Kategooria: Exceli õpetused

Andmebaas Excelis

Andmebaas Excelis

Excel on ridade ja veergude kombinatsioon ning nendesse ridadesse ja veergudesse salvestatakse meie andmed, mida nimetatakse ka kirjeteks, kuna Excel on kõige tavalisem tööriist, kuhu me andmeid Excelis salvestame, mis muudab need andmebaasi, kui me andmeid sisestame Excelis mingis vormis tabelitena ridades ja veergudes ning andke tabelile nimi, mis on Excelis andmebaas, saame ka Excelis andmeid importida teistest allikatest, kuna andmete formaat on Exceli vorminguga õige. Ex
Payslip mall Excelis

Payslip mall Excelis

Exceli palgalehe mall Töötajana saame kõik oma tööandjatelt palgakviitungid, nn Payslip, mis on tööandja poolt töötaja kontole kantud palga kinnitus. Kaasaegses maailmas kasutavad ettevõtteettevõtted oma töötaja palgatõendi koostamiseks keerukat tarkvara, kuid palgalehe koostamisel võime siiski loota Excelile. Selles artikli
Automaatne numeratsioon Excelis

Automaatne numeratsioon Excelis

Kui saame Excelis teha lihtsa nummerdamise, kus me anname lahtrile seerianumbri käsitsi, võime selle ka automaatselt teha, automaatse nummerdamise jaoks on meil kaks meetodit, esiteks on kaks esimest lahtrit numbri seeria, mille soovite sisestada, ja lohistage see tabeli lõppu alla ning teine ​​meetod on kasutada valemit = ROW (), mis annab meile numbri ja lohistab seejärel valemi sarnaselt lõpuni tabeli. Automaa
Exceli põhivalemid

Exceli põhivalemid

Top 10 põhilise Exceli valemi ja funktsiooni loetelu Siin on loetelu Exceli 10 peamisest põhivalemist ja -funktsioonist. SUM COUNT KUNST COUNTBLANK KESKMINE MIN Excel MAX Excel LEN Excel TRIM Exceli KUI Exceli Arutagem nüüd neid kõiki üksikasjalikult - Selle põhivalemite Exceli malli saate alla laadida siit - põhivalemite Exceli mall # 1 SUM Excelis Seda Exceli põhivalemit kasutatakse väärtuse summa saamiseks ühes või mitmes lahtris või vahemikus. Näide =
Exceli otsetee „Salvesta nimega“

Exceli otsetee „Salvesta nimega“

Salvesta nimega asub Exceli töölehe vahekaardil fail, kuid selle kasutamisel on ka mõned kiirklahvid, üks on kiirpääsu tööriistaribal või võime vajutada klahvi F12 ja kuvada suvandi Salvesta või vajutame klaviatuuri otseteed CTRL + S, mis avab faili salvestamiseks soovitud teele dialoogiboksi Salvesta nimega. Exceli ot
P-väärtus Excelis

P-väärtus Excelis

P-väärtust kasutatakse Exceli koos- ja regressioonanalüüsis, mis aitab meil tuvastada, kas saadud tulemus on teostatav või mitte ja milline tulemuste vahel töötav P-väärtuse väärtusega vahemik on 0–1. pole Excelis ühtegi sisseehitatud meetodit, et teada saada antud andmekogumi P-väärtus, selle asemel kasutame muid funktsioone, näiteks Chi-funktsiooni. Exceli P-väärtu
Exceli suurem kui või võrdne

Exceli suurem kui või võrdne

Excel Suurem või võrdne operaatoriga, kes on Excelis võrdlusoperaator, seda operaatorit kasutatakse kahes erinevas või sarnases väärtuses või lahtris, selle operaatori sümbol on järgmine> = esimene sümbol on suurem kui teine sümbol on võrdne väärtusega, see funktsioon tagastab väärtuse true, kui esimene väärtus on kas suurem või võrdne teise väärtusega, ja tagastab vale väärtuse, kui esimene väärtus on väiksem kui teine ​​väärtus. Excelis suurem kui või võrdne (
Lahtrite ühendamise otsetee Excelis

Lahtrite ühendamise otsetee Excelis

Rakkude ühendamiseks Excelis otseteeklahv Seda kasutatakse kõige paremini andmete vormindamisel, et parem paigutus või välimus. Lahtrite ühendamine toimub juhtnuppude abil vahekaardi Joondamine dialoogiboksis avalehe tööriistariba all. Ühendamise saab teha ka vormindamise lahtrites joondusjaotise kaudu. Tekstik
Standardhälbe graafik Excelis

Standardhälbe graafik Excelis

Kuna me teame, et standardhälve on arvutamine selle kohta, kuidas väärtused muutuvad võrdluses või keskmise või keskmise väärtuse suhtes, esindame neid andmeid graafikus, standardhälbe graafikul on kujutatud kaks kõrvalekallet, üks neist on positiivne keskmise suhtes, mis on näidatud graafi paremal küljel, ja teine ​​on negatiivne keskmise suhtes, mis on näidatud graafiku vasakul küljel, standardhälbe graafikut nimetatakse ka Excelis kellakõvera graafiks. Exceli standardhälb
Märgileht Excelis

Märgileht Excelis

Märgilehe vorming Excelis Tänapäeval kasutab iga organisatsioon, olgu selleks mõni rahvusvaheline ettevõte, väikeettevõte, kool või kolledž jne, MS Excelit oma andmete säilitamiseks ja andmete analüüsimiseks otsuste vastuvõtmiseks. Koolides on erinevates standardites ja jaotustes üle 1000 õpilase. Nende andmeid
Ümmargune Exceli funktsioon

Ümmargune Exceli funktsioon

RING Excelis ROUND Exceli funktsioon on Exceli sisseehitatud funktsioon, mida kasutatakse antud arvu ümmarguse arvu arvutamiseks koos argumendina esitatavate numbrite arvuga. See valem võtab kaks argumenti, millest üks on number ise ja teine ​​argument on numbrite arv, mille järgi soovime arvu ümardada ülespoole. t. Ümmar
Funktsioon SUM Excelis

Funktsioon SUM Excelis

Funktsioon SUM Excelis Exceli summafunktsioon on sisseehitatud funktsioon, mida kasutatakse lahtrivahemikus olevate arvväärtuste summeerimiseks, see on Exceli matemaatiline valem, mida saab kasutada tippides = SUM (märksõna lahtris, kus soovime summa arvutada) ja seejärel valime lisatavate lahtrite vahemiku. Val
Excelis joone lisamine / joonistamine

Excelis joone lisamine / joonistamine

Excelis olevaid jooni kasutatakse kahe või enama andmepunkti vaheliste seoste kuvamiseks ning samuti saame jooni joonistada ilma, et oleksime Excelis näidanud ühtegi tüüpi ühendusi. Excelis joone joonistamiseks peame minema vahekaardile Lisa ja klõpsama seejärel kujunditel ja siis saame valida joone tüübi, mille tahame excelis joonistada. Exceli j
Täpsemad Exceli valemid

Täpsemad Exceli valemid

10 parema Exceli valemi ja funktsiooni loetelu Selle Advanced Exceli valemite malli saate alla laadida siit - Exceli valemite täpsem mall # 1 - VLOOKUPi valem Excelis See täiustatud Exceli funktsioon on üks Exceli kõige enam kasutatavatest valemitest. See on peamiselt tingitud selle valemi lihtsusest ja selle rakendamisest teatud tabelitelt teatud väärtuse otsimisel, millel on nende tabelite seas üks ühine muutuja. Oletame
Normaalne levigraafik Excelis

Normaalne levigraafik Excelis

Teatud andmete normaaljaotuse nähtuse esitamiseks kasutatakse Exceli normaaljaotuse graafikut, see graafik tehakse pärast andmete keskmise ja standardhälbe arvutamist ning seejärel selle üle normaalhälbe arvutamist, Exceli 2013 versioonidest on olnud lihtne joonestage normaaljaotuse graafik, kuna sellel on normaaljaotuse ja standardhälbe arvutamiseks sisseehitatud funktsioon, on graafik väga sarnane kellakõveraga. Exceli
Raamatupidamisnumbri vorming Excelis

Raamatupidamisnumbri vorming Excelis

Raamatupidamisnumbri vormingut nimetatakse ka Excelis valuuta vorminguks, kuid nende kahe vahel on erinevus, samuti on ainus üldine valuutavorming valuutavorming, kuid raamatupidamisvorming on õige valuutavorming koos võimalustega saada kümnendarvud kaks vaikimisi. Mis on raamatupidamisnumbri vorming Excel? Ex
CAGR-i valem Excelis

CAGR-i valem Excelis

CAGR ehk liitkasvumäär on meetod konkreetse summa kasvumäära arvutamiseks aastas, vaikimisi pole meil Excelis CAGR-i arvutamiseks ühtegi sisseehitatud valemit, selle asemel teeme tabelites kategooriad ja tabelites kasutame järgmist valemit CAGR arvutamiseks, mis on järgmine: (Lõppsaldo / Lähtesaldo) ˄ (1 / Aastate arv) - 1. CAGR-i v
3D graafik Excelis

3D graafik Excelis

3D-graafikud on tuntud ka kui Exceli pinnajooned, mida kasutatakse kolmemõõtmeliste andmete esitamiseks. Excelis kolmemõõtmelise joonise loomiseks peab meil olema kolmemõõtmeline andmevahemik, mis tähendab, et meil on kolm telge x, y ja z, 3D-jooniseid või pinnatükke saab kasutada Exceli sisestuskaardil. Exceli
Exceli viide teisele lehele

Exceli viide teisele lehele

Viide Exceli teisele lehele Exceli viide teisele lehele on vajalik, kui meil on vaja andmeid hankida ka teiselt lehelt või isegi teisest töövihikust. Sageli ühendame Excelis lahtrid, et muuta valem dünaamiliseks ja reaalajas. Kuidas viidata Exceli teisele lehele või töövihikule? (koos näidetega) Näide # 1 - viide samas töölehel Samade töölehtede Exceli lahtrile või lahtrivahemikule viitamine pole kõige raskem töö maailmas. Tuleb lihtsalt va
Funktsioon POWER Excelis

Funktsioon POWER Excelis

Matemaatikas oli meil eksponente, mis olid antud suvalise baasinumbri võimsuseks, Excelis on meil sarnane sisseehitatud funktsioon, mida nimetatakse funktsiooniks POWER, mida kasutatakse antud arvu või aluse võimsuse arvutamiseks, selle funktsiooni kasutamiseks võime kasutada märksõna = POWER (lahtris ja esitage kaks argumenti üks arvuna ja teine ​​võimsusena. Võimsus Ex
Exceli miinus valem

Exceli miinus valem

Miinus valem Excelis Excelis pole meil lahutamise ega miinuse sisseehitatud valemit. Excelis aritmeetilise lahutamise tegemiseks kasutame operaatorit miinus (-), et lahutada üksteisest kaks väärtust, peame valemi tegemiseks kasutama ka operaatoriga võrdseid näiteks = väärtus 1 - väärtus 2 on miinusvalem, kus lahutame väärtusest 1 väärtuse 2, märkige, et väärtused peaksid olema samas vormingus, et vältida valemis vigu. Kuidas Excelis
Graafikud vs graafikud

Graafikud vs graafikud

Graafikute ja diagrammide erinevus Tavaliselt on exceli graafikud ja diagrammid üksteisega väga sarnased, kuid need on erinevad. Graafikud on enamasti andmete numbriline esitus, kuna see näitab arvude muutuste suhet, et kuidas üks number teist mõjutab või muudab, aga graafikud visuaalne esitus, kus kategooriad võivad olla omavahel seotud või mitte, on ka see, kuidas teavet kuvatakse, nii graafikates kui ka diagrammides. "Kõik
Exceli valem klassi jaoks

Exceli valem klassi jaoks

Mis on Exceli valem klassi jaoks? Hinne süsteemivalem on tegelikult Exceli sisestatud IF, mis kontrollib teatud tingimusi ja tagastab konkreetse klassi, kui tingimus on täidetud. Valem, mida me hinde arvutamiseks kasutame, tuleb välja töötada selliselt, et kontrollitakse kõiki tingimusi, mis meil on klassi tahvli kontrollimiseks, ja lõpuks tagastatakse see, mis kuulub selle tingimuse juurde. Hin
MID Exceli funktsioon

MID Exceli funktsioon

MID Excelis Keskfunktsioon excelis on tekstifunktsiooni tüüp, mida kasutatakse stringide väljaselgitamiseks ja nende tagastamiseks mis tahes Exceli keskosast. Selle valemi argumendid on tekst või string ise ning stringi algusnumber või positsioon ja stringi lõppasend tulemuse väljavõtmiseks. Lihtsa
Värviliste rakkude loendamine Excelis

Värviliste rakkude loendamine Excelis

3 parimat meetodit värviliste rakkude lugemiseks Excelis Värviliste lahtrite loendamiseks Excelis pole sisseehitatud funktsiooni, kuid allpool on toodud 3 erinevat meetodit selle ülesande täitmiseks. Värvilised lahtrid loendatakse automaatfiltri valiku abil Värviliste rakkude loendamine VBA-koodi abil Värviliste rakkude loendamine, kasutades meetodit FIND Nüüd arutagem neid üksikasjalikult - # 1 - Excel loeb värvilised lahtrid automaatfiltri valiku abil Selle näite jaoks vaadake allolevaid andmeid. Nagu näe
Päis ja jalus Excelis

Päis ja jalus Excelis

Päis ja jalus on vastavalt dokumendi ülemine ja alumine osa, samuti on Excelil valikud päiste ja jaluste jaoks, need on saadaval tekstiosa vahekaardil Lisa, selle funktsiooni kasutamine annab meile töölehel kaks erinevat tühikut ülemine ja üks altpoolt. Mis on Exceli päis ja jalus? Päis Excelis: see on töölehe osa, mis kuvatakse Exceli lehe või dokumendi iga lehe ülaosas. See jääb kõik
Excel vs Access

Excel vs Access

Excel ja Access on kaks Microsofti kõige võimsamat tööriista, mida kasutatakse andmete analüüsimiseks ja aruannete koostamiseks, kuid nende vahel on siiski suur erinevus, excel on Microsofti vana toode, samas kui juurdepääs on Microsofti uusim arenenud ja keeruline toode , Exceli on armatuurlaua ja valemite loomine väga lihtne, samas kui andmebaasidele ja ühendustele on juurdepääs väga lihtne. Microsoft E
Funktsioon VASAK Excelis

Funktsioon VASAK Excelis

Exceli vasakfunktsioon on teatud tüüpi tekstifunktsioon excelis, mida kasutatakse tähemärkide arvu alguseks stringist, mis on vasakult paremale, näiteks kui kasutame seda funktsiooni = LEFT ("ANAND", 2 ) annab see tulemuseks AN, näitest näeme, et see funktsioon võtab kaks argumenti. Funktsioon VASAK Excelis Funktsioon Microsoft Excel LEFT on funktsioon, mis võimaldab teil stringist eraldada alamstringi ja algab vasakpoolsest tähemärgist. See on Exc
Excel vs Google'i arvutustabelid

Excel vs Google'i arvutustabelid

Google'i lehed ja excel on valemite ja arvutuste osas väga ühesugused ja paljud nende funktsioonid on ühesugused, mõlemal on andmed tabeli kujul või teisisõnu ridade ja veergudena, peamine erinevus Exceli ja Google'i lehtede vahel on see, et Google'i lehed pakuvad meile linki, mida saab jagada teiste kasutajatega, et anda neile luba lehte korraga lugeda või muuta, samal ajal kui Excelis saab faili korraga redigeerida ainult üks inimene. Erinev
Exceli lahutamise valem

Exceli lahutamise valem

Mis on Excelis lahutamise valem? Excelis algab valem operaatoriga '=' (võrdne) . Kui soovite lahutada kaks või enam numbrit, peate nende numbrite vahele rakendama märgi "-" (miinus) märkega "=". Kui soovite lahutada 2 ja 5 15-st, peate rakendama järgmist valemit: = 15-2-5 Tulemuseks on: 8 Kuidas Excelis lahutamist või miinusoperaatorit kasutada? (koos
VLiikumine IF-avaldusega

VLiikumine IF-avaldusega

Vlookup on võrdlusfunktsioon, kui Excelis on tingimuslik lause, kombineeritakse need mõlemad funktsioonid, et teada saada teatud väärtus, mis vastab kriteeriumidele ja ühtib ka võrdlusväärtusega funktsiooni Vlookup tulemuste põhjal teisisõnu pesitseme Vlookupi funktsiooni If. VLookup IF-avaldusega Excelis Siin ühendame kaks funktsiooni 'IF funktsioon' ja 'VLOOKUP'. Samuti näe
Protsenti järgu valem

Protsenti järgu valem

Protsentiili auaste valemit kasutatakse antud loendi auaste protsentiili saamiseks, tavalistes arvutustes teame, et valem on R = p / 100 (n + 1), excelis kasutame auastme arvutamiseks funktsiooni rank.eq koos loendusfunktsiooniga antud loendi protsentiil. Protsenti auastme arvutamise valem Protsendi auaste on protsent punktidest, mis peavad olema võrdsed või võivad olla väiksemad kui antud väärtus või antud skoor. Samuti
Otsingu tabel Excelis

Otsingu tabel Excelis

Exceli otsingu tabelid on nimega tabelid, mida kasutatakse funktsiooniga vlookup mis tahes andmete leidmiseks, kui meil on palju andmeid ja me ei tea, kust otsida, võime selle tabeli valida ja sellele nime anda ning vlookupi kasutamise ajal funktsioon selle asemel, et anda viide, võime väärtuse otsimiseks sisestada viitena tabeli nime. Sel
Filtri otsetee Excelis

Filtri otsetee Excelis

Exceli filtri kiirklahv Excelis on andmete järjestamine ja filtreerimine väga oluline ja levinud ülesanne. Selle kasutamisel näeme andmekategooriat targalt. Näiteks kui soovite vaadata klassi õppeaine andmeid / kirjeid või müügiandmeid tosinast kauplusest, mida peate jälgima, saate vajalikud andmed kiiresti leida. Andmete
Ühendage ja keskendage Excelis

Ühendage ja keskendage Excelis

Excelis on ainulaadne nupp, mis on liitmine ja keskpunkt, mida kasutatakse kahe või enama erineva lahtri ühendamiseks. Kui andmed sisestatakse mis tahes ühendatud lahtritesse, on see keskasendis, seega nimi liitmise ja keskmisena, klõpsates nupul uuesti ühendamine lahtrid, kuid ühendatud lahtris olev väärtus asub töölehe esimeses esimeses lahtris. Lahtrite
Eksponentsiaalne Exceli funktsioon (EXP)

Eksponentsiaalne Exceli funktsioon (EXP)

Exceli eksponentsiaalne Exceli funktsioon on tuntud ka kui Exceli funktsioon EXP, mida kasutatakse mis tahes pakutava arvu astmele tõstetud eksponendi arvutamiseks. Selles funktsioonis on eksponent konstantne ja tuntud ka kui loodusliku algoritmi alus, see on Exceli sisseehitatud funktsioon. Eksponentsiaalne funktsioon Excelis Excelis on eksponentsiaalne exceli funktsioon nimega EXP, mis on liigitatud Math / Trig funktsiooniks, mis tagastab arvulise väärtuse, mis on võrdne väärtusega e tõstetud antud arvu võimsuseni. Ekspon
Sisestage Excelis uus tööleht

Sisestage Excelis uus tööleht

Sisestage Excelis uus tööleht Tööleht on töövihiku leht. Töövihik on Exceli faili nimi ja see töövihik sisaldab ühte või mitut töölehte. Tööleht on üks leht failis, mis on loodud elektroonilise arvutustabeli programmiga nagu Microsoft Excel. Töölehte kasutatakse andmete kogumiseks või andmetega töötamiseks. Me kõik teame, et Exc
NPV Excelis

NPV Excelis

NPV funktsioon Excelis NPV Excelis on tuntud ka kui nüüdisväärtuse valem Excelis, mida kasutatakse investeeringu praeguse rahavoogude ja väljavoolu erinevuse arvutamiseks. See on Exceli sisseehitatud funktsioon ja see on finantsvalem, mis võtab intressi sissevool ja väljavool sisendina. Exceli funktsioon NPV (Net Present Value) arvutab perioodiliste rahavoogude nüüdisväärtuse, lähtudes tarnitud diskontomäärast ja maksete reast. Exceli puhasv
Numeratsioon Excelis

Numeratsioon Excelis

Excelis nummerdamine tähendab lahtri pakkumist numbritega, mis on mõnes tabelis sarnased seerianumbritega. Ilmselt saab seda teha ka käsitsi, täites kaks esimest lahtrit numbritega ja lohistades tabeli lõpuni alla, mis excels täidab rea automaatselt või saame valemi = ROW () abil sisestage andmetesse või tabelisse järjekorranumbrina rea ​​number. Numeratsioo
Pole võrdne Exceli omaga

Pole võrdne Exceli omaga

„Pole võrdne” Exceli valemis Argumendi „Pole võrdne” kasutamine Excelis on kõige olulisem valdkond, mida tuleb korralikult uurida, kuna enamik inimesi ei tea, kuidas me võime loogilistesse funktsioonidesse lisada avaldise „Pole võrdne”. Kui loogiliste funktsioonide korral tuleb kasutada väljendit "Pole võrdne", siis peame lihtsalt kasutama väljendit "" ja need kaks üksteisest eemal poseerivat sulgu panevad Exceli mõistma, et me mõtlesime ”Ja seega saame Exceli mõista, et mida on vaja teha. Kuidas kasutada Exceli v
MS Exceli kasutamine

MS Exceli kasutamine

Microsoft Exceli 12 kõige olulisema kasutuse loetelu Exceli kasutusvõimalusi on palju ja loetelu jätkub, kuid siin on loetletud mõned Microsofti exceli olulised kasutusalad, et alustada asju algajale. Hankige kiireid kokkuvõtteid Andmete analüüs ja tõlgendamine Andmetega töötamiseks palju valemeid Andmete korrastamine ja ümberkorraldamine Andmete filtreerimine Eesmärgiotsingu analüüs Paindlik ja kasutajasõbralik Veebipõhine juurdepääs Armatuurlaudade ehitamine Interaktiivsed diagrammid ja graafikud Dünaamilised valemid Automaatika Exceli kaudu Arutagem nüüd neid kõiki üksikas
LEN Exceli funktsioon (pikkus)

LEN Exceli funktsioon (pikkus)

Leni funktsioon excelis on tuntud ka kui pikkuse exceli funktsioon, mida kasutatakse antud stringi pikkuse tuvastamiseks. See funktsioon arvutab sisendina antud stringi märkide arvu, see on Exceli tekstifunktsioon ja see on ka sisseehitatud funktsioon, millele pääseb juurde sisestades = LEN (ja sisestades stringina stringi). L
Alamstring Excelis

Alamstring Excelis

Funktsioon SUBSTRING Excelis Alamstringi funktsioon on Excelis eelnevalt sisseehitatud integreeritud funktsioon, mis on liigitatud funktsiooni TEXT alla. Alamstring tähendab stringi väljavõtmist stringi kombinatsioonist, näiteks on meil string „Ma olen hea poiss“ ja me tahame antud stringist eraldada head sellistes stsenaariumides, kus kasutame alamstringi ekstraheerimist, pole sisseehitatud funktsiooni ekstraktida alamstringi Excelis, kuid me kasutame muid funktsioone, näiteks keskfunktsioon või vasak ja parem funktsioon. 3 alam
Kontrollnimekiri Excelis

Kontrollnimekiri Excelis

Kontroll-loend on Exceli märkeruut, mida kasutatakse selleks, et näidata, kas antud ülesanne on täidetud või mitte. Tavaliselt on kontroll-loendi tagastatud väärtus tõene või vale, kuid saame tulemustega improviseerida, kui kontroll-loendis on linnuke märgitud, on tulemus tõene ja kui see on tühi, on tulemus vale, saab kontrollnimekirja lisada arendaja vahekaardi lisamisvalikust. Mis on Exc
LOG Exceli funktsioon

LOG Exceli funktsioon

Funktsiooni LOG Excelis kasutatakse antud arvu logaritmi arvutamiseks, kuid konks on see, et numbri baasi peab andma kasutaja ise, see on sisseehitatud funktsioon, millele pääseb juurde Exceli valemi vahekaardilt ja see võtab kaks argumenti, üks on numbri ja teine ​​baasi jaoks. Logi sisse Excelis Funktsioon LOG Excelis arvutab arvu logaritmi meie määratud alusele. Exceli LO
Objekti lisamine (manustamine) Excelisse

Objekti lisamine (manustamine) Excelisse

Objekti lisamine ja manustamine Excelisse Microsoft Excelis võimaldab objekti sisestamise valik kasutajal sisestada töölehele välise objekti. Manustamine tähendab üldjuhul objekti lisamist mõnest teisest tarkvarast (Word, PDF jms) Exceli töölehele. See valik on väga kasulik töölehe andmetega seotud failidele otse töölehe ruumis juurdepääsemiseks. Sisestatud obje
Legendid Exceli tabelis

Legendid Exceli tabelis

Exceli diagrammi legendid on põhimõtteliselt andmete enda kujutamine, seda kasutatakse igasuguse segaduse vältimiseks, kui andmetel on kõigis kategooriates sama tüüpi väärtused, seda kasutatakse kategooriate eristamiseks, mis aitavad kasutajal või vaatajal andmeid mõista õigemini, see asub antud exceli diagrammi paremas servas. Lisage le
Rühmitatud tulpdiagramm Excelis

Rühmitatud tulpdiagramm Excelis

Klasterdatud tulpdiagramm on Exceli tulpdiagramm, mis kujutab andmeid praktiliselt järjestikku horisontaalsete ribadena, sarnaselt klastriga veergudiagrammidele on neid diagramme lihtsam koostada, kuid visuaalselt keerukad ning kui on olemas üks kategooria mitme andmega, on seda lihtne võrrelda seda graafikut, kuid kategooriate suurenedes muutub võrdlus keerukamaks. Mi
Eemaldage Exceli hüperlingid

Eemaldage Exceli hüperlingid

Kui meie andmetes on mõnel lahtril väärtused, mis algavad // või www. seda peetakse hüperlingiks, kui klõpsame lahtritel, mis suunatakse meie brauserisse, olenemata sellest, kas leht on olemas või mitte, on Excelis hüperlingi eemaldamiseks meetod valida hüperlinke sisaldav lahter või veerg ja sellel paremklõpsata ja valige suvand Eemalda hüperlingid. Kuidas Exc
Eemaldage Excelis tühik

Eemaldage Excelis tühik

Viis parimat meetodit Excelis andmete filtreerimiseks ruumidega Trimmi funktsiooni kasutamine Veergudes tekstis eraldatute kasutamine Fikseeritud laiuse kasutamine veergude tekstis Funktsiooni Leia ja asenda kasutamine Asendusfunktsiooni kasutamine Arutagem üksikasjalikult iga meetodi üle koos näitega. Se
Chi ruudu test Excelis

Chi ruudu test Excelis

Chi-ruudu test Exceli abil Chi-Square test in excel on kõige sagedamini kasutatav mitteparameetriline test, mida kasutatakse juhuslikult valitud andmete kahe või enama muutuja võrdlemiseks. See on teatud tüüpi test, mida kasutatakse kahe või enama muutuja vahelise seose väljaselgitamiseks. Seda kasutatakse statistikas, mida tuntakse ka kui Chi-Square P-väärtust. Excelis
Rida otsetee lisamine Excelisse

Rida otsetee lisamine Excelisse

3 parimat klaviatuuri otsetee meetodit Exceli rea sisestamiseks Allpool on toodud mõned otseteemeetodid ridade Excelisse lisamiseks koos näidetega. Sisestage rida, kasutades kiirklahvi tõstuklahvi + tühikuklahvi Sisestage rida, kasutades kiirklahvi Ctrl + ja dialoogiboksi Sisestage rida otseteeklahviga ALT + I + R Uurime nüüd kõigi nende meetodite toimimist näite abil. # 1 E
Kustuta rea ​​otsetee Excelis

Kustuta rea ​​otsetee Excelis

Otsetee rida kustutamiseks Excelis Nagu teate, on Excel väga kasutajasõbralik tarkvara igapäevase äriotstarbelise andmete töötlemiseks. Igapäevases andmehalduses säilitame andmeid Exceli lehtedel, kuid mõnikord peame andmetest kustutama rea ​​ja n rea rida, Excelis saate valitud rea kustutada ainult CTRL-i abil ((miinusmärk)) . Mitme rea ki
Teisendage Exceli veerud ridadeks

Teisendage Exceli veerud ridadeks

Kuidas teisendada veerud Excelis ridadeks? Selleks on kaks meetodit: Exceli lindi meetod Hiire meetod Selle protsessi mõistmiseks võtame allpool näite Selle veergude teisendamine ridadeks Exceli mall saate alla laadida siit - veergude teisendamine ridade Exceli malliks # 1 Exceli lindi kasutamine - teisendage veerud kopeerimise ja kleepimisega ridadeks Müügiandmete asukoht on meil tark. N
S kõver Excelis

S kõver Excelis

Exceli S-kõverat kasutatakse kahe erineva muutuja seose visualiseerimiseks, kuidas üks muutuja teist mõjutab ja kuidas mõlema muutuja väärtus selle mõju tõttu muutub, seda nimetatakse S-kõveraks, kuna kõver on S-kujulise kujuga, kasutatakse kahte tüüpi diagrammides, üks on joondiagramm ja teine ​​hajutatud diagramm. S kõver Excelis
VLOOKUP koos summaga

VLOOKUP koos summaga

Vlookup on väga mitmekülgne funktsioon, mida saab soovitud tulemuse saamiseks kombineerida teiste funktsioonidega. Üks selline olukord on andmete summa (numbrites) arvutamine sobitatavate väärtuste põhjal, sellistes olukordades võime sum-funktsiooni kombineerida vlookupiga funktsioon, meetod on järgmine = SUM (Vlookup (võrdlusväärtus, tabeli massiiv, indeksi number, vaste). Vlookup f
CORREL Exceli funktsioon (korrelatsioon)

CORREL Exceli funktsioon (korrelatsioon)

VASTAB Excelis Funktsioon CORREL liigitatakse Excelis statistilisteks funktsioonideks. Kahe muutuja vahelise korrelatsioonikordaja väljaselgitamiseks kasutatakse Exceli CORREL-valemit. See tagastab massiivi1 ja massiivi 2 korrelatsioonikordaja. Kahe omaduse vahelise seose määramiseks võite kasutada korrelatsioonikordajat. Nä
Eemaldage Excelis juhtivad ruumid

Eemaldage Excelis juhtivad ruumid

Kuidas eemaldada juhtivad ruumid Exceli lahtris? Sageli kulub Excelis soovimatute ruumimärkide puhastamiseks ja andmete täiuslikuks muutmiseks palju aega. Üks suurimaid probleeme soovimatute juhtivate ruumidega Exceli lahtris on see, et me ei saa lihtsalt ära tunda, et selles on ruumi, see lisab viletsust. #
Loogiline test Excelis

Loogiline test Excelis

Loogiline test tähendab loogilise väljundi olemasolu, mis on kas tõene või vale. Excelis saame loogilise testi teha igas olukorras. Kõige sagedamini kasutatav loogiline test on operaatoriga võrdsete kasutamine, mis on "=" kas me kasutame = A1 = B1 lahtris A2, siis naaseb väärtus true, kui väärtused on võrdsed, ja false, kui väärtused pole võrdsed. Mis on Excel
Teisenda kuupäev tekstiks Excelis

Teisenda kuupäev tekstiks Excelis

Kuidas teisendada kuupäev tekstiks Excelis? Excelis töötades tegeleme sageli numbrite, teksti, kuupäeva vorminguga. Excel töötab täielikult numbritega ja see kajastab teie vormindamisel põhinevaid väärtusi. Excelis olev kuupäev ja kellaaeg salvestatakse numbritena ja teisendatakse vormingu põhjal loetavateks väärtusteks. Vaadake järg
VLOOKUP teiselt lehelt / töövihikust

VLOOKUP teiselt lehelt / töövihikust

Vlookup on funktsioon, mida saab kasutada samalt lehelt tulpade viitamiseks või seda saab kasutada teiselt töölehelt või teiselt töövihikult viitamiseks. Viiteleht on sama kui võrdlusrakk, kuid tabeli massiiv ja indeksinumber valitakse teistsugune töövihik või erinev tööleht. Kuidas Vlookupi teiselt lehelt / töövihikult leida? Me kõik team
PÕRANDA funktsioon Excelis

PÕRANDA funktsioon Excelis

Exceli korrusefunktsioon on väga sarnane ümardamisfunktsiooniga, kuna see ümardab numbri allapoole selle olulisuseni, näiteks kui meil on number 10 ja olulisus on 3, siis väljund oleks 9, võtab see funktsioon kaks argumenti, kuna sisend on üks number, teine ​​on olulisuse väärtus. PÕRANDA funktsioon Excelis KORRUS Excelis on matemaatika / trigeri funktsioon, mis ümardab arvu (nulli suunas) lähima täpsustatud olulisuseni. Alati, kui numb
Kalendri lisamine Excelisse

Kalendri lisamine Excelisse

Kalendri loomine ja sisestamine Excelis Kalendri sisestamine on Exceli pakutav kasulik funktsioon. See muutub kasulikumaks, kui töötate jagatud töölehel, kuhu peate kuupäeva sisestama väga sageli. See aitab teil vähendada käsitsi sisestamise aega, meenutada vormingut jne. Exceli kalendri lisamine aitab teil neid probleeme lahendada. Peate l
Kuidas Exceli valemis korrutada?

Kuidas Exceli valemis korrutada?

Korruta Exceli valemis (koos näidetega) Täpsemalt öeldes pole Excelis Exceli funktsiooni korrutamise funktsiooni, kuid korrutise saamiseks võite korrutamise teha tärniga (*), funktsiooni PRODUCT ja funktsiooni SUMPRODUCT abil. Selle valemi abil saate lahtris, veerus või reas teha kindla arvutuste komplekti. Selle
Investeeringutasuvuse arvutamine Excelis

Investeeringutasuvuse arvutamine Excelis

Exceli investeeringutasuvuse arvutamine Iga ettevõte vajab investeeringuid, et ettevõttest midagi teenida, ja kõike, mida teenitakse rohkem kui investeeringut, käsitatakse investeeringutasuvusena ( ROI ). Iga ettevõte või iga investeerimismotiiv on investeeringutasuvus ja investeeringu tasuvuse protsendi välja selgitamine. Invest
Kuidas Exceli arvutustabelit luua?

Kuidas Exceli arvutustabelit luua?

Ülevaade Exceli arvutustabeli loomisest Kui olete värskem, on oluline teada, kuidas saate Exceli abil arvutustabelit luua ja käivitada. Aastate jooksul on tabelitel ülioluline roll Exceli suure andmebaasi hoidmisel. Andmeanalüüs ja numbrite koondamine on peamised eesmärgid, mida arvutustabelit iga päev kasutame. Tegelik
Külmutage veerud Excelis

Külmutage veerud Excelis

Kuidas Excelis veerge külmutada? (Samm sammu haaval) Veergude külmutamine Excelis on meetod, kus külmutame veeru nii, et see ei liiguks, kui ülejäänud veerud saavad liikuda. Exceli veeru külmutamiseks tehke järgmist 2 lihtsat ja lihtsat sammu: 1. samm: valige veerg, mis tuleb külmutada 2. samm: se
Automaatfilter Excelis

Automaatfilter Excelis

Automaatfiltrit Excelis kasutatakse mitmesuguste soovitud andmete filtreerimiseks andmevahemikus või veerus. See on sisseehitatud nupp, mis on saadaval redigeerimise jaotise vahekaardil Avaleht või saame kasutada ka klaviatuuri otseteed CTRL + SHIT + L , muudab selle funktsiooni kasutamine töö lihtsamaks iga kasutaja jaoks, kuna saab filtreerida ainult vajalikud andmed. Au
Standardhälve Excelis

Standardhälve Excelis

Mis on Exceli standardhälve? Exceli standardhälve oli Exceli sisseehitatud funktsioon 2007. aastal ja vanemates versioonides, mida kasutati argumendina antud valimi põhjal standardhälbe saamiseks, kuid Exceli versioonides 2010 ja uuemad on standardhälbe arvutamiseks muud valemid, mis on STDEV. P ja STDEV.S. N
Vesimärk Excelis

Vesimärk Excelis

Vesimärk on pilt andmete taustal, üldiselt pole Excelis sisseehitatud funktsiooni ega nuppu, et vesimärk Exceli töölehele lisada, peame seda tegema käsitsi vahekaardi Lisa päised ja jalused jaotisest ja siis leiame pildi või pildi valiku, kuhu saame pildi vesimärgiks sisestada ja selle vormindada. Kuidas
Kaldus funktsioon Excelis

Kaldus funktsioon Excelis

Kaldus funktsioon Excelis Funktsioon KALPSE Excelis on Excelis klassifitseeritud statistiliste funktsioonidena. Matemaatilises perspektiivis tagastab KÕRGUS sirge kalle etteantud andmepunktide vahel teadaolevate y ja x väärtuste vahel. Lineaarse regressioonijoone kalle on vertikaalne kaugus / horisontaalne kaugus selle joone kahe punkti vahel. F
$ Sümbol Excelis

$ Sümbol Excelis

Excelis kasutatavat sümbolit $ kasutatakse töölehe kindla lahtri või ridade või veergude lukustamiseks, otsetee Exceli viite lukustamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + F4, seda funktsiooni kasutatakse valemites töötamisel, kui me ei soovi viidet mida muudetakse, kui kopeerime või lohistame valemi teistele lahtriviidetele, hoiab see funktsioon viite kõigi muude arvutuste jaoks samana. $ Sümbo
Arvuta protsent Exceli valemis

Arvuta protsent Exceli valemis

Kuidas arvutada protsent Excelis valemi abil? Protsendid arvutatakse alati saja aluse põhjal. See tähendab saja kohta, kui suur on osakaal. Vajame kahte liiki numbreid: üks on lugeja ja teine ​​- nimetaja. Sukeldasime lugeja alati nimetajaga ja korrutame tulemuse protsendiväärtuse saamiseks 100-ga. Näiteks
Liikuv keskmine Excelis

Liikuv keskmine Excelis

Liikuv keskmine tähendab, et arvutame olemasoleva andmekogumi keskmiste keskmise, Excelis on meil liikuva keskmise arvutamiseks sisseehitatud funktsioon, mis on saadaval analüüsi jaotises vahekaardil Andmete analüüs, see võtab sisendivahemiku ja väljundi vahemik, mille väljundiks on intervallid, arvutused, mis põhinevad liikuva keskmise arvutamiseks ainult Exceli valemitel, on raske, kuid selleks on meil Excelis sisseehitatud funktsioon. Mis on
Numbrite teisendamine Excelis tekstiks

Numbrite teisendamine Excelis tekstiks

Kuidas teisendada numbrid tekstiks Excelis? Numbrite teisendamiseks Excelis tekstiks on kaks erinevat meetodit: Meetod nr 1 - kasutage Excelis funktsiooni TEXT 2. meetod - kasutage valikut Vorminda lahter Nüüd arutagem kõiki meetodeid ühe näitega Selle Numbrite teisendamine Exceli malli tekstiks saate alla laadida siit - Numbrite teisendamine Exceli malli tekstiks # 1 Teisenda numbrid tekstiks, kasutades Exceli TEXT-funktsiooni Numbrina vormindatud arvude teisendamiseks määratud vormingus tekstiks kasutatakse Exceli funktsiooni TEXT. TEXT
Exceli read vs veerud

Exceli read vs veerud

Erinevus Exceli ridade ja veergude vahel Ridad ja veerud on Excelis kaks erinevat omadust, mis koosnevad lahtrist, vahemikust või tabelist, üldiselt nimetatakse Exceli töölehe vertikaalset osa veergudeks ja need võivad olla 256 neist töölehel ja horisontaalses osas töölehte tuntakse ridadena ja neid võib olla 1048576. Excel on
MS Exceli omadused

MS Exceli omadused

Microsoft Exceli funktsioonid Peaaegu kõik spetsialistid kasutavad seda arvutustabeli tööriista ja MS Excel on universaalne keel, mis räägib peaaegu kõigis kontorites. Stardi- või kesktaseme kasutajana peate teadma mõnda MS Exceli olulist omadust. Selles artiklis me näitame teile "MS Exceli funktsioonid". 9 par
MAX Exceli funktsioon

MAX Exceli funktsioon

MAX Excelis Funktsioon Excel MAX on liigitatud Microsoft Exceli statistiliste funktsioonide alla. Valemit Excel MAX kasutatakse selleks, et teada saada maksimaalne väärtus antud andmekogumi / massiivi järgi. Funktsioon MAX tagastab antud arvväärtuste hulga suurima väärtuse. Excel MAXi valem loeb numbreid, kuid ignoreerib tühje lahtrid, teksti, loogilisi väärtusi TRUE ja FALSE ning tekstiväärtusi. Exceli MAX
Exceli konkatenaadi vastas

Exceli konkatenaadi vastas

Mis on Excelis konkatenaadi vastand? Oma varasemas artiklis „Lõngade ühendamine Excelis” oleme näinud, kuidas ühendada rohkem kui ühe lahtri väärtused ühte erinevate praktiliste näidetega. Kas olete kunagi mõelnud selle üle, mis oleks Excelis konkatenaadi täielik vastand? Jah, me võiksime excelis konkatenaadile vastupidist teha. Selle töö tegemi
KASVU Exceli funktsioon

KASVU Exceli funktsioon

Kasvufunktsioon Excelis Eksponentsiaalse kasvu funktsioon Excelis on statistiline funktsioon, mis tagastab etteantud eksponentsiaalse kasvu antud andmekogumi jaoks. Etteantud uue x väärtuse korral tagastab see ennustatud y väärtuse. Kasvuvalem Excelis aitab finants- ja statistilist analüüsi, see aitab prognoosida tulude eesmärke, müüki. Seda kas
Eemaldage Excelis vesimärk

Eemaldage Excelis vesimärk

Kuidas eemaldada vesimärk Exceli lehel? Kui olete õppinud, kuidas vesimärk faili lisatakse, on meil järgmised viisid, mida saab kasutada vesimärgi eemaldamiseks Exceli töövihiku igast Exceli lehest: Eemaldage vesimärk, kustutades Excelis tausta Eemaldage Excelis funktsiooni 'Päis ja jalus' vesimärk Eemaldage vesimärk Exceli funktsiooniga "Mine spetsiaalsesse" Allpool toodud näidetes näitame, kuidas eemaldada MS Excelis erinevaid vesimärke: Selle vesimärgi Exceli malli eemaldamise saate alla laadida siit - vesimärgi Exceli malli eemaldamine # 1 - Eemaldage vesimärk tausta kustutamisega
Nupp Excelisse sisestamine

Nupp Excelisse sisestamine

Nupu lisamine Excelisse Excelis olevad nupud on ühe klõpsuga käsud, mis sisestatakse meile teatud ülesande täitmiseks, nuppe kasutatakse makros ja seda saab sisestada arendaja vahekaardi lubamise abil, Exceli vormi lisamise juhtelementides leiame nupu lisamiseks vahekaardi ja siis joonistame töölehele nupu, tavaliselt on nupp kujundusrežiimis, kuid pärast kodeerimist saame selle eemaldada ja kasutada. Lisamis
Excelis on läbikriipsutatud

Excelis on läbikriipsutatud

Mis on Excelis läbikriipsutamine? Läbikriipsutamine on Exceli funktsioon, mis paneb lahtrite vahele joone. Kui lahtritel on mõned väärtused, on selle kohal joonemärk, see on Exceli vormingu tüüp, millele pääseb juurde vahekaardil Vormingu lahtrid, samal ajal paremklõpsates see või Exceli klaviatuuri otsetee CTRL + 1 klaviatuuri numbriliselt vahekaardilt läbikriipsutuse eemaldamiseks on protsess sama. Viis parima
LEIA funktsioon Excelis

LEIA funktsioon Excelis

LEIA funktsioon Excelis Funktsiooni Leia funktsioon excelis kasutatakse tekstistringi märgi või alamstringi asukoha leidmiseks. Teisisõnu kasutatakse seda teksti esinemise leidmiseks teises tekstis, kuna see annab meile sihtteksti positsiooni, nii et selle funktsiooni tagastatav väljund on täisarv ja see funktsioon on Exceli tekstifunktsioon, mis on sisseehitatud funktsioon, mis kasutab selles kolme argumenti. Sün
Excelis saate sortida numbri järgi

Excelis saate sortida numbri järgi

Kui Exceli veerus või andmevahemikus on numbreid, on meil pärast andmete vahemikus või veerus filtri kasutamist võimalus sortida andmed Excelis numbrite järgi, numbrifiltritel on erinevad võimalused, esimene on suurim kuni väikseim või vastupidi ja muud on tingimusliku vormindamise võimalused, näiteks väärtusega võrdne või sellest suurem ja teised. Kuidas Excel
Diagrammi stiili muutmine Excelis

Diagrammi stiili muutmine Excelis

Kuidas Excelis diagrammi stiili muuta? (Samm sammu haaval) Oletame, et teil on selline andmekogum nagu allpool. Selle diagrammi stiili muutmise Exceli malli saate alla laadida siit - diagrammi stiili Exceli malli muutmine 1. samm - valige andmed ja sisestage Exceli graafik COLUMN. See on vaikekaart, mille saame, kui sisestame valitud andmevahemiku veerudiagrammi.
ISERROR Exceli funktsioon

ISERROR Exceli funktsioon

ISERROR on loogiline funktsioon, mida kasutatakse tuvastamaks, kas viidatud lahtrites on viga või mitte, see funktsioon tuvastab kõik vead ja kui lahtris avastatakse mis tahes tüüpi viga, tagastab see tulemuseks TÕENE ja kui lahtril on pole ühtegi viga, mille tulemuseks on FALSE, see funktsioon võtab argumendina lahtriviite. Funkt
Ülakood Excelis

Ülakood Excelis

Mis on Exceli ülaindeks? Üliindeksid on sarnased tellimustega, mis on ülejäänud tekstist väiksemad tekstid ja numbrid, kuid need kuvatakse Excelis ülejäänud teksti kohal ja seda tüüpi vormindamisvaliku kasutamiseks oma andmetes peame hiirega paremklõpsama ja kontrollige fondijaotise vahekaardil Vormindus lahtrid ülakirju. Kuidas Exce
Redigeeri Exceli rippmenüüd

Redigeeri Exceli rippmenüüd

Exceli rippmenüü muutmine Enne kui jõuame Excelis rippmenüüde redigeerimiseni, peame teadma põhitõdesid, mis on Exceli loend. Lihtsustatud terminite loendites on excels Exceli veerud. Kuid veergudes pole meil ühtegi rippmenüüd. Sisestame sinna väärtused lihtsalt käsitsi või kleepime andmed mis tahes muust allikast. Kuid kui loom
Radariskeem Excelis (ämblikdiagramm)

Radariskeem Excelis (ämblikdiagramm)

Radari graafik excelis on tuntud ka kui ämblikdiagramm excelis või veeb või polaardiagramm excelis, seda kasutatakse andmete kahemõõtmelise kuvamiseks kahe või enama kui kahe andmerea jaoks, teljed algavad radarikaardi samas punktis, seda diagrammi kasutatakse rohkem kui ühe või kahe muutuja võrdlemiseks, Excelis on saadaval kolm erinevat tüüpi radarikaarte. Mis on Ex
Väljavõte stringist Exceli

Väljavõte stringist Exceli

Väljavõte Exceli stringi numbrist Ühe lahtri väärtuste jagamine mitmeks lahtriks, mitme lahtri väärtuste koondamine üheks on andmete manipuleerimise osa. Exceli teksti „Left, MID ja Right” tekstifunktsiooni abil saame osa valitud tekstiväärtusest või stringi väärtusest välja tõmmata. Valemi dünaamilise
Kuidas Pivot-tabelit kustutada?

Kuidas Pivot-tabelit kustutada?

Kustutage Excelis liigendtabel Nagu teate, kasutatakse algteabe kokkuvõtmiseks informatiivsesse tabelisse pöördtabelit. Ja pöördtabeli saate hõlpsalt eemaldada, järgides alltoodud lihtsaid samme. Pivoti tabelis kuvati tõrketeade - andmete juhusliku kustutamise kaitsmiseks "me ei saa seda muudatust valitud lahtrite puhul teha, kuna see mõjutab pöördtabelit". Kuidas ku
Mullitabel Excelis

Mullitabel Excelis

Exceli mullidiagramm on tegelikult hajumisgraafiku tüüp, hajumisskeemis on meil diagrammil väärtuste ja võrdluse näitamiseks andmepunktid, samas kui mullidiagrammides on need punktid mullid asendamas, et näidata võrdlust ja sarnased hajumisgraafikute mullitabelitega andmete võrdlemine nii horisontaalse kui vertikaalse telje kohta. Mullita
Lisage Excelis filter

Lisage Excelis filter

Andmete filtreerimine on kasulik ülesanne, et saaksime oma andmed korrastada. Excelis filtri kasutamiseks on kaks erinevat meetodit, millest esimene on klaviatuuri otsetee, mis CTRL + SHIFT + L, kui valime andmevahemiku või veerud, ja teine kasutatakse pärast andmevahemiku valimist filtrite jaotises vahekaardil Lisamine toodud tööriista. Kui
Pöördtabeli näited

Pöördtabeli näited

Exceli Pivot-tabeli näited Pivoti tabel on statistikatabel, mis võtab andmed kokku summade, keskmiste ja paljude muude statistiliste näitajatena. Oletame, et saime andmed kõigi kinnisvaraprojektide kohta, millel on erinevad väljad, näiteks korteritüübid, kvartalinimed, üksikute korterite pindala ja nende erinevad kulud erinevate teenuste kohta jne. Allpool
Kovariantsus ja korrelatsioon

Kovariantsus ja korrelatsioon

Kovariantsuse ja korrelatsiooni erinevus Kovariantsus ja korrelatsioon on kaks üksteisega täpselt vastandlikku mõistet, neid mõlemaid kasutatakse statistikas ja regressioonanalüüsis, kovariantsus näitab meile, kuidas need kaks muutujat erinevad üksteisest, samas kui korrelatsioon näitab meile kahe muutuja suhet ja kuidas need on omavahel seotud . Korrela
NPER Excelis

NPER Excelis

NPER on tuntud ka kui võetud laenu makseperioodide arv, see on finantstermin ja excelis on meil sisseehitatud finantsfunktsioon mis tahes laenu NPER-väärtuse arvutamiseks. Selle valemi aluseks on määr, tehtud makse, nüüdisväärtus ja tulevane väärtus kasutaja sisendina saab sellele valemile juurde pääseda vahekaardilt valem või sisestame = NPER (). NPER-funktsi
Dünaamilised tabelid Excelis

Dünaamilised tabelid Excelis

Excelis olevad dünaamilised tabelid on tabelid, kus uue väärtuse lisamisel kohandab tabel selle suurust ise. Excelis dünaamilise tabeli loomiseks on meil kaks erinevat meetodit, mis loovad tabeli andmetest kui teine ​​on offset-funktsiooni kasutades, muutuvad dünaamilistes tabelites ka aruanded ja pöördtabelid, kui dünaamilise tabeli andmed muutuvad. Dünaamilis
Sisestage Excelis mitu rida

Sisestage Excelis mitu rida

Kuidas Excelis mitu rida lisada? Mitme rea lisamiseks excelisse peame kõigepealt valima ridade arvu, lähtudes sellest, et saame need read sisestada. Kui read on sisestatud, saame klahvi F4 abil viimase toimingu korrata ja sisestada nii palju ridu kui soovime. 4 parimat kasulikku meetodit ridade lisamiseks Excelis (arutletud näite abil) Sisestage rida, kasutades valikut INSERT Sisestage Excelis mitu rida, kasutades kiirklahvi (tõstuklahv + tühikuklahv) Sisestage mitu rida, kasutades nimevälja Sisestage mitu rida, kasutades kopeerimise ja kleepimise meetodit Arutleme iga meetodi üksikas
Exceli VÕI funktsioon

Exceli VÕI funktsioon

VÕI funktsioon Excelis VÕI funktsiooni excelis kasutatakse vahepeal erinevate tingimuste testimiseks. See loogiline funktsioon aitab teil Excelis kahte väärtust või lauset võrrelda. See tagastab väärtuse TÕENE, kui vähemalt üks argumentidest või tingimustest on tõene. Samamoodi tagastab see ka FASLE, kui kõik argumendid või tingimused on VALE. Süntaks Fu