevõtte juhtimise tõhususest.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found